Konkursy literackie PDF Drukuj Email


Szukaj niżej:

Konkurs Poetycki „Forma Słowa”

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

"Komediopisanie"

Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka – po debiucie”

Konkurs na esej filozoficzny o Nagrodę im. Barbary Skargi

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie słowem” im. Mieczysława Czychowskiego

Czwarta Strona Fantastyki

Ogólnopolski Konkurs na Małą Formę Dramatyczną

Międzynarodowy Festiwal Opowiadania we Wrocławiu – konkurs na opowiadanie

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Metafory Rzeczywistości 2015 – konkurs na polski dramat

Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Duży Format”

Konkurs na miniaturę literacką

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

Konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza

I Mazowiecki Konkurs Poetycki im. Zygmunta Jana Rumla

CHRZEST 966-2016: konkurs na scenariusz słuchowiska radiowego

Konkurs Jednego Wiersza „O Laur Błękitnej Narwi”

Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni”

Ogólnopolski konkurs poetycki im. Georga Trakla

„Złoty Środek Poezji” Kutno 2015

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny

Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego

Nagroda Literacka Gdynia

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” - edycja 3

Konkurs poetycki „Ukraińska Nadzieja”

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

I ogólnopolski konkurs im. Marka Nowakowskiego na małą formę literacką

Literacki Debiut Roku

***

 

 

Konkurs Poetycki „Forma Słowa”

Organizatorem konkursu jest Studium Literacko-Artystyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jeden wiersz.Tematyka dowolna. Długość do 30 wersów. Wiersz nie może być wcześniej publikowany (również w internecie) ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać e-mailem (szczegóły w regulaminie).

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Forma.

Termin przyjmowania zgłoszeń 31.01.2016 r.

Strona konkursu: www.facebook.com/notes/studium-literacko-artystyczne-wydzia%C5%82u-polonistyki-uj/konkurs-poetycki-forma-s%C5%82owa/1644535965786282

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Inicjatorem i fundatorem ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną jest Gmina Gdynia. Partnerem Gminy w organizacji konkursu jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Konkurs ma charakter otwarty. Do konkursu można zgłaszać sztuki przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane w 2015 r. Każdy autor może zgłosić nie więcej niż dwa utwory.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przewiduje publiczną prezentację utworów zakwalifikowanych do finału w formie czytania / szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową.

Teatrowi przysługuje prawo do premierowego wystawienia jednego z pięciu utworów zakwalifikowanych do finału, w kolejnym sezonie artystycznym.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.12.2015

Strona konkursu: www.gnd.art.pl/aktualnosci/

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

"Komediopisanie"

2 października 2015 r., w Światowym Dzień Uśmiechu, ruszył nabór prac do piątej edycji Ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii „Komediopisanie”. Konkurs to jedna z głównych inicjatyw Polskiego Centrum Komedii Teatru Powszechnego w Łodzi, autorskiego projektu dyrektor Ewy Pilawskiej. „Komediopisanie”, jak i pozostałe projekty Centrum mają na celu zachęcenie polskich twórców do prac nad uszlachetnieniem polskiej komedii poprzez stworzenie jej współczesnego, oryginalnego języka a także nowoczesnego stylu jej inscenizowania.

- „Komediopisanie” to bardzo ważna inicjatywa nie tylko dla Teatru Powszechnego w Łodzi. Poczucie humoru tożsame z miejscem naszego dorastania, kształcenia i zamieszkania, jest wartością niezbędną, którą powinniśmy pielęgnować. Dlatego tak ważne jest, aby polski teatr, obok świetnych sztuk obcojęzycznych tego gatunku prezentował współczesne polskie komedie. Upominamy się o komedię, bo cały czas jest ona dla polskiego teatru wstydliwa i twórcy młodego pokolenia traktują ją po macoszemu. Zdaję sobie sprawę, że z dnia na dzień ten stan rzeczy się nie zmieni i że projekt „Komediopisanie” wymaga czasu, czułości i cierpliwości osób, które włączą się w jego realizację. Ale wierzę, że warto. Że konsekwentną pracą stworzymy kanon współczesnej polskiej komedii – mówi pomysłodawczyni projektu dyrektor Ewa Pilawska.

