Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 11 lipiec 2019

Organizatorami konkursu są: Burmistrz Lęborka i Rada Miejska w Lęborku, Zarząd i Rada Powiatu Lęborskiego, Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lęborku, Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku i Lęborskie Centrum Kultury Fregata.

Konkurs ma charakter otwarty.

Konkurs obejmuje dwie kategorie:
• kategorię poezji – warunkiem udziału jest nadesłanie zestawu 4 wierszy,
• kategorię prozy – do konkursu można zgłaszać nowele, opowiadania, reportaże oraz eseje o objętości do 10 stron maszynopisu.

Tematyka utworów może być dowolna. Mile widziane będą prace o tematyce regionalnej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:
W konkursie zostanie przyznana nagroda główna – Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego – oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy.

Przewidziane są również nagrody specjalne:
• nagroda Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności,
• nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia,
• nagroda Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja,
• nagroda Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.09.2019 r.

Strona konkursu: www.biblioteka.lebork.pl/ogolnopolski-konkurs-literacki-im-mieczyslawa-stryjewskiego/xxxiv-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-mieczyslawa-stryjewskiego/