Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 03 maj 2019

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku. Konkurs jest adresowany do poetów przed debiutem, którzy do tej pory nie wydali tomu wierszy drukiem bądź w formie elektronicznej.

Konkurs jest dwuetapowy.
• I etap
W pierwszym etapie każdy uczestnik przesyła na adres Organizatora zestaw 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna.
Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

• II etap
Jury wybierze 5-7 najlepszych zestawów. Każdy z nominowanych autorów będzie zobowiązany przesłać do 13 września 2019 r. zestaw wierszy, składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Prace będą oceniane przez jury w składzie: Bohdan Zadura (poeta, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”), Ireneusz Kaczmarczyk (poeta, krytyk, publicysta, wykładowca akademicki) i Dorota Koman (poetka, autorka audycji radiowych i programów telewizyjnych o książkach).

Wiersze zwycięzcy zostaną wydane w formie tomiku poetyckiego w nakładzie 1.000 egz.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 1.08.2019 r.

Strona konkursu: www.mdkradomsko.pl/2019/03/21/xi-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-janusza-rozewicza/