Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Wycieczka po XIX-wiecznej puszczy Bolesława Łaszczyńskiego (fragmenty wspomnień z 1883 r.)

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: sobota, 13, kwiecień 2019

Janusz Korbel

Bolesław Łaszczyński (1843-1909) był znanym malarzem polskim (m.in. Śmierć Szopena) i zręcznym publicystą. Kształcił się w Heidelbergu (archeologia), a w Monachium, gdzie przyjaźnił się z Gierymskim, ukończył akademię sztuk pięknych. Mieszkał we Florencji, Rzymie, a później w Warszawie i Poznaniu. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że był człowiekiem światowym i jego spostrzeżenia były wolne od uprzedzeń. Ilustrował współczesne mu utwory literackie m.in. A. Mickiewicza i H. Sienkiewicza.
Przytoczony poniżej opis jego pobytu w Puszczy Białowieskiej w 1883 roku jest mało znany, a dzięki spostrzegawczości oka malarza pozwala uruchomić wyobraźnię i przenieść się do Puszczy Białowieskiej sprzed blisko 140 laty, zanim jeszcze powstały carskie rezydencje. Autor jedzie do Białowieży przez Hajnówkę i Zwierzyniec, a więc trasą, którą i my przemierzamy. Pisząc o świerkach nazywa je jodłami (kalka z ruskiego słowa joł, jołka). Uderza zachwyt artysty nad widokiem pierwotnej puszczy, utożsamianej z ogromnymi powałami świerkowymi, które stanowią o jej dzikości i pięknie. Tekst był ocenzurowany i w warstwie politycznej musiał być poprawny. Tutaj zachowany jest w pisowni oryginalnej.

Czytaj więcej: Wycieczka po XIX-wiecznej puszczy Bolesława Łaszczyńskiego (fragmenty wspomnień z 1883 r.)

Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 12, kwiecień 2019

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Konkurs jest adresowany do osób, które amatorsko lub zawodowo zajmują się rysunkiem satyrycznym.
Tematem tegorocznej edycji konkursu jest TEATR.

Tegoroczne hasło ma prowokować artystów do penetracji sfery teatru w najróżniejszych jego aspektach. Teatr towarzyszy człowiekowi od tysiącleci. Teatr to aktor, widz oraz interakcja pomiędzy sceną a widownią. Teatr to sztuki i ich autorzy. Budynki, garderoby, kostiumy, światła. Magia teatru i zakulisowe życie aktorów. A i w życiu każdego z nas teatr otacza nas zewsząd. W życiu politycznym, w kontaktach międzyludzkich, w przyrodzie. Nader często odgrywamy role, które bardzo nam odpowiadają, albo wcale niekoniecznie. Wielu z nas odgrywa komedię, niemało uwielbia robić innym sceny albo tragizować. Zdarza nam się wchodzić w czyjąś rolę bądź... trafić na afisz. Może się okazać zasadnym pytanie gdzie jest więc więcej teatru, w życiu czy w teatrze? Rysownikom przy tym temacie na pewno nie zabraknie natchnienia. Czego im serdecznie życzymy.

Czytaj więcej: Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny

„Niedosyt poznawania” Teresy Tomsi

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 11, kwiecień 2019

Irmina Kosmala

PRAWDA PAMIĘCI, CZYLI DOPEŁNIANIE ŚWIATA

Pamięć przypomina o niewyrażalności słowa wobec tajemnicy istnienia, o chłodnym dotyku ciemności, o zmaganiu się z nicością, gdy nasuwają się pytania o konieczność trwania. Teresa Tomsia

Kocha poezję i jej twórców. Stwarza światy liryczne, ale i chętnie pomieszkuje w innych. Ma pewność, że czytanie cudzych wierszy – oprócz tego, że inspiruje – krzepi. Daje nadzieję, że za poszczególnymi cięciwami wersów kryje się autentyczny, niepowtarzalny byt i że dzięki jego rozciągniętym w strofy ogniwom przeczuć i odczuć można się (roz)poznać, zbratać, odnaleźć.

Najnowsza książka Teresy Tomsi stanowi kompas, dzięki któremu możemy trafić do celu swych literackich upodobań. Jej pierwsza część o znamiennym tytule „Przeciw nicości” dla czytelnika z pewnością stanowić będzie przewodnik po współczesnej poezji polskiej. Wśród kilkudziesięciu omówień poetyckich książek pojawią się znane nazwiska: Hartwig, Huelle, Kamieńska, Kass, Kuczkowski, Lebda, Niemiec, Nowosielski, Orliński i in.

Czytaj więcej: „Niedosyt poznawania” Teresy Tomsi

Wkrótce na portalu

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 10, kwiecień 2019

Wkrótce na portalu między innymi:

- nowe konkursy literackie i plastyczne

- dramat Ewy Popławskiej Homme fatal

- przybliżenia nowych numerów pism: miesięcznika „Pomerania”, kwartalników „eleWator” i „Neony – Tożsamość”

- recenzje:
         - zbioru esejów Teresy Tomsi Niedosyt poznawania (Irmina Kosmala)
         - zbioru wierszy Bogdana Jaremina Zapach porcelany (Leszek Żuliński)
         - tomu poezji ks. Jana Sochonia Brewiarz celnika (Jolanta Szwarc)
         - tomiku poezji Andrzeja Kopackiego Inne kaprysy (Anna Łozowska-Patynowska)

Czytaj więcej: Wkrótce na portalu

„Taka jedna” Barbary Gajewskiej

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 09, kwiecień 2019

Leszek Żuliński

SAMOTNOŚĆ W TŁUMIE

Czytam o Autorce: Barbara Gajewska, poetka, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Mieszka w Piotrkowie Trybunalskim. Pisze wiersze, eseje, prozę poetycką, wypowiedzi krytycznoliterackie. Laureatka wielu konkursów poetyckich. Jej utwory zamieszczone są w antologiach, almanachach, tomikach będących wydaniami pokonkursowymi, czasopismach. Jest członkiem Związku Literatów Polskich.
Po przeczytaniu tego tomiku zdecydowałem się na recenzję. Tym bardziej, że z Autorką wcześniej się zetknąłem jako juror w konkursie „Rubinowej Hortensji” i przy kilku innych okolicznościach. Nie wiem, jak „Hortensja” trzyma się teraz, ale Pani Barbara – co widzę po tym tomiku – dobrze!

Bohaterką tych wierszy jest tytułowa taka jedna. Dziewczyna jakich wiele. Bardzo zwyczajna. Jej „takajedność” pojawia się w każdym wierszu. Chyba nie wyróżnia się spośród innych dziewczyn, ale potrafi opowiadać przeżywanie własnego świata – normalnego, pospolitego, stąpającego po ziemi… To stąpanie dojrzewa jednak w introwertycznym sytuowaniu siebie.

Czytaj więcej: „Taka jedna” Barbary Gajewskiej