Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Cyfrowego Ex DIGITALIS

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 15 listopad 2019 Drukuj E-mail

Organizatorem Międzynarodowego Przeglądu Ekslibrisu Cyfrowego Ex DIGITALIS Salon 2019 jest Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.
Przegląd ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy twórcy zajmujący się artystyczną grafiką komputerową.

Ex DIGITALIS jest międzynarodowym przeglądem promującym najnowsze techniki tworzenia ekslibrisu, organizowanym co dwa lata i sygnowanym kolejnym Salonem.
Na tegoroczny Ex DIGITALIS Salon 2019 przyjmowane będą prace o dowolnej tematyce oraz prace poświęcone wybitnym kompozytorom polskiej muzyki: Stanisławowi Moniuszce i Fryderykowi Chopinowi, którzy są patronami tego roku.

Dopuszczalne są jedynie techniki cyfrowe.
Prace muszą być sygnowane. Grafika musi zawierać napis “ex libris” lub równoznaczny oraz nazwisko współczesnej osoby lub istniejącej instytucji. Papier, na którym wykonana będzie odbitka, nie może przekroczyć formatu A5.

Każdy twórca może zgłosić do przeglądu od 4 do 10 prac.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Jury przyzna trzy wyróżnienia honorowane medalem Ex DIGITALIS 2019.

Wybrany przez Jury artysta uzyska prawo do indywidualnej wystawy w CSW Znaki Czasu w Toruniu.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się w CSW Znaki Czasu w Toruniu w grudniu 2019 roku.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 18.11.2019 r.

Strona konkursu: csw.torun.pl/csw/ex-digitalis-salon-2019-miedzynarodowy-przeglad-ekslibrisu-cyfrowego-29903/