Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 26 wrzesień 2019 Drukuj E-mail

Organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2019 jest Galeria Sztuki w Legnicy.
W konkursie mogą uczestniczyć absolwenci krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy uzyskali dyplom w latach 2018-2019 i dotychczas nie brali udziału w konkursie oraz nie przekroczyli 35 roku życia.

Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia malarzy oraz ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne, czemu służyć ma prowadzona przez Galerię działalność wystawiennicza, edytorska i promocyjna. Organizatorzy mają nadzieję, że PROMOCJE pomogą uczestnikom zaistnieć na rynku sztuki, a przede wszystkim pozwolą na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej.  

Aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji do przeglądu, należy do 6 października 2019 r. dostarczyć do Galerii Sztuki w Legnicy kartę zgłoszenia oraz fotografie 3 prac wykonanych w dowolnej technice malarskiej wraz z ich szczegółowym opisem (technika, wymiary, rok powstania). Co najmniej jedna praca powinna być wykonana już po ukończeniu uczelni przez autora.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace autorów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego wernisażu.

Nagrody:
• Główną nagrodą będzie wystawa indywidualna wraz z katalogiem.
• Nagrody regulaminowe
Grand Prix
Nagroda Galerii Sztuki – „Srebrna Ostroga”. „Srebrna Ostroga” to nagroda specjalna organizatorów przyznawana za odwagę, bezkompromisowość, nowatorstwo bądź dowcip wypowiedzi twórczej.
Wyróżnienie honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy.
• Nagrody specjalne przyznawane przez fundatorów
Nagroda Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu w postaci wystawy indywidualnej.
Nagroda Miesięcznika Artystycznego „Format” – publikacja poświęcona laureatowi.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 6.10.2019 r.

Strona konkursu: galeria.legnica.eu/promocje/promocje-2019-galeria-sztuki-w-legnicy/