Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida

Category: z dnia na dzień Published: Wednesday, 24 February 2010 Print Email

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida organizuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie.W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych, w tym jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem, dwa wiersze o tematyce dowolnej.  Każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora). Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora. Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.

Oceny nadesłanych utworów dokona Jury powołane przez organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2010 roku. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad . Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym. Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.

Nagrody: I nagroda - 2000 PLN, II - 1000 PLN, III - 500 PLN oraz pięć wyróżnień po 300 PLN. Zastrzega się prawo innego podziału nagród.

Termin: do 25 marca 2010 roku
Adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków (z dopiskiem "Norwid").