XIX Ogólnopolski Turniej Poetycki Autoportret Jesienny

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: piątek, 22 październik 2010 Opublikowano: piątek, 22 październik 2010 Drukuj E-mail

W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych.
Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane na innych konkursach poetyckich. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych.
Termin nadsyłania prac: 10 grudzień 2010 (piątek)

Na konkurs należy nadsyłać zestaw 3 wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu (każdy zestaw należy zszyć zszywaczem, bez dodatkowych opraw). Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej kopercie z informacjami: imię, nazwisko, adres, telefon.

Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora.
Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

Rozstrzygniecie Turnieju odbędzie się 10 stycznia 2011 r. Biesiada poetycka, podczas której laureatom wręczone zostaną przewidziana jest w dniu 22 stycznia (sobota) 2011 r. Uświetnieniem imprezy będzie koncert Magdy Umer. O godzinie rozpoczęcia biesiady organizator powiadomi laureatów.

Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Nieodebrane podczas biesiady nagrody zasilą fundusz kulturalny Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
Nagrody finansowe i wyróżnienia rzeczowe zostaną ufundowane przez organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim oraz prasie.

Adres: Krotoszyński Ośrodek Kultury, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18, 63-700 Krotoszyn.

Dodatkowe informacje: Beata Ulbrych, tel. 509 282 972.