Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

"Miesięcznik" nr 7/8 2010

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 11, sierpień 2010

Ukazał się nowy, ponownie podwójny, numer koszalińskiego pisma społeczno-kulturalnego "Miesięcznik" - liczący 120 stron. Pismo, poświęcające bardzo dużo miejsca wydarzeniom kulturalnym środkowopomorskiego regionu, wychodzi od 2000 roku - czyli już dziesięć lat. Niebagatelna sprawa - zwłaszcza w obliczu ciężkich czasów dla pism niskonakładowych, ambitniejszych. Założycielami "Miesięcznika" są Maria (redaktor naczelny) i Ryszard Uliccy. Periodyk, ukazujący się w cyklu miesięcznym, skupił stałe grono współpracowników. Jest też bogato ilustrowane fotografiami. Rzecz drukuje toruńskie wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK.

Czytaj więcej: "Miesięcznik" nr 7/8 2010

Kultura Koszalińska. Almanach 2009

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 10, sierpień 2010

To jedna z cenniejszych inicjatyw koszalińskiego środowiska kulturalnego: przybierająca formę almanachu dokumentacja najcenniejszych dokonań twórczych. Solidnie edytorsko i merytorycznie przygotowany tom obejmuje okres dwunastu miesięcy. I nie jest to - gdy o pomysł idzie - nowość. Bowiem realizowany jest konsekwentnie od lat pięciu. Rok po roku takie almanachy się ukazują z inicjatywy Rady Kultury przy Prezydencie Koszalina: w jednolitej szacie graficznej, z zachowaniem tej samej metody gromadzenia i prezentowania materiałów. Wydawniczego trudu podjęła się Koszalińska Biblioteka Publiczna. Kolegium redakcyjne stanowią: Jupi Podlaszewski (przewodniczący), Maria Słowik-Tworke, Jadwiga Koprowska, Anna Marcinek-Drozdalska, Andrzej Ciesielski i Małgorzata Kołowska (redaktor prowadzący).

Czytaj więcej: Kultura Koszalińska. Almanach 2009

"Dzikie Życie" nr 7-8 2010

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 09, sierpień 2010

Pierwszy numer "Dzikiego Życia" ukazał się w 1994 r. Od 2002 r. pismo dostępne jest również w Internecie. Pomysłodawcą pisma i jego redaktorem naczelnym do 2001 r. był Janusz Korbel - współpracujący z "Latarnią Morską" od 2006 r., lider i założyciel Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, architekt. Obecnie nad pismem czuwa Grzegorz Bożek.
"Dzikie Życie" wiele miejsca i uwagi poświęca ochronie naturalnych, nie przekształconych obszarów przyrodniczych, stając się forum i trybuną osób, którym bliskie są ideały zachowania bioróżnorodności. Jak powiada Gary Snyder - „Kultura odcinająca się od dzikiego życia w otaczającej nas przyrodzie, a także odcinająca się od dzikiego życia, które jest w nas samych, skazana jest na różne niszczące zjawiska, prowadzące prawdopodobnie, aż do jej zniszczenia”. Ta myśl stanowi motto pisma.

Czytaj więcej: "Dzikie Życie" nr 7-8 2010

Oficyna Kołobrzeskich Malarzy i Poetów

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 08, sierpień 2010

W Kołobrzegu ukazał się pierwszy numer nowego pisma poświęconego twórczości literackiej i plastycznej "Oficyna Kołobrzeskich Malarzy i Poetów". Z założenia nieregularny periodyk wydawać zaczęło Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów.
Dwudziestostronicowy numer formatu A4 zredagował Eugeniusz Koźmiński, a graficznie opracował Kamil Lepa.
Wewnątrz znajdziemy wiersze Michała Filipowskiego, Jana Lechowskiego, Ewy Matyjaszczyk, Beaty Mieczkowskiej-Miśtak, Marcina Niedźwiadka, Eugeniusza Koźmińskiego, Elżbiety Niedźwiadek, Aliny Korneckiej i Aliny Karoliny Bratuś.

Czytaj więcej: Oficyna Kołobrzeskich Malarzy i Poetów

Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego "Proza Życia"

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 06, sierpień 2010

Akademickie Centrum Kultury UG "Alternator" organizuje Konkurs Literacki "Proza Życia". Jesto to już 7. edycja od 2002 roku. Jego celem jest obudzenie w jak najszerszym kręgu odbiorców pasji do literatury oraz promocja młodych, obiecujących autorów. Laureatami dotychczasowych sześciu edycji zostali m.in. Marta Dzido, Małgorzata Rejmer, Marek Idczak, Ludwik Janion i Piotr Rowicki, zaś prace konkursowe oceniane były przez jury, w skład którego wchodzili znani polscy literaci, m.in. Aleksander Jurewicz, Daniel Odija, Izabela Sowa, Adam Majewski i Zbigniew Żakiewicz.

Po zakończeniu każdej z edycji Konkursu do rąk czytelników trafiają książki "Proza Życia", w których prezentowane są teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów.

Czytaj więcej: Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego "Proza Życia"