"Kultura Koszalińska. Almanach 2010"

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: sobota, 03 wrzesień 2011 Opublikowano: sobota, 03 wrzesień 2011 Drukuj E-mail

Już szósty rok ukazuje się almanach Kultura Koszalińska, rejestrujący i komentujący najważniejsze dokonania twórcze koszalińskiego środowiska kulturalnego. Nie sposób przecenić znaczenie takiej dokumentacji. Tym bardziej, iż kolejne wydania almanachów gotowane są niezwykle starannie: tak pod względem estetycznym, jak i merytorycznym. Warto przypomnieć, że zarówne poprzednie, jak i ten - omawiający wydarzenia roku 2010 - ukazują z inicjatywy Rady Kultury przy Prezydencie Koszalina: zawsze w jednolitej szacie graficznej (projekt okładki: Arkadiusz Docz), z zachowaniem tej samej metody gromadzenia i prezentowania materiałów. Edytorskiego trudu podjęła się Koszalińska Biblioteka Publiczna. Zaś kolegium redakcyjne stanowią: Jupi Podlaszewski (przewodniczący), Jadwiga Koprowska, Anna Marcinek-Drozdalska, Maria Słowik-Tworke, Andrzej Ciesielski i Małgorzata Kołowska (redaktor prowadzący).

Zawartość almanachu, poprzedzoną wstępem prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego, podzielono na jedenaście działów.
Są to: 1. Muzyka, 2. Teatr, 3. Literatura, 4. Sztuka i architektura, 5. Film, 6. Miscellannea, 7. Jubileusze, 8. Nasi w świecie, 9. Pożegnania i wspomnienia, 10. Kalendarium, 11. Kto jest kim? Autorzy almanachu od A do Z. Każdy z działów ilustrowany jest fotografiami - głównie barwnymi. A zaraz po wstępie prezydenta Koszalina wypowiada się przewodniczący Rady Kultury Edward Grzegorz Funke.
Na treść publikacji składa się aż pół setki materiałów dwudziestu ośmiu autorów. Nawet w telegraficznej prezentacji nie da się wymienić wszystkich.
A oto niektóre z nich.

W dziale muzycznym przeczytamy artykuły Kazimierza Rozbickiego "Filharmonia u progu normalności", M. Słowik-Tworke "Na salonach i falach eteru" (o Roku Chopinowskim w Radiu Koszalin).
W dziale  teatralnym o pierwszych Koszalińskich Konfrontacjach Młodych "m-teatr" piszą Paweł Sztarbowski i Ewa Julianna Kwidzińska. Nadto Jagoda Koprowska zamieszcza refleksje związane z z realizacją (na małej scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego) debiutanckiej sztuki Doroty Masłowskiej "Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku" w reżyserii Anny McCracken.

Dział literacki przynosi omówienia kilku książek opublikowanych w 2010 r. O debiutanckim zbiorze wierszy Miąższ prozaika Anatola Ulmana wypowiada się Elżbieta Juszczak (też prezentowanej w almanachu nowymi wierszami), a o dwóch nowych książkach Andrzeja Turczyńskiego - tomie poetyckim Szron i powieści Codex argenteus, czyli srebrna księga Fratri Vincentii od czarnych mnichów zakonu kaznodziejskiego pisze Ryszard Hetnarowicz. Mamy tu także omówienie tomu prozy Ludmiły Janusewicz Przesypywanie ziaren piasku autorstwa Haliny Szczepańskiej (przedruk, za naszą zgodą, z portalu internetowego "Latarni Morskiej"). A też (to akurat w innym dziale) kilka słów M. Kołowskiej o książkowej publikacji słuchowiska Ryszarda Ulickiego Zdrówko pana dyrektora (a raczej reminiscencji związanej z premierą tegoż słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia - w reżyserii Janusza Kukuły).

