Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 07 sierpień 2020 Drukuj E-mail

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie. Konkurs ma charakter otwarty.
Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach.
Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.
Regulamin dostępny na internetowej stronie konkursu.

Nagrody:
• I nagroda: 1.300 zł
• II nagroda: 1.000 zł
• III nagroda: 800 zł
• trzy wyróżnienia po 600 zł

Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator.

Prace można przesyłać do 27 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu: http://www.klubskolwin.pl/konkursy/xiii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-refleksy/