Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 24 październik 2017 Drukuj E-mail

Fundatorem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest Gmina Gdynia. Partnerem Gminy jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Konkurs ma charakter otwarty. Do konkursu można zgłaszać sztuki przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane w 2017 r.

Zgłoszenie może przesłać autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona.
Sztukę wydrukowaną w trzech egzemplarzach należy przesłać wraz z wersją elektroniczną na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Do konkursu można zgłosić nie więcej niż dwa utwory jednego autora.

Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przewiduje publiczną prezentację utworów zakwalifikowanych do finału w formie czytania / szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.12.2017 r.

Strona konkursu: www.teatrgombrowicza.art.pl/?action=news&nid=752