Dwudziestolecie Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 18 grudzień 2019 Drukuj E-mail

Wanda Skalska

Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów, zrzeszające większość lokalnych twórców, właśni obchodzi dwudziestolecie swego istnienia. Z tej okazji ukazał się obszerny szkic w postaci zwartej publikacji pt. „Środowisko literackie Kołobrzegu”, którego autorem jest Eugeniusz Koźmiński.

Publikacja, ilustrowana barwnymi fotografiami (portrety autorów, reprodukcje okładek ich książek, ujęcia okolicznościowe), licząca ponad siedemdziesiąt stron, podzielona została na sześć części: „Kilka słów wstępu”, „>Reda< i okolice”, „Pomiędzy >Redą< a Stowarzyszeniem Kołobrzeskich Poetów”, „Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów i jego pierwsze dziesięciolecie”, „Drugie dziesięciolecie Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów. Zapiski” oraz „Noty o autorach, którzy tworzyli Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów”.

Tak notuje na plecach okładki Wojciech Czaplewski: Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów zrzesza piszących kołobrzeżan i innych Zachodniopomorzan. Łączy nas podziemny lokal w pewnej bibliotece nad rzeką i coczwartkowe spotkania, na których rozmawiamy, czytamy wiersze, kłócimy się i cieszymy z tego, że kłótnie są niebanalne.

Zgadzamy się z Norwidowską myślą, że cel pisania to odpowiednie dać rzeczy słowo. Jasne więc, że najpierw jest Rzeczy (a Rzeczą jest coś, co poeta postrzega, czego doświadcza, co jego świadomości się jawi), a potem dopiero Słowo (które rzeczy ma być przez poetę dane, a więc które Rzecz wyraża, oznajmia, komunikuje). Świadomi faktu, że Słowo czasem próbuje Rzecz wyprzedzić lub nawet pominąć, staramy się nie ulegać pokusie pięknego bełkotu, lecz raczej trudzimy się szlifując chropawą szczerość.

Pierwszym prezesem SKP był Piotr Bednarski, pałeczkę po nim przejął Eugeniusz Koźmiński, a obecnie (od roku 2016) stowarzyszeniu przewodniczy Wojciech Czaplewski.

Stowarzyszenie, wspierane finansowo przez kołobrzeski urząd miejski, zrzesza obecnie blisko czterdziestu autorów o różnym stopniu zaawansowania twórczego. Odnotujmy ich: Dorota „Kuba” Baliczak, Alina Karolina Bratuś, Piotr Bednarski, Adam Cirin, Agnieszka Dębek, Eliza Dziubak, Tadeusz Kielar, Kazimierz Kijanka, Aleksandra Kirko, Aleksandra Krępeć, Jan Lechowski, Ewa W. Matyjaszczyk, Monika Miedzińska, Janusz Pawlak, Barbara Poleska, Irena Sawicz, Anna Strojna, Irena Tarnowska, Wiesław Uptas, Agata Stankiewicz, Anna Królikowska, Małgorzata Bętkowska, Alina Kornecka, Liliana Prokopiak, Piotr Prokopiak, Wanda Zima, Michał Filipowski, Elżbieta Niedźwiadek, Marcin Niedźwiadek, Grażyna Perlińska, Piotr Piątek, Maciej Wódz, Beata Mieczkowska-Miśtak, Lilia Herman, Emanuela Czeladka, Marzena Lubszczyk, Sława Rudnicka, Rafał Sienkiewicz, Stefan Przybylski, Bolko Służewski, Alicja Kayzer, Wojciech Czaplewski i Eugeniusz Koźmiński.

Równolegle, z okazji jubileuszu SKP, ukazał się kolejny (jedenasty już) numer „Oficyny Kołobrzeskich Poetów i Malarzy” – zawierający wiersze stowarzyszonych. Rzecz (z grafikami Anny Piętowskiej i obrazami Małgorzaty Maj) zredagowała i wstępem opatrzyła Emanuela Czeladka.

Wanda Skalska