Konkurs na ekslibris im. Klemensa Raczaka

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 10, czerwiec 2019

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.
Konkurs ma charakter otwarty.

Do konkursu można zgłaszać prace z lat 2017-2019, wykonane dowolną technika graficzną, o wymiarach nie większych niż 14 x 14 cm. Przyjmowane będą tylko odbitki z płyt graficznych. Nie należy przesyłać rysunków i projektów ekslibrisów.

Każda praca powinna mieć charakter znaku książkowego, tzn. zawierać napis „Ex libris” lub podobny oraz nazwę właściciela (osoby lub instytucji), dla której została wykonana.

Każdą pracę należy dostarczyć w trzech sygnowanych egzemplarzach.

Prace należy przesyłać na adres Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:
• I miejsce: 3.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.09.2019 r.

Strona konkursu: www.bracz.edu.pl/event/viii-edycja-konkursu-na-ekslibris-im-klemensa-raczaka/