Odszedł Sławomir Majewski

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 22 marzec 2020 Drukuj E-mail

Dotarła do nas smutna wiadomość, że wczoraj – po długiej chorobie – zmarł jeden z naszych autorów: Sławomir Majewski.
Dostępne są na naszym portalu Jego artykuły w dziale „eseje i szkice”, opowiadania w dziale „proza”, wiersze w dziale „poezja”, a też recenzja Jego prozatorskiej książki Mój Gdańsk. Ruda i inne opowiadania (2013) pióra Szymona Prowackiego w dziale „port literacki”.

Sławomir Majewski - ur. 20 VI 1955 w Gdańsku. Ukończył SP nr 51 w tamże (1971).
1971-1975 uczeń, następnie zecer, pracownik działu linotypów w drukarni RSW Prasa–Książka–Ruch w Gdańsku, 1975-1976 zaopatrzeniowiec w Instal Rzeszów Oddział w Gdańsku, 1976-1979 bezrobotny, 1979-1981 krajacz w Gdańskich Zakładach Papierniczych w Gdańsku.
W VIII 1980 uczestnik strajku, drukarz ulotek i pism strajkowych. Od IX 1980 w „S”; od X 1980 członek Regionalnej i Krajowej Komisji Pracowników Poligrafii, w XI 1980 oddelegowany do pracy w KKK PP w Szczecinie. Od IV 1981 współtwórca, redaktor, kierownik administracyjny pisma „Kwadrat”. 19-20 VIII 1981 koordynator tzw. Dni bez prasy. 1980-1981 opublikował tomiki wierszy Schody i Altamira.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku na Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, drukarz strajkowej edycji pisma „Jedność”; po strajku przyjechał do Gdańska. Ukrywał się dzięki pomocy ks. Henryka Jankowskiego, Marii Koszarskiej. 16 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, 12 VI 1982 zwolniony. 1982-1989 na rencie. Od VI 1982 współpracownik Bogdana Borusewicza i RKK, zajmował się drukiem i kolportażem podziemnych wydawnictw m.in. „Portowca”, „Rozwagi i Solidarność”, „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”. Poza tym współpracował z CBS, VoA, RWE, RFI, którym przekazywał informacje o sytuacji w Polsce. W V 1988 m.in. z Joanną Wojciechowicz, Joanną Urban, Edmundem Krasowskim i Barbarą Madajczyk-Krasowską współorganizator Gdańskiej Agencji Informacyjnej. W V i VIII 1988 uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej; nadawał audycje podziemnego Radia „S”; do X 1988 szef redakcji Radia „S” – wyemitowano 5 audycji. 1988-1989 współpracował z WiP i FMW w Gdańsku.
1989-1992 własna działalność gospodarcza, 1995-1997 dyrektor Działu Marketingu i Biura Reklamy TV Sky Orunia w Gdańsku. Od 1997 nadal zajmuje się pracą twórczą; prozaik, ceramik, eseista i poeta.
Autor publikacji m.in. Hrycwa. Opowiadania Wybrane (Wyd. Litera, 1992), Antologia bez tytułu (2009), Mój Gdańsk. Ruda i inne opowiadania (2012, 2014), publikował także m.in. w kwartalnikach „Akcent”, „PismoInter”, „Szafa”, „Arterie”, Pomorskim Magazynie Literacko-Artystycznym „Latarnia Morska” (2011-2013). Prowadzi http://www.magazynliteracki.pl – wirtualną edycję wydawnictwa non-profit pn. Labirynty. Stały współpracownik m.in. pisma literackiego „Migotania” oraz portali http://www.pisarze.pl i http://www.tezeusz.pl.
Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

(notę biobibliograficzną autorstwa Arkadiusza Kazańskiego podajemy za Encyklopedią Solidarności)