"Miesięcznik" - pismo społeczno-kulturalne (Koszalin)

Kategoria: pisma pomorza Opublikowano: niedziela, 28 marzec 2010 Drukuj E-mail


Maria Ulicka
(redaktor naczelny):


Idea stworzenia pisma społeczno-kulturalnego w Koszalinie podejmującego problemy regionu środkowopomorskiego widziane w szerokim kontekście krajowym i europejskim wyrosła na przełomie 1999 i 2000 roku z wiary, że na terenie Pomorza żyją tysiące ambitnych i myślących ludzi. Twórcami jej byli Maria i Ryszard Uliccy oraz śp. redaktor Jadwiga Ślipińska.
We wrześniu 2000 roku wydano pierwszy numer „Miesięcznika”, pisma, które ma ambicję współdziałania z ludźmi, pragnącymi zrekompensować straty spowodowane likwidacją województwa koszalińskiego niosące zagrożenie dla wielu instytucji i inicjatyw decydujących o poziomie życia kulturalnego i intelektualnego.
Dzięki grupie zapaleńców i mądrych - zatroskanych o jakość życia reklamodawców - "Miesięcznik" ogarnia coraz szersze grono czytelników, stanowiąc jednocześnie swoistą wizytówkę Koszalina i regionu w stołecznej Warszawie, docierając również do elit  naukowych i kulturalnych dziesiątków największych miast polskich.  „Miesięcznik” znany jest także samorządowcom regionu, którzy promują na jego łamach najważniejsze wydarzenia społeczne i kulturalne swoich powiatów, miast i gmin. Pismo obecne jest w Internecie (www.ulicki.pomorzezachodnie.pl).

Dla zabezpieczenia profesjonalnego sposobu organizacji działalności związanej z przygotowywaniem i wydawaniem pisma zorganizowałam wiosną 2000 roku jednoosobową spółkę z o.o. pn. „Ulma”, nieco naiwnie wierząc, że przedsięwzięcie to pokryje koszty funkcjonowania wymaganej w przypadku takiej firmy obsługi, a nawet „zarobi” na siebie i współpracowników. Niestety, nadzieje te okazały się płonne, a fundusze, uzyskiwane jedynie od życzliwych reklamodawców i ze sprzedaży pisma wystarczają tylko na wydawanie dość niskiego nakładu „Miesięcznika” (co miesiąc drżę z obawy, czy uda się nam wydać następny numer) i – niekiedy – na „kieszonkowe” honoraria dla współpracujących ze mną dziennikarzy. Zarówno ja, mój mąż od początku przygotowujący wywiady z cyklu „Specjalnie dla „Miesięcznika” jak i wielu innych piszących – nie otrzymuje żadnych wynagrodzeń za swoją pracę dziennikarską. Pismo nie otrzymało też dotychczas żadnych dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (mimo składanych wniosków) ani od samorządów (wojewódzkiego, miejskiego), na których terenie prowadzimy dziennikarską działalność. Nie zatrudniam nikogo na etacie, konieczne działania organizacyjne zlecam sekretarzowi redakcji, a finansowe - wykwalifikowanej księgowej.

Trzon redakcji – poza redaktorką naczelną – stanowią: Ryszard Ulicki – twórca wszystkich wywiadów z cyklu "Specjalnie dla 'Miesięcznika'” oraz Izabela Nowak – sekretarz redakcji, autorka wielu recenzji teatralnych,wywiadow, informacji i innych artykułów. O muzyce w Koszalinie i nie tylko systematycznie pisze Kazimierz Rozbicki. Autorką cyklu „Historia kultury” i informacji o wydarzeniach plastycznych jest Anna Mosiewicz. Felietony pisze Małgorzata Kołowska, opowiadania i felietony - Jerzy Żelazny.  Zdjęcia najczęściej wykonuje Ilona Łukjaniuk, a piękne czarno-białe fotografie ze swojego archiwum, będące cząstką historii najnowszej naszego regionu, udostępnia nam Jerzy Patan. Charakterystyczne, często satyryczne rysunki w „Miesięczniku” są dziełem Tomasza Rogowskiego.W pracy organizacyjnej pomaga redakcji Stanisław Ruszkowski, współdziałając z „Ruchem”, „Pocztą Polską” oraz ze zbiorowymi i indywidualnymi prenumeratorami. Pismo makietujemy i składamy komputerowo w redakcji – przy pomocy Kazimierza Jurkowskiego i korektorki – Marii Grzywaczewskiej. Do końca 2006 roku wydaliśmy 76 numerów „Miesięcznika” ( w tym – kilkanaście podwójnych: wakacyjnych i grudniowo-styczniowych).

