„BALTIC POSTER CONTEST 2019. Reduce, Reuse, Rethink!”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 24, kwiecień 2019 Drukuj E-mail

Organizatorem międzynarodowego konkursu na plakat jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat 10. Dorocznego Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Forum odbędzie się w Gdańsku w dniach 12-13 czerwca 2019 roku.

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego powstała w 2009 roku. Jest pierwszą makroregionalną strategią unijną. Jest nią objętych osiem państw członkowskich UE: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja. Jej głównym celem jest zacieśnienie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego oraz podjęcie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska, w tym wrażliwego ekosystemu morskiego Bałtyku, zwiększania dobrobytu w regionie oraz wzmocnienie regionalnych połączeń infrastrukturalnych. /więcej informacji w regulaminie/

Prace w postaci plików jpg należy przesyłać mailem.

Nagrody:
• I nagroda: 2.000 €
• II nagroda: 1.000 €
• III nagroda: 500 €

Termin przyjmowania zgłoszeń: 6.05.2019 r.

Strona konkursu: www.gov.pl/web/dyplomacja/baltic-poster-contest-2019