Roczniki kołobrzeskie

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 27, maj 2018 Drukuj E-mail

Praktycznie każde, zwłaszcza większe, miasto z ambicjami gromadzi dokumentację wydarzeń o charakterze publicznym. Gromadzi i ogłasza. Przeważnie w cyklach rocznych, z reguły zachowując porządek chronologiczny. A bywa, że takie annały co do formy mieszają się z kronikami, gdzie obok zestawień faktów spotykamy komentarze, artykuły o znaczeniu przekrojowym oraz inne materiały bezpośrednio lub pośrednio nawiązujące do przedmiotu zainteresowania.
Takie też wydają się właśni opublikowane „Roczniki kołobrzeskie” – a konkretnie dwa pierwsze tomy, ogarniające lata 2013 - 2014. Trudu przedsięwzięcia podjęło się wydawnictwo REDA Kazimierza Ratajczyka. Wydawnictwa, formatu B5, są bogato ilustrowane – fotografiami i grafikami. Wkrótce ukażą się następne tomy, obejmujące lata 2015 i 2016.
A co znajdziemy między okładkami roczników? Między innymi:

Hieronim Kroczyński „Fotografowie powojennego Kołobrzegu”;

Jadwiga Brzezińska „Tworzenie się polskiego aptekarstwa po II wojnie światowej na Pomorzu Zachodnim, a zwłaszcza w Kołobrzegu”;

Bernard Woltmann „Początki sportu polskiego w Kołobrzegu (1945-1957)” i „Michał Barta (1943-1996). Z biografii sportowej”;

Antoni Szarmach „60 lat szkolnictwa w powiecie kołobrzeskim (1945-2005);

Bohdan Trzeciak „Przeszłość i teraźniejszość klimatoterapii w nadmorskim uzdrowisku Kołobrzeg”;

Bogdan Draganik „Polskie rybołówstwo przybrzeżne środkowego wybrzeża Bałtyku”;
„Sprawozdanie z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu za 2012 rok”;

Jacek Klimżyński „Kołobrzeg 1945 – wszystko od nowa” i „Marcina Borzymowskiego kołobrzeskie po latach przypadki”;

Adam Gliński „Organizowałem lecznictwo w powiecie kołobrzeskim”;

Marek Padjas i Antoni Szarmach „”Liga Morska na Pomorzu Środkowym”;

Dorota Strzyżewska „Społeczeństwo Kołobrzegu na przełomie XV i XVI wieku”;

Mariusz Miedziński „Rozwój przestrzeni turystycznej i procesów urbanizacyjnych Kołobrzegu oraz problematyka utworzenia na jego bazie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”;

Stanisław Krawiec „Pierwsze 25 lat MKS Sztorm 1961 – 1986”;

Wojciech Owsianowski „Szlak bursztynowy”;

Lech M. Jakób „Kołobrzeskie książki literackie 2012”;

Bogusława Wolarek „Myśleć globalnie a działać lokalnie. Tworzenie struktur regionalnych”.

 

„Rocznik kołobrzeski 2013”, Wydawnictwo REDA, Kołobrzeg 2018, str. 172; „Rocznik kołobrzeski 2014”, Wydawnictwo REDA, Kołobrzeg 2018, str. 178