Nagroda im. Jerzego Turowicza

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: poniedziałek, 28 lipiec 2014 Opublikowano: poniedziałek, 28 lipiec 2014 Drukuj E-mail

W grudniu tego roku, w 102. rocznicę urodzin patrona, zostanie wręczona po raz drugi Nagroda im. Jerzego Turowicza. Nagroda przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło literackie, naukowe, plastyczne, muzyczne, teatralne lub filmowe znajdujące się w kręgu tematów i wartości, które były bliskie Jerzemu Turowiczowi. Wyróżniane będą dzieła twórców polskich opublikowane lub zaprezentowane w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody.

Nagroda została ustanowiona przez Fundację Jerzego Turowicza.

Nagrodę stanowią statuetka oraz kwota pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez zarząd Fundacji im. Jerzego Turowicza.

Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody mają członkowie kapituły nagrody, zarządu i rady Fundacji im. Jerzego Turowicza, redakcje czasopism, wydawcy, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci. Z udziału w konkursie wyłącza się dzieła, których twórcami bądź współtwórcami są członkowie kapituły i jej sekretarz oraz członkowie zarządu i rady Fundacji im. Jerzego Turowicza.

W pierwszej, zeszłorocznej edycji jej laureatką została Joanna Olczak-Roniker, autorka książki Korczak. Próba biografii (W.A.B.).

Zgłoszenia kandydatów do nagrody należy kierować do 15 września do Fundacji im. Jerzego Turowicza, ul. Dunajewskiego 1 m 7b, 31-133 Kraków .