Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 16 marzec 2010 Drukuj E-mail

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem Burmistrza Orzysza, Dwumiesięcznika Literackiego "Topos", "Gazety Olsztyńskiej", ogłaszają Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku - Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 1/ dla osób, które nie ukończyły 18 lat; 2/ dla osób powyżej 18 lat.

W konkursie mogą brać udział wszyscy niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń twórczych, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach.

Termin: do 20 maja 2010 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 19 czerwiec 2010 r. Gala przyznania nagród: koniec września 2010 r.

Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w "Toposie" i "Gazecie Olsztyńskiej".

Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.
Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Tadeusz Dąbrowski, Wojciech Gawłowski, Krzysztof Kuczkowski - przewodniczący, Paweł Szydeł.
W kategorii powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne: 2.000, 1.000, 500 zł, w kategorii poniżej 18 lat - trzy nagrody pieniężno-rzeczowe. W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).
Adres: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem "Konkurs" i z zaznaczeniem kategorii wiekowej.
Dodatkowe informacje: od godz. 8.00 do 16.00 pod tel. 87 42 37 010.