Do tej pory laureatami konkursu byli m.in. Juliusz MachulskiPaweł MossakowskiDominik W. RettingerJarosław JakubowskiFred Apke, Przemysław JurekMichał KmiecikRadosław Paczocha. Sztuki nagrodzone w konkursie miały swoje prapremiery na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi, były tłumaczone na języki obce i przesłane do krajowych i zagranicznych agencji dramaturgicznych, a także opublikowane w wydanej przez Polskie Centrum Komedii Antologii współczesnej polskiej komedii.

Pula nagród w konkursie wynosi 70 000 zł. Jury rozdysponuje je wśród laureatów, których poznamy w styczniu 2017 roku. Teksty na piątą edycję można wysyłać od 1 października 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. na adres Teatru Powszechnego w Łodzi z dopiskiem „Komediopisanie”.

Regulamin "Komediopisania" znajduje się na naszej stronie internetowej Teatru Powszechnego w Łodzi www.powszechny.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka – po debiucie”

Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych), którzy wydali wcześniej samodzielną książkę poetycką.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie maszynopisu tomiku wierszy: maksymalnie do 50 stron, bez projektu okładki i stron redakcyjnych, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem. Tematyka utworów może być dowolna.

Nagrodą jest profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 3.000 zł brutto.

Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 200 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały.

Termin nadsyłania prac: 30.12.2015 r.

Strona konkursu: www.teatrmaly.tychy.pl/imprezy-cykliczne/tyska-zima-poetycka

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs na esej filozoficzny o Nagrodę im. Barbary Skargi

Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Konkurs ma charakter otwarty: „Do udziału zapraszamy profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć”. Przedmiotem konkursu jest esej filozoficzny. Temat IV edycji: „Pomyśleć wspólnotę”. Zwycięski esej zostanie opublikowany w formie książkowej.

Jak informuje organizator: Tegoroczny temat skłoni, mamy nadzieję, do namysłu nad możliwie szeroko rozumianymi więziami między ludźmi (z uwzględnieniem wszelkich bytów nie-ludzkich), nad podstawami, pochodzeniem i losami relacji w obrębie społeczeństwa, państwa, także w obrębie mniejszych zbiorowości, nad charakterem tych stosunków – zarówno dawniej, jak i dziś. Nie definiując wstępnie tytułowego zjawiska, nie określając natury ani liczby elementów konstytuujących wspólnotę, zachęcamy do rozważań najbardziej fundamentalnych, odsłaniających jej istotę, ale także szczegółowych, skupionych na wybranym zagadnieniu (instytucjach, afektach, przekonaniach) bądź konkretnej – rzeczywistej czy fikcyjnej – wspólnocie.

Czekamy na teksty z filozofii polityki i religii, filozofii społecznej, teorii ideologii i etyki, niestroniące od najogólniejszych kwestii antropologicznych, a jeśli trzeba – poruszające też zagadnienia ekonomiczne czy ustrojowe.

Na czym polega problem ze wspólnotą?

Objętość pracy nie może być mniejsza niż 50 stron.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną i rzeczową. Zwycięski esej zostanie opublikowany w formie książkowej.

Termin zakończenia konkursu: 31.05.2016 r.

Strona konkursu: www.barbaraskarga.org/content/ogloszenie_konkursu/fundacja-na-rzecz-myslenia-im-barbary-skargi-oglasza-konkurs-na-esej

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Organizatorami konkursu są: Wójt i Urząd Gminy w Siedliszczu, Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu, Pismo Literacko-Artystyczne „Egeria” oraz Wydawnictwo TAWA. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Nagrodą jest medal pamiątkowy oraz druk tomiku poetyckiego (autor otrzyma 100 egz.)

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu wierszy (nie mniej niż 15 i nie więcej niż 30), niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich.

Prace należy przesyłać listownie.

Termin zakończenia konkursu: 30.09.2015 r.

Wybrane wiersze będą publikowane w piśmie literacko-artystycznym „Egeria”.

Strona konkursu gok.siedliszcze.pl/index.php/biblioteka-publiczna-aktualnosci/192-ix-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-poetyckiego-regulamin.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Organizatorami 46. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana ŚpiewakaAnny Kamieńskiej są: Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie, Świdwiński Ośrodek Kultury. Konkurs ma charakter otwarty.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zestawu pięciu wierszy lub jednego poematu. Tematyka utworów może być dowolna.

Można zgłaszać teksty, które dotąd nie były publikowane ani nagradzane w innych konkursach literackich.

 

• Nagroda Główna: 2.000 zł, druk tomiku wierszy, „Złoty Klucz" oraz Tytuł Honorowy Obywatela Zamku Świdwińskiego

• 3 wyróżnienia I stopnia po 1.000 zł

• 3 wyróżnienia II stopnia po 500 zł

• nagroda publiczności: 500 zł

Termin nadsyłania prac: 12.09.2015 r.

Strona konkursu: www.zamek.swidwin.pl/aktualnosci/508-46-ogolnopolski-konkurs-poetycki.html

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdańska. Konkurs ma charakter otwarty. Na konkurs można przesyłać poezję, prozę i eseje. Tematyka utworów może być dowolna.

Nagrodą jest wydanie zwycięskiej pracy w nakładzie 1000 egzemplarzy (zwycięzca otrzyma 750 egzemplarzy).

Pracę konkursową (zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów) należy składać w maszynopisie w trzech egzemplarzach.

Termin nadsyłania prac: 30.11.2015 r.

Strona konkursu www.gdansk.pl/kultura,1861,36925.html

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs wpisuje się w działania powstającego Muzeum Rodziny Wiłkomirskich, którego zadaniem jest kultywowanie pamięci o niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodzinie ­– ojcu Alfredzie Wiłkomirskim, matce Dorocie zd. Temkin i dzieciach: KazimierzuMichaleMariiJózefie Wandzie.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.

Na Konkurs należy nadesłać zestaw zawierający 3-5 wierszy. Utwory powinny być w czterech egzemplarzach maszynopisu. Na Konkurs mogą zostać nadesłane wyłącznie wiersze wcześniej niepublikowane (zarówno w formie drukowanej, jak i w internecie) oraz nienagradzane w innych konkursach.

Każdy utwór należy podpisać godłem-słowem; to samo godło powinno znaleźć się na dołączonej do zestawu kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze: imię, nazwisko, adres, numer telefonu , wiek, adres e-mail oraz oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.”

[Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie]

Zestawy należy przesłać do 15 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Aneta Kolańczyk, ul. Kubusia Puchatka 27, 62-800 Kalisz, z dopiskiem „Konkurs”.

Organizator nie ogranicza tematyki utworów, jednak przewiduje dodatkową kategorię: wiersze inspirowane muzyką (przy tych utworach należy dopisać hasło „Wiłkomirscy”).

Nadsyłając prace na Konkurs autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, publikację wierszy w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz na stronie internetowej stowarzyszenia.

Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora niniejszego regulaminu.

Pula nagród w Konkursie wynosi 5 000 zł. O podziale nagród zadecyduje Jury w składzie: Wojciech Kass – przewodniczący, Aneta Kolańczyk(Teresa Rudowicz), Tadeusz Olszewski.

Werdykt Jury jest ostateczny.

Oficjalnie ogłoszenie wyników nastąpi 14 listopada 2015 roku podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową najpóźniej 7 listopada 2015 roku.

Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty honorariów.

W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.lyzkamleka.poezja-art.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu.

5. Na konkurs należy nadsyłać w 5 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane oraz nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować                     na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2015r.

6. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

7. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy.

Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:

Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności

nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia

Zarządu  Głównego Zrzeszenia  Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja

Oddziału  Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza

8. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.

9. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

11. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Organizatorami konkursu są Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA. Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jeden zestaw wierszy, zawierający od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów). Główną nagrodą jest wydanie autorskiego tomiku.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze oceni Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika FRAZA), Paulina Małochleb (krytyk literacki) i Edward Pasewicz (poeta).

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Oprócz nagrody głównej, którą jest opublikowanie autorskiego zbioru, przewidziano nagrody pieniężne i książkowe.

Termin nadsyłania prac: 30.09.2015 r.

Strona konkursu: www.bwa.olkusz.pl/raton.html

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest proza poetycka.

Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc między innymi utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.

Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, ale ich łączna objętość nie powinna przekraczać 5400 znaków ze spacjami.

Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne.

Termin nadsyłania prac: 28.09.2015 r.

Strona konkursu: pulsliteratury.pl/konkurs-sulkowskiego/

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie słowem” im. Mieczysława Czychowskiego

Organizatorem XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Malowanie słowem” im. Mieczysława Czychowskiego jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 lat. Każdy uczestnik powinien przesłać zestaw 30-50 wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych. Nagrodzone zestawy zostaną opublikowane w postaci książkowej.

Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach:

• zestaw wierszy o dowolnej tematyce,

• zestaw wierszy dla dzieci,

• zestaw wierszy w kategorii „Poeta Regionu”.

Jury w składzie: Bohdan ZaduraMariusz GrzebalskiJerzy ZimnyKrystyna Mazur, przyzna jedną nagrodę w każdej z trzech kategorii:

• Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek Jerzego Hardie-Douglasa za zestaw wierszy o dowolnej tematyce: 1000 zł i druk książki autorskiej w ilości 300 egz.

• Nagroda Starosty Szczecineckiego Krzysztofa Lisa za zestaw wierszy dla dzieci: 1000 zł i druk książki autorskiej w ilości 300 egz.

• Nagroda Posła na Sejm RP – Wiesława Suchowiejki za zestaw wierszy w kategorii "Poeta Regionu" (kwalifikują się autorzy mieszkający w odległości do 100 km od Szczecinka): 500 zł i druk książki autorskiej w ilości 200 egz.

Termin nadsyłania prac: 30.08.2015 r.

Strona konkursu: www.sapik.pl/web/dokumenty_do_pobrania/XXkonkurs.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Czwarta Strona Fantastyki

Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. ogłasza konkurs literacki na powieść fantastyczną „Czwarta Strona Fantastyki”. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł, a jego powieść zostanie opublikowana przez Wydawnictwo Poznańskie w formie książkowej.

Oprócz nagrody głównej zostaną przyznane dwa wyróżnienia po 1.500 zł. Wyróżnione utwory również zostaną opublikowane w formie książkowej.

Utwór konkursowy – jak podaje regulamin -  musi zawierać się w obszarze tematycznym z zakresu literatury fantastycznej, w tym przede wszystkim fantastyki naukowej i fantasy.

Minimalna objętość tekstu: 10 arkuszy wydawniczych (400 tys. znaków liczonych razem ze spacjami). Pracę należy przesłać w postaci wydruku oraz jako plik na nośniku elektronicznym.

Termin nadsyłania prac: 31.12.2015 r.

Strona konkursu: czwartastronafantastyki.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs na Małą Formę Dramatyczną

Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi ogłasza Ogłnopolski Konkurs na Małą Formę Dramatyczną. Konkurs ma charakter otwarty. Pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

Termin nadsyłania prac: 21.08.2015 r.

W regulaminie czytamy:

W konkursie mogą wziąć udział polskojęzyczni twórcy, którzy nadeślą organizatorom niepublikowany nigdzie, ani nie wystawiany przez teatr profesjonalny, dramat (w tym monodram).

