Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

„Topos” nr 2-3 / 2010

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 08, wrzesień 2010

Ukazał się podwójny numer sopockiego dwumiesięcznika literackiego „Topos” – z dołączonym plakatem/arkuszem poetyckim oraz zbiorem wierszy. Arkusz poetycki (a na odwrocie plakatowy portret), zatytułowany Słowa ruchome, prezentuje kilka utworów Piotra Mitznera. Natomiast tom poetycki Wiersze [masowe] i inne jest autorstwa Krzysztofa Kuczkowskiego.
Najnowszy numer „Toposu”, liczący 232 strony, niesie wiele nowej poezji, prozy, recenzji, esejów oraz przyczynków krytycznych. Nie sposób wspomnieć o wszystkich autorach i tekstach.

Czytaj więcej: „Topos” nr 2-3 / 2010

"Życie poza nawiasem. Szkice o literaturze" Stanisława Chyczyńskiego

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 02, wrzesień 2010

Przyznaję, że zaskoczył mnie nową książką nasz współpracownik (nasz - to znaczy "Latarni Morskiej") - Stanisław Chyczyński (rocznik 1959), do świata odzywający się z Kalwarii Zebrzydowskiej. Z wykształcenia filozof, jako poeta debiutujący w 1993 r. na łamach krakowskiego "Źródła", też prozaik, redaktor nieregularnika literacko-artystycznego "Nihil Novi". Owszem, spotykałam tu i ówdzie (m. in. w "Twórczości", "Frondzie" i "Okolicy Poetów") jego recenzje rozmaitych książek, ale jawił mi się przede wszystkim jako klasycyzujący (gdy o formę idzie) poeta. Poeta, który jeno incydentalnie ima się omawiania nowych publikacji. Gdy tu raptem  t a k a  rzecz. Tom szkiców o literaturze, dający prawo autorowi do określenia się również mianem krytyka literackiego. W dodatku krytyka o niezależnym - bo dalekim od modnych trendów - głosie.

Czytaj więcej: "Życie poza nawiasem. Szkice o literaturze" Stanisława Chyczyńskiego

Nowy numer LM już w sprzedaży

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: sobota, 28, sierpień 2010

Nowy, potrójny numer "Latarni Morskiej" 1-2 (11-12) 2009 / 1 (13) 2010 jest już w sprzedaży. Nasz magazyn literacko-artystyczny dostępny jest w krajowej sieci salonów Empik (tj. Klubów Międzynarodowej Prasy i Książki).

W Kołobrzegu kupić można w dwóch punktach: w księgarni "Domowej" (ul. Giełdowa 7d/10) oraz w sklepie wydawnictwa "Reda" (ul. Emilii Gierczak 27a).

 

Nagroda im. Macieja Szumowskiego

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 27, sierpień 2010

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 36 lat. Zadaniem uczestników jest napisanie reportażu w języku polskim o objętości nie przekraczającej 12 000 znaków. Praca powinna opisywać dzisiejszą Polskę i Polaków, ich problemy oraz życie. Tekst nie powinien być dotąd publikowany w całości ani we fragmentach.

Czytaj więcej: Nagroda im. Macieja Szumowskiego

"Miesięcznik" nr 7/8 2010

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 11, sierpień 2010

Ukazał się nowy, ponownie podwójny, numer koszalińskiego pisma społeczno-kulturalnego "Miesięcznik" - liczący 120 stron. Pismo, poświęcające bardzo dużo miejsca wydarzeniom kulturalnym środkowopomorskiego regionu, wychodzi od 2000 roku - czyli już dziesięć lat. Niebagatelna sprawa - zwłaszcza w obliczu ciężkich czasów dla pism niskonakładowych, ambitniejszych. Założycielami "Miesięcznika" są Maria (redaktor naczelny) i Ryszard Uliccy. Periodyk, ukazujący się w cyklu miesięcznym, skupił stałe grono współpracowników. Jest też bogato ilustrowane fotografiami. Rzecz drukuje toruńskie wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK.

Czytaj więcej: "Miesięcznik" nr 7/8 2010