Konkurs poetycko-plastyczny „Wiersz+Obraz”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 27 maj 2021 Drukuj E-mail

Organizatorami konkursu są Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos”.
Konkurs ma charakter otwarty.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena”.

Dopuszcza się różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii. Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów ASP oraz wydziałów malarstwa i rysunku na innych wyższych uczelniach, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów szkół plastycznych, a także indywidualnych twórców.

Maksymalne wymiary pracy to 70 x 100 cm.

Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Prace należy dostarczyć do 31 sierpnia 2021 r.

Jury Konkursu w składzie Krzysztof Kuczkowski – poeta, Aleksandra Prusinowska – malarka (ASP), Stanisław Seyfried – krytyk sztuki, Rosvita Stern – malarka, kuratorka, Maria Targońska – malarka (ASP), przyzna nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – osobisty udział w uroczystości wręczenia nagród; w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

Prace nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Dworku Sierakowskich, a także opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Strona konkursu: https://tps-dworek.pl/oglaszamy-konkurs-poetycko-plastyczny-wierszobraz-pod-haslem-fortepian-szopena/