Jedną z najważniejszych idei „Miesięcznika” od początku jego istnienia jest: Nie dać się sprowincjonalizować, budzić intelektualny ferment, podsycać zdrowe ambicje oraz dokumentować dorobek ludzi i całych społeczności. Realizując tę ideę postanowiliśmy między innymi omawiać i recenzować liczne wydarzenia społeczne i kulturalne z dziedziny teatru, literatury, plastyki, muzyki oraz pokazywać interesujących ludzi z Koszalina, Pomorza i Polski – twórców, animatorów kultury, ludzi nauki, polityków, społeczników…
Duże wywiady ludźmi z pierwszych stron gazet przeprowadza w cyklu "Specjalnie dla 'Miesięcznika'” Ryszard Ulicki. Jego gośćmi byli m.in. historyk Leszek Moczulski, Aleksander Małachowski, Longin Pastusiak, Krzysztof Teodor Toeplitz, Ryszard Kurylczyk, Adam Marszałek, Irena Santor, Szewach Weiss, Piotr Kunceweicz, Kazimierz Kaczor, Edward Pałłasz, Marek Wawrzkiewicz, prof. Agnieszka Ulicka, prof.Włodzimierz Deluga, dr Roman Drozd, Żanna Gierasimowa, Wojciech Siemion, prezydent Koszalina  Mirosław Mikietyński, wnuk  Henryka Sienkiewicza - Juliusz Sienkiewicz, Zygmunt Broniarek, Ryszard Poznakowski, prof. Jerzy Hauziński,  dr Elżbieta Zinka,  prof. Baruch Brent.
Od początku wprowadziliśmy dwa stałe cykle – „Z pomorskich albumów” (mojego autorstwa) i „Ludzie z pasją” (Izabeli Nowak). Przedstawiliśmy już w nich ponad dwieście sylwetek pomorskich pisarzy, plastyków, muzyków i innych twórczych mieszkańców tej ziemi.

Realizacji idei przyświecających „Miesięcznikowi” służy także ustanowienie przez redakcję nagród – statuetek pod nazwą „Koszalińskie drzewko sukcesu” dla działań i wydarzeń kulturalnych promujących nasze miasto w Polsce, w Europie i na świecie. Pierwsze statuetki wręczyliśmy podczas uroczystości z okazji jubileuszu pięciolecia pisma. Jedną - przyznaliśmy twórcom, kontynuatorom i realizatorom przeglądów i konkursów odbywających się w ramach Koszalińskich Spotkań Filmowych „Młodzi i Film”, imprezy o tradycji sięgającej 1973 roku. Drugą otrzymała dr Marlena Zimna, założycielka, dyrektor i kustosz prywatnego Muzeum im. Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie, niestrudzona popularyzatorka twórczości rosyjskiego barda.
Gwarancją poziomu „Miesięcznika”  jest fakt, że na naszych łamach często goszczą – oprócz  koszalińskich  dziennikarzy - tak znakomici autorzy jak choćby Longin Pastusiak, Zygmunt Broniarek (ma stały cykl „Warszawskie koneksje i refleksje”), Piotr Kuncewicz, Marek Wawrzkiewicz,  Krzysztof Teodor Toeplitz, Leszek Żuliński, Walentyna Trzcińska, Tadeusz Iwiński.   

Dzięki "Miesięcznikowi" Koszalin stał się miastem posiadającym pismo społeczno- kulturalne wysoko oceniane przez prasoznawców, pisarzy i publicystów. (K.T.T. stwierdził niedawno w publicznej dyskusji, że jest ono ewenementem na skalę krajową, a Piotr Kuncewicz nazwał je w swej publikacji narzędziem kulturowego uszlachetnienia). Jest w nim miejsce na problemy wsi i małych miast, wyzwania wielkich, ale i bolesnych przemian - na filozoficzną refleksję, poezję, krótką prozę, debiut literacki oraz profesjonalną kulturę i sztukę. Otwiera się na problemy mniejszości narodowych i naszych europejskich aspiracji. Chce być pismem dla ludzi zwykłych i niezwykłych - dla wszystkich myślących.


Latarnia Morska 1 (5) 2007