Konkurs o Nagrodę im. J. I. Kraszewskiego

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: czwartek, 12 maj 2011 Opublikowano: czwartek, 12 maj 2011 Drukuj E-mail

Celem konkursu jest konfrontacja i upowszechnianie twórczości literackiej. Konkurs ma charakter otwarty i rozgrywany jest w kategoriach poezji i prozy.Przyznane zostaną następujące nagrody:
I, II, III w obu kategoriach oraz nagrody specjalne: za tematykę podlaską, za utwór związany z twórczością i biografią Józefa I. Kraszewskiego, nagroda Klubu Literackiego "Maksyma".

 

O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Prace konkursowe nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie bez wynagrodzenia. Na konkurs należy nadesłać: zestaw 3 do 5 wierszy w trzech egzemplarzach lub prace prozatorskie do 20 stron w trzech egzemplarzach. Do każdej pracy opatrzonej godłem (pseudonimem) należy dołączyć zaklejoną kopertę z tymże godłem na zewnątrz, w której powinny znaleźć się dane o autorze (imię, nazwisko, telefon, dokładny adres, przynależność do klubów i stowarzyszeń literackich).

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 10 WRZEŚNIA 2011 r. na adres:
Klub Kultury "Piast"
ul. Spółdzielcza 4
21-500 Biała Podlaska
z dopiskiem: "Konkurs J. I. Kraszewskiego"

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2011 r. podczas XXVII PODLASKICH SPOTKAŃ LITERACKICH

UWAGA!
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie.
Nagrody przyznane laureatom nie będą wysyłane pocztą.