„Protokół Kulturalny” nr 69 – 2019

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 09, czerwiec 2019

Pojawił się nowy numer poznańskiego kwartalnika „Protokół Kulturalny”. Warto przypomnieć: pismo wydawane jest przez Klub Literacki „Dąbrówka” – Piątkowskie Centrum Kultury PSM. W bieżącym numerze wykorzystano obrazy gnieźnieńskiego artysty Jacka Strzeleckiego, o którym kilka słów bliżej na ostatniej stronie. A periodyk otwiera wspomnieniowy materiał o blisko pięciu dekadach działalności Klubu Jerzego Grupińskiego „Koniecznie pisz…”
Co znajdziemy w głębi PK nr 69?

Pożegnanie zmarłego kilka tygodni temu Jerzego Szatkowskiego. O zasłużonym dla literatury twórcy piszą Sebastian Walczak w tekście „Wielce Zwirowany” oraz Artur Dudziński w materiale „Tołga”.

Artykuły / eseje: Bogna Wiczyńska „Powrót autora” (fragment pracy pt. „W poszukiwaniu autentyczności bycia. Podmiot w poetyckiej twórczości Andrzeja Babińskiego”); Stanisław Romaniuk „Sny na jawie – I”.

Poezja: Katarzyna Mrozik-Stefańska, Bogna Wiczyńska, Stefania Pruszyńska, Marek Słomiak, Jerzy Beniamin Zimny, Aleksander Talarkiewicz, Aldona Latosik, Danuta Bartosz, Sebastian Nowak, Mariusz Jagiełło, Józef Zdunek, Krzysztof Galas, Zygmunt Dekiert, Szymon Kantorski, Paweł Kuszczyński, Rafał T. Czachorowski, Krystyna Mikołajewska, Agnieszka Mąkinia, Tadeusz Zawadowski, Krystyna Wojciech-Ratajczak.

Proza: Stanisław Chutkowski „Po dzieciństwo”, Anna Kokot-Nowak „Emerytura dla stróża”, Ewa Moskalik „List do Reymonta”.

Recenzje: Stanisław Szwarc „Kłopoty z pamięcią” (Jarosław Kapsa Jej opowieści. Rzecz o równouprawnieniu kobiet); Jolanta Szwarc „Pomysły wracają po wiekach” (Wasyl Słapczuk kropka w środku); Barbara Kęcińska-Lempka „Patrzymy wstecz i próbujemy zrozumieć” (Stefan Pastuszewski Powroty); Jacek Juszczyk „Poezja: troskliwa myśl” (Marek Słomiak Wiersze wybrane 1968 – 2018); Danuta Ewa Dachtera „Modlitwa wierszem” (Anna Landzwójczak Bezszelestnie).

Numer domyka garść aforyzmów Lecha Nawrockiego „Kłębowisko myśli”.

PK dostępny jest na Facebooku (także numery archiwalne) oraz na stronie www.poecipolscy.pl

Informacje o zawartości wcześniejszych numerów PK dostępne u nas w dziale „przybliżenia periodyków”