Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Lutowy numer "Miesięcznika"

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 24 luty 2011

Koszalińskie czasopismo społeczno-kulturalne "Miesięcznik" ma swoich stałych współpracowników. Jak w poprzednich numerach, tak i teraz, w numerze lutowym - 2 (127) 2011- , liczącym 80 stron, piszą m. in. Walentyna Trzcińska, Izabela Nowak, Małgorzata Kołowska, Anna Mosiewicz, Ewa Werner, Joanna Rawik, Zygmunt Broniarek i Jerzy Żelazny. Z literackich rzeczy znajdziemy w bieżącym zeszycie wiersze Władysława Broniewskiego, Romana Śliwonika i Andrzeja Grabowskiego. Także omówienia kilku książek: tomu poetyckiego Ślad R. Śliwonika, zbioru opowiadań Lalka anioła Eduarda Koczergina, Poezji wybranych A. Grabowskiego, tomu prozy Ludmiły Janusewicz Przesypywanie ziaren piasku oraz sztuki teatralnej Zdrówko pana dyrektora Ryszarda Ulickiego.

Czytaj więcej: Lutowy numer "Miesięcznika"

Nowy wydawca „Latarni Morskiej”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 22 luty 2011

Sygn. Akt: I Ns – Rej. Pr. 21/10. Postanowienie. Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Koszalinie po rozpoznaniu 15 lutego 2011 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (złożonego 22 października 2010 roku) Fabryki Słów sp. z o.o. w Kołobrzegu o zmianę wpisu w rejestrze dzienników i czasopism postanowił „przerejestrować” LATARNIĘ MORSKĄ, przypisując nasz tytuł Bałtyckiemu Stowarzyszeniu SIECIARNIA. Mówiąc krótko i treściwie: od połowy lutego – całkiem oficjalnie i legalnie - mamy nowego wydawcę!

Czytaj więcej: Nowy wydawca „Latarni Morskiej”

Lutowy numer „Pomeranii”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 20 luty 2011Ukazał się nowy numer "Pomeranii" - 2 (440) 2011. Z literackich rzeczy znajdziemy w nim m. in. wiersze o zimie (w jęzku kaszubskim), opowiadanie w gwarze kociewskiej Marii Block, jedną z legend autorstwa Danuty Krystyny Sikorskiej - pochodzącą ze świeżo wydanej książki O chojnickich gawronach i inne legendy. Opublikowano także dwa krótkie utwory Alojzego Nagla (też po kaszubsku) z publikacji Kaszubskie bajki bajeczki (2011). Ciekawie wygląda również otwarty ranking (ogłoszony w n-rze 11/2009) na 10 najlepszych książek o Pomorzu i morzu.

Czytaj więcej: Lutowy numer „Pomeranii”

Wkrótce omówienia nowych książek:

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 10 luty 2011

Ostatnie słynne słowa. Zebrał Jonathon Green
Kenneth White
: Poeta kosmograf (esej / poezja)
Jerzy Utkin: Piołun i orzech (poezja)
Ta sama Europa? Inna literatura? Współczesna proza europejska - pod redakcją Justyny Czechowskiej i Anny Kramek-Klickiej
Ewa Klajman-Gomolińska
: Milczenia z Bogiem (poezja)
Genowefa Jakubowska-Fijałkowska: I wtedy minie twoja gorączka. Wybór wierszy 1994-2009
Ludmiła Janusewicz: Przesypywanie ziaren piasku (proza)
Maciej Mazurek: Światła nad rzeką (poezja)
Marek Czuku: Forever (poezja)

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2010

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 09 luty 2011

Organizator: Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ŚRODEK
Patronat medialny: Dwumiesięcznik literacki „Topos”
Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie w języku polskim wydane w roku 2010, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora Konkursu w minimum 5 egzemplarzach. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

Czytaj więcej: VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy...