„Topos” nr 1/2018

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 11, kwiecień 2018 Drukuj E-mail

Nowy rok już mocno zaawansowany, lecz dopiero teraz udaje się przybliżyć zawartość numeru 1/2018 sopockiego dwumiesięcznika literackiego „Topos” - z reprodukcją plakatu Jakuba Kaji na okładce (Główna nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Plakat z Okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości). Bieżące wydanie (zawierające bibliografię osobową i rzeczową pisma za rok ubiegły) liczy 216 stron. Do numeru dołączono dwa nowe zbiory wierszy: Wojciecha Gawłowskiego Muzeum Dusz Czyśćcowych oraz Jana Polkowskiego Pochód duchów. A numer otwiera esej Wojciecha Kassa „Ekstaza i rzemiosło (o paradoksie związywania się z tradycją).
Co dalej w numerze?

Poezja: Dawid Maria Turoldo (przeł. Izabela Anna Rutkowska), Bogusław Kierc, Angelus Silesius (przeł. Piotr W. Lorkowski), Teresa Tomsia, Joanna Bielska-Krawczyk, Stefan Wadzyński, Krzysztof Bieleń, Anna Szołtysek-Grzesikiewcz, Piotr Michałowski.

Proza / dzienniki: Wojciech Kass „Notes (33)”, Wacław Holewiński „Pogrom 1905”.

Eseje / przyczynki krytyczne / wspomnienia: Izabela RutkowskaTuroldo – prorok i psalmista naszych czasów”;
ks. Jan Sochoń „Religia i poezja – wstępne rozpoznania”;
Bartosz Małczewski „Pasma śmiertelnej melodii. Krzysztof Kamil Baczyński i muzyka”;
Sławomir Matusz „Wyklęci i Herbert. >Słowik< i Cimoszewicz. O wierszu Apollo i Marsjasz”;
Piotr Prachnio „Notatki o >specjalizacji poetyk<”;
Zbigniew MachejRóżewicz w Pradze”;
Agnieszka KosińskaMiłosz – wieszcz obrotowy, czyli czego nie robi homo sapiens pod wiatr?”;
Teresa Tomsia „O niepokojach istnienia w metaforach Adriany Szymańskiej” (A. Szymańska Z Księgi Przejścia);
Bartosz Suwiński „”Rudzieje rżysko, kłuje oścień. Wiersze Zbigniewa Chojnowskiego”;
Barbara Wojciulewicz „Przywracanie pamięci (M. Dzień Gościna)”;
Paweł M. SobczakBrzozowski wielokrotny” (Maciej Urbankowski Brzozowski. Nowoczesność);
Agnieszka Rydz „Nostalgia i kolizja [W. Żyszkiewcz Taki laif. Tejk 7.0]”;
Karol Toeplitz „Preantyczna współczesność albo o pierwszych demokratycznych wyborach według Księgi Sędziów Starego Testamentu”.

Teologia poetów: Zofia Zarębianka „Epifania z pamięci. Głosy do wierszy Jana Polkowskiego”.

Między wiarą a niewiarą: „Trzeci biegun, albo... >nie powinniśmy wstydzić się Boga<”. Z podróżnikiem Markiem Kamińskim rozmawia Paweł Kamiński;
„>Człowiek zawsze wieczny<”. Na pytania Joanny Bielskiej-Krawczyk odpowiada prof. Stefan Sawicki.

Recenzje? Kilkanaście omówień książek - w tym „Ogród debiutów” Piotra Wiktora Lorkowskiego.

Pożegnania: Wojciech Fułek „>Więcej niż słowa<... Wacław Tkaczuk (1942 – 2018)”.

Fotografia: „Fotografia, z której jestem dumny”. Z Jakubem Kają rozmawia Marcin Lewandowski.

Listy: Od Jacka Gutorowa.

Krótko: Olga Krzyżańska „Najpierw okładka! Dziesięciolecie Wydziału Grafiki; „Krajobraz po burzy. Malarstwo Wybrzeża 1945-1955”; „Rzeźbiarska uczta. >Myjaki< w PGS”; Grzegorz Kalinowski „Afirmacja obecności”; Krzysztof Krasucki „Polsko-Węgierski Salon Literacki”.

Konkursy: wiersze laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii RilkegoPawła Tańskiego, Zygmunta Ficka, Macieja Bieszczada i Wojciecha Roszkowskiego; a także Ogólnopolskiego Poetyckiego Konkursu Chopinowskiego „Hymn zachwytu” - Wojciecha Roszkowskiego, Joanny Gralińskiej i Pawła Podlipniaka.

Strona internetowa dwumiesięcznika: www.topos.com.pl


Informacje o zawartości wcześniejszych numerów „Toposu” dostępne w dziale „przybliżenia periodyków”