Konkurs na najlepszą książkę – „Ocalić znaczenia wczoraj, uratować dzisiaj”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: sobota, 03 lipiec 2021 Drukuj E-mail

 

Fundacja „Lex Humana” w ramach projektu „Ocalić znaczenia wczoraj, uratować dzisiaj” organizuje konkurs na najlepszą książkę z ostatnich trzech lat o charakterze literackim, historycznym, reporterskim, publicystycznym lub naukowym, prezentującą sylwetkę bohatera narodowego, omawiającą zjawiska i procesy zmian mentalnych społeczeństwa na przestrzeni wieków czy też prezentującą problematykę walki o własną tożsamość na tle bogatej polskiej tradycji historycznoliterackiej.

Celem konkursu jest wypromowanie autorów sięgających do rodzimej tradycji. Fundacja przewiduje nagrodzenie trzech najlepszych pozycji książkowych, uhonorowanie ich na uroczystej Gali oraz wypromowanie w przestrzeni wirtualnej i w wydanej przez Fundację publikacji, przedstawiającej ich szerokie omówienie. Publikacja dotrze do różnorodnych pomorskich instytucji kultury, a za ich pośrednictwem do szerokiego grona zainteresowanych. Nagrany zostanie także spot reklamowy, promujący wybranych przez jurorów Autorów i ich prace. Wśród jurorów znajdą się autorytety naukowe.

Książki w trzech (bezzwrotnych) egzemplarzach należy nadsyłać na adres: Fundacja „Lex Humana”, Siemianice, ul. Ziołowa 31, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Konkurs na najlepszą książkę - Ocalić znaczenia wczoraj, uratować dzisiaj” od 1 lipca 2021r. do dnia 15 sierpnia 2021r.

Więcej szczegółów zainteresowani mogą odnaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/Fundacja-Lex-Humana-111437661183696

 

Regulamin konkursu:

 

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Lex Humana” zarejestrowana pod adresem ul. Z. Nałkowskiej 2, 76-200 Słupsk.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony jednorazowo w związku z otrzymanymi środkami z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – Edycja 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU. Zgłoszenia na konkurs trwają od 1 lipca do 15 sierpnia. Termin końcowy dosłania prac jest nieprzekraczalny.

3. Wszelkie pytania odnośnie do konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule wpisując: Konkurs - OCALIĆ ZNACZENIA WCZORAJ, URATOWAĆ DZISIAJ.

4. Informacje na temat konkursu zamieszczane będą na profilu Fundacji na FB - https://www.facebook.com/Fundacja-Lex-Humana-111437661183696

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na Gali, która odbędzie się nie później niż dnia 30 listopada 2021r.

6. Przesłanie Książki konkursowej jest równoznaczne ze zgodą na Jej promocję w publikacji, prezentacji multimedialnej, omówieniach recenzenckich wraz z wykorzystaniem jej fragmentów w celach promocyjnych. Ponadto nadesłanie monografii równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

 

§ 2.
CELE KONKURSU

1. Celem konkursu jest promocja trzech, zdaniem Kapituły Konkursowej, najlepszych i najbardziej interesujących pozycji książkowych ostatnich trzech lat.

 

§ 3.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłaszana na konkurs publikacja musi być obowiązkowo dostarczona w trzech (bezzwrotnych) egzemplarzach pocztą na adres: "Fundacja Lex Humana", ul. Ziołowa 31, Siemianice 76-200, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą książkę - Ocalić znaczenia wczoraj, uratować dzisiaj”.

2. Publikacja może być pracą o charakterze literackim, historycznym, reporterskim, publicystycznym lub naukowym. Praca może prezentować sylwetkę bohatera narodowego, znanego lub mniej znanego, może także omawiać zjawiska i procesy przemian mentalnych społeczeństwa polskiego na przestrzeni lat/wieków. Interesującą formą będzie wskazywanie na charakter dojrzewania społeczeństwa do postaw patriotycznych, werbalizowania polskości oraz wyeksponowanie związków z tradycją narodową lub katolicką. Równocześnie publikacja może prezentować problematykę walki o własną tożsamość narodową na przestrzeni wieków szczególnie na terenach Pomorza.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.

4. Książki mogą być zgłaszane osobiście przez Autorów.

5. Uczestnicząc w Konkursie, należy łącznie spełnić następujące warunki: zapoznać się z regulaminem konkursu (do trzech egzemplarzy nadsyłanych książek należy dostarczyć wydrukowany i podpisany własnoręcznie przez Autora regulamin konkursu); należy także spełnić kryterium tematyczne nadsyłanych publikacji.

6. Grono powołanych Jurorów dokona wyboru trzech najlepszych prac. Do Kapituły Konkursowej należeć będą pracownicy naukowi z dużym dorobkiem naukowo-badawczym oraz krytycznoliterackim, a także z umiejętnościami czytania interdyscyplinarnego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.

8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

9. Uhonorowani Autorzy zostaną powiadomieni o tym pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

 

§ 4.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu ewentualnego poinformowania o terminie Gali i uroczystego uhonorowania).

2. W Konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą zawierały powyższe informacje.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

 

Kamil Patynowski
prezes zarządu