Andrzej K. Waśkiewicz nie żyje

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: piątek, 13 lipiec 2012 Opublikowano: piątek, 13 lipiec 2012 Drukuj E-mail

Po długiej chorobie zmarł Andrzej Krzysztof  Waśkiewicz (ur. 1941 r. w Warszawie) – poeta, krytyk literacki, edytor, dziennikarz związany z Trójmiastem. Był autorem ponad 30 książek, a ostatnio także redaktorem naczelnym pisma „Autograf”.
Ukończył polonistykę na UAM w Poznaniu. Debiutował jako poeta wierszem w "Zarzewiu" w 1961 r., a jako krytyk we "Współczesności" w 1962 r. Jego pierwszy zbiór poetycki Wstępowanie wyszedł w 1963 r., a pierwsza książka krytyczna Rygor i marzenie. Szkice o poetach trzech awangard ukazał się w 1973 r.

Ostatnio opublikował m. in. poezje Horyzont zdarzeń. Cztery poematy (1999), Sekwencje i inne doświadczenia dawne i nowe (2005), zbiory prac krytycznych W kręgu futuryzmu i awangardy. Studia i szkice (2003), Historia, poezja, los. O nowej poezji polskiej (2005).

Jego pojedyncze wiersze były tłumaczone na język arabski, białoruski, bułgarski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski. Był autorem licznych wyborów i antologii, a także prac zbiorowych (m.in. poświęconych prasie studenckiej).

Wraz z Jerzym Leszinem-Koperskim był redaktorem serii poetyckich  (m.in. "Generacje", "Pokolenie, które wstępuje", "Antologia nowej poezji polskiej") antologii (m.in. serii "Debiuty poetyckie") i wydawnictw okumentacyjnych.  
Związany był z Orientacją Poetycką "Hybrydy".
Pracował w redakcjach "GazetyChłopskiej", "Nadodrza" i w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej. Członek kolegium redakcyjnego "Orientacji" i "Młodej Sztuki", był zastępca red. naczelnego "Integracji", red. naczelnym "Gdańskiego Rocznika Kulturalnego" i "Autografu", stałym felietonistą "Głosu Wybrzeża" - do likwidacji pisma.
Otrzymał wiele nagród  - w tym nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza za całokształt dorobku twórczego w dziedzinie poezji i krytyki literackiej (2007). 
4 czerwca 2011  odbył się tam  jego benefis jubileuszowy z okazji  70-lecia urodzin i 50. rocznicy debiutu.

Przeczytaj na naszym portalu wypowiedź Andrzeja K. Waśkiewicza udzieloną „Latarni Morskiej” w 2006 r. – w związku z prowadzeniem „Autografu” (dział „Pisma Pomorza”)