Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 14 maj 2021 Drukuj E-mail

Organizatorami konkursu są Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.

Konkurs ma charakter otwarty.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 5 do 8 wierszy (łącznie około 150 wersów). Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace oceni jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Marta Podgórnik (poetka) i Janusz Radwański (poeta).

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Wiersze wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Główną nagrodą jest wydanie autorskiego tomiku poetyckiego. Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu: https://bwaolkusz.com/konkurs-im-kazimierza-ratonia