Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Stare książki i przyroda

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: sobota, 29, lipiec 2017

Remigiusz Okraska

Lektura wyłącznie współczesnych autorów wysusza mózg
Nicolas Gomez Davila

O oddzieleniu człowieka od przyrody świadczą nie tylko widoczne gołym okiem spustoszenia ekologiczne. Nie tylko statystyki ze skumulowanymi liczbami tyczącymi się tego, co niewidoczne. O dokonanym rozbracie z duchem natury dobitnie przekonuje mnie co zupełnie innego i rzadko dostrzeganego przez wszelkiej maści "ekologów". Tym mniej popularnym, ale równie znamiennym świadectwem jest język, w jakim formułujemy swoje wypowiedzi o przyrodzie. Uwidacznia on wielką i głęboką przepaść, która dzieli nas od lasów, pól, łąk, jezior i rzek. Od orła i puchacza, wilka i susła, dębu i wiązu, storczyka i dziewięćsiła.
Nasze słownictwo dotyczące przyrody przypomina albo quasi-naukowy bełkot, albo techniczno-eksploatatorski żargon, albo jakąś wydelikaconą new age'ową nowomowę. Nie potrafimy już oddać słowami tego, co istotne w naszym odbiorze przyrody. Nasz język wyraża nie ducha, lecz literę. Jesteśmy ubożsi o umiejętność wyrażania emocji powstałych na styku człowieczego wnętrza oraz tchnienia królestwa flory i fauny.

Czytaj więcej: Stare książki i przyroda

O czwartej władzy, manipulacji i nieustawaniu w uwadze

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 27, lipiec 2017

Wojciech Czaplewski

Dziennikarz, który występuje przeciw regułom moralnym,
nie do końca jakby wie,
o co chodzi w tym ważnym społecznie zawodzie.
Małgorzata Litwinowska

Jedną z naczelnych, o ile nie najważniejszą z zasad etyki dziennikarza jest rzetelność informacji, czyli – mówiąc prościej – prawdomówność. Zasada ta bywa jednak często, na różne sposoby, łamana lub co najmniej nadwerężana. W sposób oczywisty dzieje się tak wtedy, gdy dziennikarzem kierują złe intencje, to znaczy gdy świadomie odbiorcę informacji okłamuje. Takie przypadki w społeczeństwach demokratycznych zdarzają się rzadko, na przykład wtedy, gdy dziennikarz – zastraszany, korumpowany bądź poddawany innym formom nacisku – w swoich publikacjach kłamie albo prawdę zataja. Znacznie częściej mamy jednak do czynienia z sytuacjami mniej oczywistymi.

Współczesne środki przekazu bywają określane mianem „czwartej władzy”. Na czym władza nad ludźmi polega? Na skutecznym powodowaniu pożądanych zachowań. Pożądane zachowania można powodować za pomocą stanowienia prawa – taką możliwością media nie dysponują. Można też sprawować władzę za pomocą środków przymusu – ale i one nie należą do arsenału mediów. W jaki więc sposób media rządzą, jak sprawowana jest „czwarta władza”?

Czytaj więcej: O czwartej władzy, manipulacji i nieustawaniu w uwadze

Konkurs na mural inspirowany twórczością Stanisława Lema

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 25, lipiec 2017

Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla z siedzibą w Krakowie.
Konkurs ma charakter otwarty.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural inspirowany twórczością Stanisława Lema. Zwycięski projekt zostanie przeniesiony na północną elewację budynku Galerii Krakowskiej w Krakowie.

Zgłoszenia należy przesyłać droga elektroniczną.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 15.000 zł.

Czytaj więcej: Konkurs na mural inspirowany twórczością Stanisława Lema

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 21, lipiec 2017

Organizatorami konkursu są: Burmistrz Lęborka i Rada Miejska w Lęborku, Zarząd i Rada Powiatu Lęborskiego, Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lęborku, Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku i Lęborskie Centrum Kultury Fregata.
Konkurs ma charakter otwarty.
Konkurs odbywa w dwóch kategoriach:
• poezji – warunkiem udziału jest nadesłanie zestawu 4 wierszy,
• prozy – pracą konkursową jest nowela, opowiadanie, reportaż lub esej o objętości do 10 stron maszynopisu.
Tematyka utworów może być dowolna.

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Notatki na marginesach (3)

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 19, lipiec 2017

Bartosz Suwiński

Wypada zacząć od sceny pisania. Jest już ciemno, noc spleciona gęsto, światło latarni z drugiego brzegu rozprasza się w czarnej dali. Punktowe drobiny lampek zapalonych w kącie, na Pagu. Siedzę na tarasie, powietrze jest rześkie, ziemia po całym dniu oddaje swoje ciepło i eksponuje zapachy: rozmaryn z pasmami soli. Jakaś słodka nuta przejrzałego melona, wyschniętej, brzoskwiniowej pestki. Trzciny lekko drgają, cykady nieprzerwanie pracują nad swoją sonatą. Jestem tu już jakiś czas, przywykłem do tej muzyki, która od świtu do zmierzchu jest tłem dla kolejnych zdarzeń. Raczej drobnych, rozproszonych impresji. Interwencje są doraźne i znikome. W gruncie rzeczy, niepotrzebne.

Jestem na klifie, w górach, w wiosce o nazwie Bošana.

Czytaj więcej: Notatki na marginesach (3)