Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Lutowy numer „Pomeranii”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 20 luty 2011Ukazał się nowy numer "Pomeranii" - 2 (440) 2011. Z literackich rzeczy znajdziemy w nim m. in. wiersze o zimie (w jęzku kaszubskim), opowiadanie w gwarze kociewskiej Marii Block, jedną z legend autorstwa Danuty Krystyny Sikorskiej - pochodzącą ze świeżo wydanej książki O chojnickich gawronach i inne legendy. Opublikowano także dwa krótkie utwory Alojzego Nagla (też po kaszubsku) z publikacji Kaszubskie bajki bajeczki (2011). Ciekawie wygląda również otwarty ranking (ogłoszony w n-rze 11/2009) na 10 najlepszych książek o Pomorzu i morzu.

Czytaj więcej: Lutowy numer „Pomeranii”

Wkrótce omówienia nowych książek:

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 10 luty 2011

Ostatnie słynne słowa. Zebrał Jonathon Green
Kenneth White
: Poeta kosmograf (esej / poezja)
Jerzy Utkin: Piołun i orzech (poezja)
Ta sama Europa? Inna literatura? Współczesna proza europejska - pod redakcją Justyny Czechowskiej i Anny Kramek-Klickiej
Ewa Klajman-Gomolińska
: Milczenia z Bogiem (poezja)
Genowefa Jakubowska-Fijałkowska: I wtedy minie twoja gorączka. Wybór wierszy 1994-2009
Ludmiła Janusewicz: Przesypywanie ziaren piasku (proza)
Maciej Mazurek: Światła nad rzeką (poezja)
Marek Czuku: Forever (poezja)

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2010

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 09 luty 2011

Organizator: Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ŚRODEK
Patronat medialny: Dwumiesięcznik literacki „Topos”
Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie w języku polskim wydane w roku 2010, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora Konkursu w minimum 5 egzemplarzach. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

Czytaj więcej: VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy...

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna orficka” im. Wojciecha Bąka

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: sobota, 05 luty 2011

Konkurs organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego „Topos” w Sopocie.
W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18, niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych (w tym w Internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem w pięciu kopiach.
Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Czytaj więcej: VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna orficka” im. Wojciecha Bąka

II Ogólnopolski konkurs literacki Koła Edytorów KUL na krótką prozę

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 27 styczeń 2011

Tematyka prac powinna być związana z jedną z trzech kategorii ustalonych przez organizatorów:
1) literatura fantasy i science-fiction,
2) literatura kryminalna i polityczna,
3) literatura psychologiczna i obyczajowa.
Termin nadsyłania utworów - do 28 lutego 2011.

Czytaj więcej: II Ogólnopolski konkurs literacki Koła Edytorów KUL na krótką prozę