Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 13, maj 2018 Drukuj E-mail

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Celem konkursu jest przegląd i prezentacja osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu w zakresie klasycznych metod graficznych, jak i z uwzględnieniem nowych technologii. Można nadsyłać prace nawiązujące do tradycji ekslibrisu, podkreślające związek z książką w każdej formie (drukowanej i elektronicznej) oraz wskazujące indywidualne przeznaczenie (dla osoby, instytucji) lub kommemoratywne (poświęcone pamięci osoby nieżyjącej).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę ekslibrisów z lat 2015-2018. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej.

Nagrody:
• Grand Prix: statuetka oraz 5.000 zł
• Nagroda za ekslibris drukowany: 2.500 zł
• Nagroda za ekslibris cyfrowy: 2.500 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.06.2018 r.

Strona konkursu: www.biblioteka.gliwice.pl/index.php?mod=proti_art&id_a=7&id_=5169