Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Literacki Debiut Roku - proza

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 05, wrzesień 2011

Wydawnictwo NOVAE RES organizuje konkurs pt. „Literacki Debiut Roku”, który inicjowany jest w celu promowania polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej.
Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.

Czytaj więcej: Literacki Debiut Roku - proza

Konkurs Video Poezja

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 04, wrzesień 2011

Jak podają organizatorzy Konkursu Video Poezja – przedłużono termin nadsyłania prac do 20 września br. (decyduje data stempla pocztowego).
Poniżej przypominamy regulamin i dokładne dane adresowe. Do regulaminu wstawiona została nowa data terminu nadsyłania prac konkursowych.

Czytaj więcej: Konkurs Video Poezja

"Kultura Koszalińska. Almanach 2010"

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: sobota, 03, wrzesień 2011

Już szósty rok ukazuje się almanach Kultura Koszalińska, rejestrujący i komentujący najważniejsze dokonania twórcze koszalińskiego środowiska kulturalnego. Nie sposób przecenić znaczenie takiej dokumentacji. Tym bardziej, iż kolejne wydania almanachów gotowane są niezwykle starannie: tak pod względem estetycznym, jak i merytorycznym. Warto przypomnieć, że zarówne poprzednie, jak i ten - omawiający wydarzenia roku 2010 - ukazują z inicjatywy Rady Kultury przy Prezydencie Koszalina: zawsze w jednolitej szacie graficznej (projekt okładki: Arkadiusz Docz), z zachowaniem tej samej metody gromadzenia i prezentowania materiałów. Edytorskiego trudu podjęła się Koszalińska Biblioteka Publiczna. Zaś kolegium redakcyjne stanowią: Jupi Podlaszewski (przewodniczący), Jadwiga Koprowska, Anna Marcinek-Drozdalska, Maria Słowik-Tworke, Andrzej Ciesielski i Małgorzata Kołowska (redaktor prowadzący).

Czytaj więcej: "Kultura Koszalińska. Almanach 2010"

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego w Lęborku

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 29, sierpień 2011

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.
Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego w Lęborku

Ogólnopolski Konkurs Krytycznoliteracki Pulsu Literatury

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 15, sierpień 2011

1. Organizatorem IV Ogólnopolskiego Konkursu Krytycznoliterackiego Pulsu Literatury jest Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury i Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przy współpracy miesięcznika „Tygiel Kultury” i Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie”.
2. Konkurs adresowany jest do młodych autorów, którzy nie posiadają w dorobku książki krytycznoliterackiej lub literaturoznawczej.

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Krytycznoliteracki Pulsu Literatury