„Protokół Kulturalny” nr 39/2011

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: piątek, 23, wrzesień 2011 Opublikowano: piątek, 23, wrzesień 2011 Drukuj E-mail

Ukazał się nowy numer poznańskiego „Protokołu Kulturalnego” – wydawanego przez Klub Literacki „Dąbrówka” – Piątkowskie Centrum Kultury PSM. Skromne edytorsko i szczupłe objętościowo pismo literackie, wychodzące nieregularnie, redagowane jest przez zespół w składzie: Jerzy Grupiński oraz Jolanta i Stanisław Szwarcowie.
Bieżący numer zdominowały rysunki, wiersze, a też szkice krytyczne (jedna recenzja i rzecz o twórczości Marca Chagalla) Zbigniewa Kresowatego.

Zakres działalności Z. Kresowatego jest imponujący: artysta-malarz, poeta, eseista, historyk sztuki, ikonopisarz,  krytyk literacko-artystyczny, rzeźbiarz, konserwator dzieł sztuki oraz animator kultury. Debiutował w miesięczniku „Odra” w 1987 r. Ma na swoim koncie dziewięć książek poetyckich i dwie publicystyczne z tzw. „literatury faktu”. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.

W nowym „Protokole Kulturalnym” swoje wiersze (po jednym lub dwa) prezentują: Katarzyna Michalewska, Małgorzata Ciążela, Dorota Surdyk, Omir Socha, Edyta Kulczak, Szymon Ratajczak, Andrzej Dębkowski, Marek Czuku, Jolanta Szwarc, Maria Ciążela, Krystyna Wojciech-Ratajczak, Rozalia Nowak, Paweł Kuszczyński, Mirosława Poncyliusz, Jolanta Pawełczyk, Stanisława Łowińska, Brygida Mielcarek, Róża Łakatosz, Agnieszka Mąkinia oraz Wanda Nowik-Pala.
Jest też proza: fragment większej całości „Kiedy obróci się dom” Jana Hyjka.
Nadto znajdziemy w numerze recenzje sześciu książek. O Narracjach ormiańskich Adama Czerniawskiego pisze Piotr Zawadzki, o tomie Ona Tomasza Sikory pisze Alicja Kubiak, o zbiorku wierszy Obcym wstęp wzbroniony Jolanty Ciecharowskiej Zbigniew Kresowaty, o tomiku Forever Marka Czuku Jerzy Grupiński, o zbiorze Niepewność chwil Barbary Tylman Zygmunt Dekiert, a o tomie Brygidy Mielcarek Przestrzenie myśli Jolanta Pawełczyk.