Poznańska Nagroda Literacka 2018

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 Drukuj E-mail

Organizatorami konkursu są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury. Pod pojęciem „literatury” kryje się twórczość poetycka, prozatorska, dramatopisarska, przekładowa, eseistyczna, reportażowa, popularyzatorska o nietuzinkowych walorach artystycznych.

Nagroda przyznawana jest dwóch kategoriach:
1) Nagroda im. Adama Mickiewicza za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury. Laureat otrzyma 60.000 zł.
2) Stypendium im. Stanisława Barańczaka w wysokości 40.000 zł dla twórcy w wieku do 35 lat za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać członkowie kapituły konkursowej, przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji kulturalnych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, mediów patronujących Nagrodzie oraz inne podmioty.

Do zgłoszenia należy dołączyć sześć egzemplarzy książki (książek) wydanej w ciągu ostatnich trzech lat, która jest podstawą zgłoszenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.02.2018 r.

Strona konkursu: poznanskanagrodaliteracka.pl/