„Topos” nr 3/2019

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 09 lipiec 2019

Trzeci tegoroczny numer sopockiego dwumiesięcznika literackiego „Topos” liczy – podobnie jak poprzedni - 200 stron. Do bieżącego wydania przyłączono dwa nowe zbiory wierszy: Jerzego Ł. Kaczmarka Niewidzialny stygmat (kilka dni temu już zrecenzowany na naszym portalu przez Annę Łozowską-Patynowską tekstem „Liryka – spojrzenie metafizyczne”) oraz Wojciecha Kassa Objawy (omówimy wkrótce). A numer otwiera esej ks. Jana Sochonia „Jaka sztuka?”
Natomiast między okładkami znajdziemy między innymi:

‘Poezja’: Adriana Szymańska, Tadeusz Dziewanowski, Kazimierz Nowosielski, Zofia Zarębianka, Teresa Tomsia, Jan Belcik, Christian Medard Manteuffel, Jerzy Hajduga.

‘Sto tomów na stulecie 1918 – 2018 (typowanie)’: Leszek Engelking, Zbigniew Fałtynowicz, Janusz Drzewucki. Mirosław Dzień, Dorota Heck, Bogusław Kierc.

‘Eseje / przyczynki krytyczne / wspomnienia’: Janusz Nowak „Pycha, pokora, uszczęśliwianie dusz. Święta Faustyna Kowalska i Mickiewiczowski Konrad”;
Krzysztof Dybciak „O dobrą przyszłość przeszłości. Pisarstwo historyczne Andrzeja Nowaka”;

Christian Medard Manteuffel „Kochankowie poezji wyklętej. Ich ostatni azyl”;
Bartosz Suwiński „Rytm wschodzących nasion. Federico Garcia Lorca”;
Jurij Łotman „Natura narracji filmowej” (przeł. Bogusław Żyłko);
Jadwiga Clea Moreno-SzypowskaFausta kręta droga ku zbawieniu”;
Tomasz Pyzik „Poezja szkatułkowa” (o zbiorze Kołatanie Macieja Bieszczada);
Krzysztof Krasuski „Nowoczesny Orfeusz”( o książce Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-2016 pod. redakcją Wojciecha Kassa i Jarosława Ławskiego);
Przemysław Koniusz „Metafizyczne trajektorie poetyckiego słowa” (o zbiorze Z domu ludzi Karola Samsela);
Karol Toeplitz „Drobiazgi”.

‘Sztuka interpretacji’: Ireneusz Staroń „O wierszu Sykstyna. Kulig Wojciecha Kudyby”.

‘Mejl do…’: Wojciech Kudyba „Mejl do Józefa Ruszara o innym świecie”.

‘Proza / dziennki’: Wojciech Kass „Notes (40)”; Jacek Durski „Okno 2”, Małgorzata Skałbania „Techniczny”, „Bo-weryzm”.

‘Wiara artystów XXI wieku’: „Kondycja ogniem wypalona…” – z artystą plastykiem dr hab. Anną Wysocką rozmawia Joanna Bielska-Krawczyk.

‘Recenzje’: Kilkanaście omówień nowych książek, w tym >Ogród debiutów< Piotra Wiktora Lorkowskiego.

‘Muzyka’: Wojciech Fułek „Od >Hair< do >Kolędy nocki<” Cz. V.

‘Sztuka’: Kazimierz Nowosielski „Światło, ludzie i rzeczy”.

‘Krótko’: Olga Krzyżańska „Pędzlem i cyfrą. Retrospektywa Adama Harasa”, „Cztery pory roku Wojciecha Góreckiego”; Monika Kuc „Serio i buffo”.

Strona internetowa dwumiesięcznika: www.topos.com.pl


Informacje o zawartości wcześniejszych numerów „Toposu” dostępne w dziale „przybliżenia periodyków”