"Pogranicza" - dwumiesięcznik kulturalny (Szczecin)

Kategoria: pisma pomorza Opublikowano: niedziela, 28 marzec 2010 Drukuj E-mail


Redakcja "Pograniczy":

Pismo istnieje od 1994 roku i przez wiele lat było jedynym periodykiem kulturalnym wydawanym w Szczecinie. Tytuł wprawdzie wskazuje na preferencję zjawisk miejscowych, ale chcemy pokazać uniwersalny wymiar regionalizmu – zarówno poprzez grono współpracujących z nami autorów z kraju i zagranicy, jak poprzez rozległą tematykę.
„Pograniczność” rozumiemy bowiem znacznie szerzej, sięgając daleko poza proste skojarzenia z bliskością granicy zachodniej i morskiej. Prócz geografii (zachęcającej do współpracy z Niemcami i Skandynawią) oraz historii (z powojenną wędrówką ludów) chodzi o wszelkie możliwe pogranicza współczesności, a więc: wieloetniczność, wielojęzyczność, wielonurtowość, wielotematowość, wielokulturowość, wreszcie wielogatunkowość zamieszczanych materiałów, pośród których dominantę stanowi jednak szeroko rozumiana literatura – z esejem na czele.
Pismo adresujemy do wszystkich – zwłaszcza absolwentów, studentów i ambitniejszych licealistów o orientacji humanistycznej.

Redaktorem naczelnym pisma jest Inga Iwasiów, a wydawcą Dom Kultury „Klub 13 Muz”. Dwumiesięcznik ma swoją stronę internetową: http://www.free.art.pl/pograncz/ Strona internetowa zawiera osiem głównych działów, między innymi archiwum, bibliotekę „Pograniczy” i bibliografię zawartości dwumiesięcznika nr 1 – 60.


Latarnia Morska 3 (7) 2007

Od redakcji:
Pismo "Pogranicza" jako jedyne odmówiło wypowiedzi dla "Latarni Morskiej", odsyłając do swojej strony internetowej - skąd zaczerpnęliśmy przytoczone informacje. Gdyby redakcja "Pograniczy" zmieniła zdanie, chętnie zamieścimy szerszy i aktualny materiał.