„Protokół Kulturalny” nr 65 – 2018

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 10, czerwiec 2018 Drukuj E-mail

Oto jest sześćdziesiąty piąty numer kwartalnika „Protokół Kulturalny” - publikowanego przez poznański Klub Literacki „Dąbrówka”. Nowe wydanie, podobnie jak uprzednie, liczy 20 stron (formatu A4). W numerze wykorzystano rysunki Izabelli Czarny, o której na ostatniej stronie - w materiale „Koty, ptaki i litery czyli rysunkowa twórczość Izabelli Czarny” - pisze Zofia Kurzawa. Natomiast pismo otwiera tekst Barbary Kęcińskiej-Lempki „Marzec 68 dlaczego protestowaliśmy”.
A co jeszcze w głębi numeru?

Jak zwykle dużo poezji. W drugim tegorocznym numerze kwartalnika swoje wiersze publikują: Andrzej Dębkowski, Krzysztof Galas, Radosław Grzegorczyk, Jerzy Beniamin Zimny, Wojciech Bąk, Maria Magdalena Pocgaj, Agnieszka Mąkinia, Stefan Pastuszewski, Andrzej Szmal, Alicja Kubiak, Dorota Nowak, Mirosława Poncyliusz, Bogumiła Maleta, Stanisław Romaniuk, Janusz Urbaniak, Marek Słomiak, Aleksander Talarkiewicz, Danuta Ewa Dachtera, Łucja Dudzińska.

Nadto Andrzej Katzenmark „Kreacja z nicości” (fragment większej całości pt. Szkice o cichym Sterniku. Pod żaglami samego siebie), dokończenie eseju z poprzedniego numeru „Cafe Literario” Celiny Lesiewicz, szkic Marii Magdaleny PocgajWojciech Bąk (1907-1961)”.

Dalej jeszcze materiał Katarzyny Mrozik-Stefańskiej „Teatr dla początkujących” (o spektaklu Mister Barańczak Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, w reżyserii Jerzego Satanowskiego), dokończenie z n-ru 63 PK tekstu Piotra BagińskiegoEinstein przepływa Wisłę w Nieszawie”, felieton „Kolejka po zdrowie” Ewy Moskalik, a o warsztatach Klubu Literackiego „Dąbrówka” „wieczór z małą prozą” pisze Barbara Kęcińska-Lempka w materiale „W drodze do literatury”.

Nie zabrakło też omówień kilku publikacji zwartych. O tomiku poetyckim Ziarna czasu Brygidy Mielcarek („Przedsłowie słowa”) wypowiada się Marek Słomiak, o książce Konrada Sutarskiego Jakkolwiek już późno, polsko-węgierski dyptyk („Pisarz polski na Węgrzech”) pisze Jerzy Grupiński, o nowym zbiorze wierszy Lecha M. Jakóba Rzeczy („Czułość rzeczy”) garść refleksji ogłasza Jerzy Żelazny, a o zbiorze Relacje Stanisława Chutkowskiego kreśli słowa Radosław Grzegorczyk.

PK dostępny jest na Facebooku (także numery archiwalne) oraz na stronie www.poecipolscy.pl

Informacje o zawartości wcześniejszych numerów PK dostępne u nas w dziale „przybliżenia periodyków”