Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Tobiasza Grotkowskiego żegluga ku brzegom literatury

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 20, grudzień 2019

Jacek Klimżyński

Zapewne nie zależało mu na tym, aby przedsięwzięcie miało spotkać się z jakimkolwiek rozgłosem. W kilkanaście miesięcy po opisywanych zdarzeniach rzecz ukończył i starannie kaligrafując wygotował stronę tytułową:

P O D R O Ż  M O R S K A
DWU STUDUIĄCYCH POLAKOW

Gdy się z Amsterdamu do Gdańska Okrętem pławili
Powracaiąc z Akademii Leydeńskiey
do Granic Oyczystych.

Opisana krotko przez T:[objasza] G:[rotkowskiego]
Con: R:[ektora] Gym:[nasium] Słuc:[kiego]
w Słucku Miesiąca Lipca
Roku 1760.

Choć strażników czystości języka natychmiast zirytuje miesiącem lipcem, to jednak i oni przyznają, że skrupulatnie zadbał o uszczegółowienie okoliczności eskapady, nie ulegając przesadnej skromności przy wyeksponowaniu własnej osoby.
Całość ułożył w 316 wierszy, z których 40 wyodrębnił literalnie w „Przedmowę”, zapominając wszakże uprzedzić czytelnika, że 41. wierszem rozpoczyna zasadniczą część utworu. Może zresztą celowo wyczulał uwagę przymuszając czytającego do należytej staranności w śledzeniu tekstu. Ot, taka dyskretna metoda bądź co bądź konrektora gimnazjum. Zatem owe 316 wierszy wobec rozległości tytułu zdaje się być skutkiem zamierzonego samoograniczenia, potwierdzonego przecież początkiem utworu:

Czytaj więcej: Tobiasza Grotkowskiego żegluga ku brzegom literatury

Dwudziestolecie Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 18, grudzień 2019

Wanda Skalska

Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów, zrzeszające większość lokalnych twórców, właśni obchodzi dwudziestolecie swego istnienia. Z tej okazji ukazał się obszerny szkic w postaci zwartej publikacji pt. „Środowisko literackie Kołobrzegu”, którego autorem jest Eugeniusz Koźmiński.

Publikacja, ilustrowana barwnymi fotografiami (portrety autorów, reprodukcje okładek ich książek, ujęcia okolicznościowe), licząca ponad siedemdziesiąt stron, podzielona została na sześć części: „Kilka słów wstępu”, „>Reda< i okolice”, „Pomiędzy >Redą< a Stowarzyszeniem Kołobrzeskich Poetów”, „Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów i jego pierwsze dziesięciolecie”, „Drugie dziesięciolecie Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów. Zapiski” oraz „Noty o autorach, którzy tworzyli Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów”.

Tak notuje na plecach okładki Wojciech Czaplewski: Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów zrzesza piszących kołobrzeżan i innych Zachodniopomorzan. Łączy nas podziemny lokal w pewnej bibliotece nad rzeką i coczwartkowe spotkania, na których rozmawiamy, czytamy wiersze, kłócimy się i cieszymy z tego, że kłótnie są niebanalne.

Czytaj więcej: Dwudziestolecie Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów

„tolle, lege” Janusza Nowaka

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 17, grudzień 2019

Leszek Żuliński

WIERSZE NIEPOSPOLITE

Przeczytałem kilka pierwszych stron tego zbioru wierszy i wiedziałem: Autor to poeta doctus. No i inaczej być nie mogło, bo Janusz Nowak jest akademikiem, doktorem nauk humanistycznych. Rzecz jasna odbieram to z atencją, bowiem tego typu poezji i poetów zbyt wiele nie mamy. A żywioł różnego pitu-pitu dominuje.

Po pełnej lekturze (niełatwej, wymagającej wprawy czytelniczej) wiem, że mamy tym razem solidną poezję. Rzucają się też w oczy częste motta poprzedzające wiersze. Profesor Nowak przywołuje takie nazwiska jak m.in. Henryka XVI, Stanisława Heraklita Lubomirskiego, Edytę Stein, św. Augustyna itd. Innymi słowy tego typu autorzy należą do rzadkości. Tezaurus ich wiedzy zobowiązuje do innej poezji niż ta „normalna” (co nie znaczy, że musi być ciężka w lekturze). Tak czy owak poezja akademików jest cenna w tym zalewie pospolitej dykcji i tematyki.

Zacznę – dla przykładu – od wiersza pt. dzwony. Najpierw motto zapożyczone od François-René de Chateaubrianda: Pozwólmy więc dzwonom gromadzić wiernych, albowiem głos człowieczy nie jest dość czysty, aby mógł przyzywać skruchę, niewinność i nieszczęście do stóp ołtarza.

Czytaj więcej: „tolle, lege” Janusza Nowaka

Nagroda Poetycka SILESIUS

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 16, grudzień 2019

Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Miasto Wrocław.

Wrocławska Nagroda Poetycka SILESIUS przyznawana jest w trzech kategoriach:
• nagroda za całokształt twórczości,
• nagroda za książkę roku – za książkę roku uznaje się premierową książkę polskiego autora, z wyłączeniem wyborów lub zbiorów wcześniej opublikowanych wierszy,
• nagroda za debiut roku – za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, indywidualną publikację autora o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

Do Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 roku.
Do Nagrody kwalifikują się wyłącznie publikacje posiadające nr ISBN.
Prawo do zgłaszania książek w kategoriach książka roku i debiut roku mają wydawnictwa oraz członkowie jury, a w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody.

Czytaj więcej: Nagroda Poetycka SILESIUS

„eleWator” nr 30

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 15, grudzień 2019

Czwarty i ostatni tegoroczny numer (4 [30] 2019) szczecińskiego kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”, obejmujący październik, listopad i grudzień, liczy – podobnie jak poprzednie - 208 stron. Grafika na okładce autorstwa Rafała Babczyńskiego. Między okładkami pomieszczono zdjęcia Janusza Drzewuckiego oraz Indi Orlando (a też Cezarego Dubiela). Tematem wiodącym bieżącego wydania jest świętość. Periodyk otwiera wiersz Michała Fałtynowicza „Prośba”.
A co znajdziemy w głębi pisma?

„Świętość – ankieta”. Pyta Maciej Libich. Odpowiadają: Tomasz Bąk, Maciej Bobula, Tomasz Dalasiński, Julia Fiedorczuk, Rafał Gawin, Urszula Honel, Adam Kaczanowski, Małgorzata Lebda, Filip Matwiejczuk, Anna Matysiak, Maciej Robert, Karol Samsel, Andrzej Szpindler, Szymon Szwarc, Miłosz Waligórski;
Grzegorz Strumyk: „Człowiek, który miał powody, by odpocząć”;
ks. Paweł A. Florenski: „Rzeczywistość uświęcona” ( przeł. A. Turczyński) / Andrzej Turczyński: „Nota”;
Kazimierz Brakoniecki: „Święty, ale niekoniecznie poświęcony”;
Małgorzata Wadżet Gardasiewcz: „Świętość Wszechświata”;

Maciej Libich: „Człowiek jako świętość. Wokół Domu, który zbudował Jack Larsa von Triera”;
Joanna Gałecka: „O trzech świętych malarzach”;

Czytaj więcej: „eleWator” nr 30