Konkurs Literacki im. Henryka Berezy "Czytane w maszynopisie" - edycja 2

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: poniedziałek, 05 maj 2014 Opublikowano: poniedziałek, 05 maj 2014 Drukuj E-mail

Uwaga pragnący zadebiutować poeci! Przypominamy o konkursie na tom poetycki ogłoszony przez Fundację Literatury im. Henryka Berezy. Zwycięzcy doczekają się publikacji książkowej. Termin nadsyłania ofert mija 30 maja 2014 r. Listę nominowanych jury poda do wiadomości do 30 sierpnia 2014. Spośród nich na przełomie września i października wyłonieni zostaną trzej finaliści, zaś w listopadzie jury przyzna 1, 2 i 3 miejsce lub wyróżnienia. Oto regulamin Konkursu:

1. Organizatorem Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy.

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja wybitnych tekstów debiutujących pisarzy, niemających w swoim dorobku wydanej książki poetyckiej, posiadającej nr ISBN.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć jedynie Twórcy spełniający warunek opisany w pkt. 2. Każdy Twórca może zgłosić tylko jeden Utwór (tom poetycki).

4. Druga edycja Konkursu dotyczy poezji (zbioru wierszy). Zgłoszony tom poetycki nie może przekraczać objętości 50 wierszy.

5. W kolejnych edycjach, przedmiotem Konkursu będą – naprzemiennie – proza i poezja.

6. Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na Konkurs wierszy, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego Konkursowi.

7. Utwory konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 maja 2014 r. do siedziby Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy (71-246 Szczecin, ul. E. Romera 10e), w postaci wydruku (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (plik *.rtf na płycie cd-r). Wiersze powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Autora. Ponadto należy podać adres e-mail i nr telefonu umożliwiający skontaktowanie się z Autorem.

8. Jury ogłosi nazwiska nominowanych autorów i tytuły tomów poetyckich (maksymalnie siedmiu) do 30 sierpnia 2014 r. Na przełomie września i października, jury wyłoni trzech finalistów, którym podczas uroczystego finału – w listopadzie 2014 roku w Szczecinie – przyzna 1, 2 i 3 miejsce lub wyróżnienia.

9. Nagrodą dla zwycięzców będzie publikacja nagrodzonych tomów poetyckich w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

10. W jury drugiej edycji Konkursu zasiądą: Janusz Drzewucki, Anna Janko i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki.

Regulamin konkursu na stronie: http://fundacja-berezy.org/konkurs-literacki-imienia-henryka-berezy-czytane-w-maszynopisie/konkurs-literacki-edycja-2-2014-regulamin/