A co w dziale "Sztuka i architektura"? O wystawie malarskiej Andrzeja Gieragi w Galerii na Piętrze pisze Bożena Kowalska, artykuł "Historia, kolekcja, artyści" (o Galerii Scena 2005-2010) zamieszcza Weronika Teplicka, nadto Anna Makochonik pyta materiałem (tyczącym artystów wstępujących) "To nie jest miasto dla młodych ludzi?"
Anna Serdiukow słowem o kolejnej edycji festiwalu "Młodzi i Film" otwiera dział następny. W tymże dziale znajdziemy jeszcze artykuły Pawła Jeleńskiego o VII Europejskim Festiwalu "Integracja Ty i Ja", a także przypis (dopełniony fotografiami Iljony Łukjaniuk) tyczący VIII Festiwalu Filmów Dokumentalnych o Włodzimierzu Wysockim (którego inicjatorką jest Marlena Zimna).

Co jeszcze w almanachu? Dział "Miscellanea" - III Gala Koszalińskiej Kultury, rozmowa z Elżbietą Penderecką (M. Słowik-Tworke i Beata Górecka-Młyńczak); dział "Jubileusze" - 50-lecie pracy artystycznej i 75. urodziny Andrzeja Zborowskiego (B. Górecka-Młyńczak i M. Słowiki-Tworke), 65-lecie chóru "Lutnia" działającego przy franciszkańskiej parafii w Koszalinie (Kazimierz Rozbicki), sześćdziesiąte urodziny Jupitera J. Podlaszewskiego (M. Kołowska), 55 lat Związku Polskich Artystów Plastyków na Pomorzu Środkowym (Ewa Miśkiewicz-Żebrowska), 40-lecie pracy twórczej Bożeny Giedych (Izabela Nowak) oraz dziesięciolecia - pisma społeczno-kulturalnego "Miesięcznik" i Agencji Wydawniczej MILLENIUM Bogdana Gutkowskiego.

"Nasi na świecie". Ten dział otwierają dwa materiały o koszalińskiej skrzypaczce Agacie Szymczewskiej (grającej na skrzypcach... Antonia Stradivariusa z roku 1680). O nowej płycie artystki pisze ks. Arkadiusz Jędrasik, zaś rozmowę z A. Szymczewską ("Uczyć się od największych...) przeprowadzają M. Słowik-Tworke i B. Górecka-Młyńczak. O udziale koszalińskiej kultury na EXPO 2010 (Szanghaj) wspomina M. Kołowska. W obszernej (choć wyimkowej) prezentacji kultury polskiej zaistniały trzy koszalińskie wydarzenia. Recital wspomnianej przed chwilą A. Szymczewskiej, występ zespołu hip-hopowego "Top Toys" oraz wystawa "Mur Chiński" plastyczki Doroty Waligóry (której twórczość, nawiasem mówiąc, zaprezentujemy w najbliższym numerze "Latarni Morskiej").
Oprócz tego przeczytać możemy m. in. materiał Antoniego Szoski o malarstwie abstrakcyjnym Krzysztofa Rećko Rapsy, a też artykuł Jolanty Rudnik "Radio - sposób na życie", poświęcony Grażynie Preder, laureatce głównej nagrody VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż Radiowy "Pogranicze" za reportaż pt. "Jakby do nieba przyszła".

Najsmutniejszy jest dział "Pożegnania i wspomnienia". Bo dotyczy twórców, którzy odeszli. W roku 2010 pożegnaliśmy Katarzynę Sobczyk (ur. 1945), Ryszarda Majora (ur. 1948) oraz Romana Wojcieszaka (ur. 1941). W tymże dziale ukazał się też materiał wspomnieniowy M. Kołowskiej o Henryce Rodkiewicz (1921-1990).

Słowem jest co czytać w almanachu, w czym się zanurzyć. 

"Kultura Koszalińska. Almanach 2010", Koszalińska Biblioteka Publiczna, Koszalin 2011, str. 180

PS. Przy powyższym tego omówieniu zamieściliśmy reprodukcję okładki z roku 2009. Jej opracowanie graficzne jest niezmienne od 6 lat. Zmienia się tylko data. Przy bieżącym wydaniu mamy naturalnie rok 2010. Owa stałość szaty zewnętrznej jest dobrym posunięciem. Gdyż pieczętuje rozpoznawalność almanachowej inicjatywy.