Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

"Życie poza nawiasem. Szkice o literaturze" Stanisława Chyczyńskiego

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 03 wrzesień 2010

Przyznaję, że zaskoczył mnie nową książką nasz współpracownik (nasz - to znaczy "Latarni Morskiej") - Stanisław Chyczyński (rocznik 1959), do świata odzywający się z Kalwarii Zebrzydowskiej. Z wykształcenia filozof, jako poeta debiutujący w 1993 r. na łamach krakowskiego "Źródła", też prozaik, redaktor nieregularnika literacko-artystycznego "Nihil Novi". Owszem, spotykałam tu i ówdzie (m. in. w "Twórczości", "Frondzie" i "Okolicy Poetów") jego recenzje rozmaitych książek, ale jawił mi się przede wszystkim jako klasycyzujący (gdy o formę idzie) poeta. Poeta, który jeno incydentalnie ima się omawiania nowych publikacji. Gdy tu raptem  t a k a  rzecz. Tom szkiców o literaturze, dający prawo autorowi do określenia się również mianem krytyka literackiego. W dodatku krytyka o niezależnym - bo dalekim od modnych trendów - głosie.

Czytaj więcej: "Życie poza nawiasem. Szkice o literaturze" Stanisława Chyczyńskiego

Nowy numer LM już w sprzedaży

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: sobota, 28 sierpień 2010

Nowy, potrójny numer "Latarni Morskiej" 1-2 (11-12) 2009 / 1 (13) 2010 jest już w sprzedaży. Nasz magazyn literacko-artystyczny dostępny jest w krajowej sieci salonów Empik (tj. Klubów Międzynarodowej Prasy i Książki).

W Kołobrzegu kupić można w dwóch punktach: w księgarni "Domowej" (ul. Giełdowa 7d/10) oraz w sklepie wydawnictwa "Reda" (ul. Emilii Gierczak 27a).

 

Nagroda im. Macieja Szumowskiego

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 27 sierpień 2010

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 36 lat. Zadaniem uczestników jest napisanie reportażu w języku polskim o objętości nie przekraczającej 12 000 znaków. Praca powinna opisywać dzisiejszą Polskę i Polaków, ich problemy oraz życie. Tekst nie powinien być dotąd publikowany w całości ani we fragmentach.

Czytaj więcej: Nagroda im. Macieja Szumowskiego

"Miesięcznik" nr 7/8 2010

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 11 sierpień 2010

Ukazał się nowy, ponownie podwójny, numer koszalińskiego pisma społeczno-kulturalnego "Miesięcznik" - liczący 120 stron. Pismo, poświęcające bardzo dużo miejsca wydarzeniom kulturalnym środkowopomorskiego regionu, wychodzi od 2000 roku - czyli już dziesięć lat. Niebagatelna sprawa - zwłaszcza w obliczu ciężkich czasów dla pism niskonakładowych, ambitniejszych. Założycielami "Miesięcznika" są Maria (redaktor naczelny) i Ryszard Uliccy. Periodyk, ukazujący się w cyklu miesięcznym, skupił stałe grono współpracowników. Jest też bogato ilustrowane fotografiami. Rzecz drukuje toruńskie wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK.

Czytaj więcej: "Miesięcznik" nr 7/8 2010

Kultura Koszalińska. Almanach 2009

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 10 sierpień 2010

To jedna z cenniejszych inicjatyw koszalińskiego środowiska kulturalnego: przybierająca formę almanachu dokumentacja najcenniejszych dokonań twórczych. Solidnie edytorsko i merytorycznie przygotowany tom obejmuje okres dwunastu miesięcy. I nie jest to - gdy o pomysł idzie - nowość. Bowiem realizowany jest konsekwentnie od lat pięciu. Rok po roku takie almanachy się ukazują z inicjatywy Rady Kultury przy Prezydencie Koszalina: w jednolitej szacie graficznej, z zachowaniem tej samej metody gromadzenia i prezentowania materiałów. Wydawniczego trudu podjęła się Koszalińska Biblioteka Publiczna. Kolegium redakcyjne stanowią: Jupi Podlaszewski (przewodniczący), Maria Słowik-Tworke, Jadwiga Koprowska, Anna Marcinek-Drozdalska, Andrzej Ciesielski i Małgorzata Kołowska (redaktor prowadzący).

Czytaj więcej: Kultura Koszalińska. Almanach 2009