O miłości

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 14 luty 2020

 

Można odejść od swoich miłości, lecz niepodobna zapomnieć, że się kochało.
Jerzy Andrzejewski

Ludzie, którzy kochają, potrafią zadawać najboleśniejsze ciosy. Potrafią uśmiercać nie pozbawiając swej ofiary życia.
Adam Bahdaj

W miłości wszystkie środki są dobre, prócz tych, które prowadzą prosto do celu.
Tadeusz Breza

Miłość jest słowem nie mówiącym tylko o szczęściu. Miłość kobiet i do kobiet uczy więcej goryczy niż radości. Miłość zaś do narodu jest przede wszystkim miłością tragiczną.
Jerzy Broszkiewicz

W prawdziwej miłości człowiek przede wszystkim zatraca wszelką oryginalność. Im większa miłość, tym banalniejsze są jej przejawy.
Michał Choromański

Jedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi, to miłość własna.
Cyprian Czernik

Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic prócz jej braku.
Maria Dąbrowska

Do miłości nie jest zdolny ten, kogo nie stać również na siłę nienawiści. Bowiem za to kocha się tych, że nienawidzi się tamtych, że kocha tych.
Stanisław Dygat

Kocha się właściwie tylko szczęśliwych; na nieszczęściu się tylko żeruje.
Henryk Elzenberg

Ten, kto z powodu przeżytego zawodu usiłuje wykreślić miłość ze swego życia, przypomina błazenka, który chce dać sobie uciąć głowę z powodu źle dobranej czapki.
Stefan Garczyński

Miłość bezinteresowna daje szczęście, a interesowna pieniądze.
Tadeusz Gicgier

Miłość i nienawiść są dwoma obliczami tego samego.
Witold Gombrowicz

Warunek miłości: mieć jakiś inny obiekt ukochania niż samych siebie.
Ludwik Hirszfeld

Jest tak wiele miłości, tak różnych, tak pomieszanych z nienawiścią, niechęcią, obowiązkiem, pogardą, że samo słowo miłość niewiele dziś znaczy.
Anna Kamieńska

Antytezą miłości nie zawsze jest nienawiść; b y w a  n i ą  i n n a  m i ł o ś ć.
Tadeusz Kotarbiński

Nawet miłość musi ustąpić przed wiernością.
Jan Kott

Każdy chciałby przeżyć miłość, na jaką nie zasługuje.
Leszek Kumor

Do miłości potrzebne są dwie osoby, nie jedna i nie trzy.
Maria Kuncewiczowa

Istnieje taki rodzaj miłości, w której można nie obawiać się rywala. Jest nim miłość własna.
Władysław Loranc

Większość nieszczęść ludzkości bierze się stąd, że ludzie za bardzo się kochają.
Krzysztof Mętrak

Imitacje miłości kosztują drożej niż prawdziwa miłość.
Janusz Roś

Jak często zazdrość przyprawioną szczyptą miłości bierzemy za miłość przyprawioną szczyptą zazdrości.
Jadwiga Rutkowska

Miłość to krótki czas, w którym jakiś bliźni płci przeciwnej jest o nas tego samego zdania, co i my...
Magdalena Samozwaniec

Kiedy nareszcie udało się mężczyznom przekonać kobiet, że miłość jest grzechem, poszły jedne do klasztoru, inne na ulicę.
Hugo Dionizy Steinhaus

W miłości jak w rybołówstwie: jedną siecią wszystkich gatunków ryb łowić nie można.
Wincenty Styś

Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa – flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak i od zabawy.
Władysław Tatarkiewicz

Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek.
Stefan Wyszyński

 

Ze źródeł rozmaitych zaczerpnął Jan Chrzan