Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

"Dzikie Życie" nr 7-8 2010

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 09 sierpień 2010

Pierwszy numer "Dzikiego Życia" ukazał się w 1994 r. Od 2002 r. pismo dostępne jest również w Internecie. Pomysłodawcą pisma i jego redaktorem naczelnym do 2001 r. był Janusz Korbel - współpracujący z "Latarnią Morską" od 2006 r., lider i założyciel Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, architekt. Obecnie nad pismem czuwa Grzegorz Bożek.
"Dzikie Życie" wiele miejsca i uwagi poświęca ochronie naturalnych, nie przekształconych obszarów przyrodniczych, stając się forum i trybuną osób, którym bliskie są ideały zachowania bioróżnorodności. Jak powiada Gary Snyder - „Kultura odcinająca się od dzikiego życia w otaczającej nas przyrodzie, a także odcinająca się od dzikiego życia, które jest w nas samych, skazana jest na różne niszczące zjawiska, prowadzące prawdopodobnie, aż do jej zniszczenia”. Ta myśl stanowi motto pisma.

Czytaj więcej: "Dzikie Życie" nr 7-8 2010

Oficyna Kołobrzeskich Malarzy i Poetów

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 08 sierpień 2010

W Kołobrzegu ukazał się pierwszy numer nowego pisma poświęconego twórczości literackiej i plastycznej "Oficyna Kołobrzeskich Malarzy i Poetów". Z założenia nieregularny periodyk wydawać zaczęło Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów.
Dwudziestostronicowy numer formatu A4 zredagował Eugeniusz Koźmiński, a graficznie opracował Kamil Lepa.
Wewnątrz znajdziemy wiersze Michała Filipowskiego, Jana Lechowskiego, Ewy Matyjaszczyk, Beaty Mieczkowskiej-Miśtak, Marcina Niedźwiadka, Eugeniusza Koźmińskiego, Elżbiety Niedźwiadek, Aliny Korneckiej i Aliny Karoliny Bratuś.

Czytaj więcej: Oficyna Kołobrzeskich Malarzy i Poetów

Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego "Proza Życia"

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 06 sierpień 2010

Akademickie Centrum Kultury UG "Alternator" organizuje Konkurs Literacki "Proza Życia". Jesto to już 7. edycja od 2002 roku. Jego celem jest obudzenie w jak najszerszym kręgu odbiorców pasji do literatury oraz promocja młodych, obiecujących autorów. Laureatami dotychczasowych sześciu edycji zostali m.in. Marta Dzido, Małgorzata Rejmer, Marek Idczak, Ludwik Janion i Piotr Rowicki, zaś prace konkursowe oceniane były przez jury, w skład którego wchodzili znani polscy literaci, m.in. Aleksander Jurewicz, Daniel Odija, Izabela Sowa, Adam Majewski i Zbigniew Żakiewicz.

Po zakończeniu każdej z edycji Konkursu do rąk czytelników trafiają książki "Proza Życia", w których prezentowane są teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów.

Czytaj więcej: Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego "Proza Życia"

Konkursy literackie lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 03 sierpień 2010

REGULAMIN KONKURSÓW LITERACKICH
LUBELSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA PISARZY POLSKICH

1.
Nagroda Literacka Lubelskiego Oddziału SPP przyznawana jest co roku – przy czym, na przemian, raz jako Ogólnopolska Nagroda Poetycka im. Józefa Czechowicza, drugi raz jako Ogólnopolska Nagroda Prozatorska im. Bolesława Prusa.
2.
Zarząd Oddziału SPP ogłasza Konkurs i jego Regulamin w środkach masowego przekazu oraz Internecie, a także powołuje corocznie Jury, złożone z członków SPP O/Lublin i jednej osoby z zewnątrz. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby. 
3.
Do zadań Jury należy wybór tytułu zasługującego na wyróżnienie, sporządzenie protokołu
z prac oraz ogłoszenie wyników Konkursu. Członkowie Jury otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie.
4.
Nagradzane mogą być książki polskojęzyczne wydane w ciągu dwóch ostatnich lat, tzn. w latach poprzednich oraz roku ogłoszenia Konkursu (tzn. w 2008, 2009 oraz 2010) – bez względu na miejsce zamieszkania autorów czy lokalizację wydawnictwa, zgłoszone przez wydawnictwa, stowarzyszenia i związki twórcze lub osoby prywatne.

Czytaj więcej: Konkursy literackie lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: sobota, 31 lipiec 2010

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza organizuje Miejski Dom Kultury w Radomsku. Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 wierszy, które nie były dotychczas publikowane ani nagradzane, w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego.Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę, zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, telefon, adres e-mail, krótką informację o autorze. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Czytaj więcej: II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza