„Protokół Kulturalny” nr 68 – 2018

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 29, marzec 2019 Drukuj E-mail

Ukazał się kolejny numer poznańskiego kwartalnika „Protokół Kulturalny”. Przypomnijmy: pismo wydawane jest przez Klub Literacki „Dąbrówka” – Piątkowskie Centrum Kultury PSM. W bieżącym numerze wykorzystano prace graficzne Witolda Zakrzewskiego, o którego twórczości pisze Edyta Kulczak w materiale „Wielkie płótna zastawiają świat – puste gwoździe po obrazach”. A periodyk otwiera materiał Artura DudzińskiegoWładysław Gomułka – syn Antystenesa”.
Co jeszcze w głębi PK nr 68?

Poezja: Anna Bagriana (tłum. z ukraińskiego Wojciech Pestka), Sławomir Krzyśka, Zbigniew Kresowaty, Anna Landzwójczak, Elżbieta Tylenda, Barbara Tylman, Celina Lesiewcz, Mateusz Wabik, Ewa Moskalik, Irena Banaszkiewicz-Niedzielska, Katarzyna Michalewska, Kalina Izabela Zioła, Paweł Wawrzyniak, Brygida Mielcarek, Zdzisław Czwartos, Andrzej Appel, Weronika Materkowska, Agnieszka Mąkinia, Stanisław Chutkowski, Małgorzata Szczęsna, Jan Wojciech Malik, Edward Henka, Aleksandra Pawlisz-Jabłońska.

Proza: Anna Bagriana (tłum. z ukraińskiego Wojciech Pestka) „Sto osiemnasty dzień”; Dariusz Tomasz Lebioda „Skrzypek”.

Artykuły / eseje: Barbara Kęcińska-LempkaMarks w >Pudelku<” (dokończenie); Jerzy GrupińskiAndrzejowe znicze” (w maju minie 35 lat od tragicznej śmierci Andrzeja Babińskiego); Witold Zakrzewski „Im więcej pytań…”.

Recenzje: Danuta Ewa Dachtera „Bunt poety” (Radosław Grzegorczyk Contra); Katarzyna Michalewska „Trwanie w uważności” (Michał Sokołowski Przebłyski); Stanisław Szwarc „Miejsca i ludzie” (Jerzy Grupiński Album poznański); Alicja Kubiak „Lubimy się bać?” (Maciej Szymczak Sinobrody i inne opowiadania); Barbara Kęcińska-Lempka „Pocztówki z krainy cieni" (Jolanta Szwarc Między wczoraj a dzisiaj); Szymon Kantorski „To wszystko, ci miała do powiedzenia” (Magdalena Gałkowska Bestia i powódź).

Numer domyka garść aforyzmów Roberta Pawła Kamina.

PK dostępny jest na Facebooku (także numery archiwalne) oraz na stronie www.poecipolscy.pl

Informacje o zawartości wcześniejszych numerów PK dostępne u nas w dziale „przybliżenia periodyków”