50. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 03 czerwiec 2019 Drukuj E-mail

Organizatorem konkursu jest Świdwiński Ośrodek Kultury. Współorganizatorami są Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres Świdwińskiego Ośrodka Kultury pięć wierszy lub jeden poemat. Tematyka utworów może być dowolna.
Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Wiersze oceni jury w składzie: Kazimierz Nowosielski, Piotr Müldner-Nieckowski i Adam Ziemianin.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:
• nagroda główna: 2.000 zł oraz druk tomiku poetyckiego

• 3 wyróżnienia po 1.000 zł
• 3 wyróżnienia po 500 zł
• nagroda publiczności: 500 zł

Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział autora w imprezie finałowej na zamku w Świdwinie w dniu 19 października 2019 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.09.2019 r.

Strona konkursu: www.zamek.swidwin.pl/osrodek-kultury/przeglady-i-konkursy/ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-jana-spiewaka-i-anny-kamienskiej.html