Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Category: z dnia na dzień Published: Tuesday, 11 May 2010 Print Email

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Organizatorem konkursu jest Galeria Literacka przy Małopolskim Biurze Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz kwartalnik literacki FRAZA.
Celem konkursu jest popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów. Propagowanie poezji ambitnej, trudnej. Nagrodą główną będzie opublikowanie tomiku poetyckiego zwycięzcy konkursu.


Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie od 5 do 8 utworów (około 100 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach - każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail (jeśli posiada), wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 15 zł opłaty konkursowej - konto: PKO BP  56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: "opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz")

Prace należy przesyłać pod adres:
GSW BWA w Olkuszu,
ul. Szpitalna 32,
32-300 Olkusz,
z dopiskiem na kopercie "Konkurs im. K. Ratonia".

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Jury w składzie:
Ewa Lipska (poetka),
Tadeusz Dąbrowski (poeta),
Janusz Pasterski (krytyk, poeta, w kwartalniku "Fraza" prowadzi dział poezji),
wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. W I edycji był nim Maciej Sawa z Przemyśla, którego debiutancka książka rok S roki ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki "Frazy" w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III Krystyna Myszkiewicz - (wydany przez nas tomik Na pstryk i zew był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych "Cogito"), w IV Izabela Kawczyńska (tomik Largo), a w V Arkadiusz Stosur (tomik w opracowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest 4 tys. zł. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.

Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu oraz Oficyna 21, wydawca tomu "Poezje" Kazimierza Ratonia. Nagrodzeni zobowiązują się do dostarczenia organizatorom zestawu 30-40 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez wydawnictwo FRAZA.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w końcu listopada 2009 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w bursie w Olkuszu.
Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są przez telefon o numerze: 0-32 754 34 47.