"Ślad" - brulion literacki (Słupsk)

Kategoria: pisma pomorza Opublikowano: niedziela, 28 marzec 2010 Drukuj E-mail


Wiesław Stanisław Ciesielski
(poeta, redaktor naczelny "Śladu"):

„Ślad” powstał w 1998 roku. Pierwszy numer został zrobiony ręcznie i funkcjonował jako zbindowany brulion. Od 1999 roku ukazuje się w formie almanachu.
Redaktorem pierwszego numeru był Ryszard Kurylczyk. Numery od drugiego do szóstego redagował Jerzy Dąbrowa-Januszewski. Od numeru siódmego brulion prowadzę ja.
Na początku „Ślad” prezentował tylko słupskie środowisko literackie, rozwijające się przy słupskim oddziale Związku Literatów Polskich. Numer szósty został poświęcony nieżyjącym twórcom naszego regionu. Numer siódmy stanowił zbiór czterech zeszytów literackich, funkcjonujących jako samodzielne debiuty słupskich autorów. W tym gronie debiutował Daniel Odija zbiorkiem opowiadań.
Takie serie tomików powtórzyliśmy w następnych latach i tak ukazało się dwanaście debiutów i parę innych publikacji.

„Ślad” przybiera też formę tradycyjną i w postaci almanachu prezentuje nie tylko twórców wywodzących się z naszego środowiska.
Numer jedenasty, jako „Słupski album”, wydaliśmy w wersji polsko-niemieckiej. Jeden z kolejnych numerów poświęcony był  m. in. nestorce słupskiego środowiska literackiego Annie Łajming, później Leszkowi Bakule.

W latach 2003-2005 w redagowanie pisma włączyli się Zdzisław Drzewiecki i Jerzy Fryckowski.
„Ślad” ma zasięg ogólnopolski, jednak rozchodzi się tylko „pocztą pantoflową”.
Pieniądze pozyskujemy na zasadach występowania o granty. I tak finansowani jesteśmy przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Urząd Miejski w Słupsku.
W zasadzie „Ślad” nie jest pismem i jako brulion ukazuje się nieregularnie. Być może jednak od przyszłego roku zdecydujemy się na regularny kwartalnik.


Latarnia Morska 4/2006

Od redakcji: sposób wydawania "Śladu" nie zmienił się (2010 r.)