BACK 2. Sopot – Poezja – Teatr. Międzynarodowy Festiwal Literacki

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: poniedziałek, 11 kwiecień 2011 Opublikowano: poniedziałek, 11 kwiecień 2011 Drukuj E-mail

SoPoT – Poezja – Teatr
poeci współcześni / poeci przeszłości
Międzynarodowy Festiwal Literacki,
Instytut Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Uniwersytet w Salzburgu, Austria
Sopot – 17-21 maja 2011

CALL FOR PAPERS 2
Back 2 to konferencja podczas której uczestnicy zajmować się będą współczesną i modernistyczną poezją. Tematem festiwalu są powiązania pomiędzy poetami współczesnymi a twórcami z pierwszej połowy dwudziestego wieku (Tuwim, Leśmian, Witkacy, Schulz, W.B. Yeats, T.S. Eliot, Ezra Pound, H.D., Carlos Williams, Moore, Zukovsky, e.e. cummings, W.H. Auden, Trakl, Benn, Rilke, Brecht i inni). Najważniejszym celem konferencji jest dyskusja o zapożyczeniach, nowych wersjach, estetycznych sprzeciwach oraz przekładach poetyckich. Za główny przedmiot badawczy obieramy współczesną poezję angielską, niemiecką i polską lecz rozważane będą również propozycje analizy podobnych zjawisk zachodzących w innych językach europejskich.

Udział w festiwalu potwierdzili: Derek Attridge, David Constantine, Helen Constantine, Franz Josef Czernin, Michael Edwards, Jacek Gutorow, Jerzy Jarniewicz, Antoni Libera, Dorothy Macmillan, Jakobe Mansztajn, Stanisław Modrzewski, Michael Parker i Piotr Sommer.

Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim. Każdy uczestnik będzie miał 20 minut na wygłoszenie odczytu oraz 10 minut na pytania i dyskusję.

Konferencji naukowej będzie towarzyszył festiwal poezji, podczas którego odbędą się odczyty poezji angielsko- niemiecko- i polskojęzycznych poetów.
Podczas festiwalu czytane będą wiersze następujących poetów: Justyna Bargielska, Samuel Beckett, David Constantine, Franz Josef Czernin, Tadeusz Dąbrowski, Michael Edwards, Jacek Gutorow, Jerzy Jarniewicz, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Jakobe Mansztajn, Bolesław Leśmian, Piotr Sommer i Julian Tuwim.

W ramach projektu „poezja sceny” S.E. Gontarski przedstawi interludium Samuela Becketta Oddech. Odbędą się również warsztaty teatralne prowadzone przez Douglasa Rintoula z londyńskiej grupy Complicite oraz warsztaty Kennetha Pickeringa z Uniwersytetu Kent w Canterbury.
 
Planowana jest publikacja wybranych artykułów. Konferencja odbędzie się w Sopocie.

Wolfgang Görtschacher, University of Salzburg
David Malcolm, University of Gdańsk
Monika Szuba (koordynator konferencji)
Tomasz Wiśniewski, University of Gdańsk