„Nowa Epifania Piękna”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 03, październik 2018 Drukuj E-mail

Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Ikonograficznego „Nowa Epifania Piękna” jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Celem konkursu jest stworzenie kolekcji ikon współczesnych.

Nasz konkurs skierowany jest do współczesnych ikonografów, zarówno tych hołdujących w swej pracy tradycjom malarstwa ikonowego, jak również do twórców poszukujących nowych rozwiązań, jednakże zawsze opartych na kanonie i Ewangelii. Treść wizerunku powinna być nadrzędna w stosunku do techniki, która pozostaje jedynie narzędziem w dotarciu do zamierzonego celu.
Pragniemy poprzez organizację konkursu zapoczątkować tworzenie nowej kolekcji ikony współczesnej, zachowując w ten sposób i dokumentując obraz sztuki sakralnej XXI wieku, tworzonej w duchu teologii Kościoła powszechnego.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem. Zgłoszenie powinno zawierać:
- dwa zdjęcia pracy,
- opis techniki wykonania, wymiary i tytuł pracy,
- krótką informację o autorze oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację zdjęć.

Autorzy prac zakwalifikowanych do części finałowej konkursu zostaną poproszeni o dostarczenie oryginałów prac w terminie do 15 stycznia 2019 r.

Nagrody:
I miejsce: 4.000 zł brutto
II miejsce: 3.000 zł brutto
III miejsce: 2.000 zł brutto

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.12.2018 r.

Strona konkursu: muzeum.bialystok.pl/muzeum-ikon-w-supraslu/konkursy/