Organizatorzy preferować będą spektakle realizowane w przestrzeniach małych sal teatralnych, z określoną liczbą aktorów (maksymalnie czterech aktorów). Długość dramatu nie powinna być większa niż 100 znormalizowanych stron maszynopisu.

Strona konkursu: dom-literatury.pl/ii-ogolnopolski-konkurs-na-mala-forme-dramatyczna/

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Międzynarodowy Festiwal Opowiadania we Wrocławiu – konkurs na opowiadanie

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Aktywnej Komunikacji z siedzibą we Wrocławiu. Konkurs ma charakter otwarty. Objętość tekstu nie może przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Prace należy przesyłać e-mailem.

Główną nagrodą jest 5 tysięcy złotych. Najlepsze teksty zostaną opublikowane w festiwalowej antologii. Laureaci otrzymają możliwość udziału w warsztatach kreatywnego pisania podczas Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu.

W regulaminie m. in. można przeczytać: Hasło przewodnie edycji 2015 brzmi: “Obiecaj“. Wytyczne interpretacyjne dla autorek i autorów: „Zamawiamy niniejszym dedykowane pisanki-cacanki o objętości wprost proporcjonalnej do zawartości. Niechaj w 3d zogniskują temperaturę czasów, w których nikt nie chce już wierzyć tekstowi na słowo. W zakresie nadsyłki należy ogarnąć sytuację ja, definicję ty, jak również co najmniej kilkuzdaniową encyklopedię relacji pomiędzy nimi. Dozwala się kultywować: skargę konstytucyjną, zwyczajną ściemę, mieszanie szyków, sny. Wskazane są wszelkie rozkojarzenia. I – gdyby to było niejasne – szukamy autorów nad wyraz słownych”.

Termin nadsyłania prac: 15.06.2015 r.

Strona konkursu: opowiadanie.org/2015/04/obiecaj-konkurs-na-opowiadanie/

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym. Na adres Domu Literatury w Łodzi należy przesłać projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem. Organizatorzy proszą dodatkowo o równoległe przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną.

Nagrodą główną jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy oraz gratyfikacje finansowe dla laureata i nominowanych.

Termin nadsyłania prac: 21.09.2015 r.

Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Łodzi.

Strona konkursupulsliteratury.pl/konkurs-bierezina/

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Metafory Rzeczywistości 2015 – konkurs na polski dramat

Organizatorem konkursu na polski dramat „Metafory Rzeczywistości 2015” jest Teatr Polski w Poznaniu. Konkurs ma charakter otwarty.

Konkurs jest podzielony na trzy etapy.

• I etap – autorzy zgłaszają własne, wcześniej niepublikowane i niewystawiane dramaty. Jury oceni nadesłane utwory i wybierze trzy dramaty.

• II etap – autorzy wybranych dramatów wezmą udział w próbach mających na celu adaptację tekstów do warunków sceny.

• III etap – wyróżnione dramaty zostaną pokazane w formie czytań scenicznych w Teatrze Polskim w Poznaniu. Będą oceniane przez jurorów, publiczność i dziennikarzy.

Przewidziano nagrody:

• Nagroda Prezydenta Miasta Poznania – 25 000 zł

• Nagroda dziennikarzy – 5 000 zł

• Nagrody publiczności – 5 000 zł

Termin nadsyłania prac: 31.05.2015 r.

Strona konkursumetaforyrzeczywistosci.pl/index.html

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Duży Format”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Duży Format. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy, którzy ukończyli 15 lat (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych) przed debiutem i po debiucie, czyli publikacji z ISBN, w tym elektronicznej. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 30 kwietnia 2015 roku na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zestawu 20 wierszy w jednym pliku w formacie .rtf, .doc lub .docx (bez projektu okładki i stron redakcyjnych). Tematyka prac jest dowolna.

Nazwę pliku musi stanowić nazwisko, imię i człon: „konkurs po” lub „konkurs przed” – mówiący o kategorii, w której pozycjonuje się autor (przykład: jan_kowalski_konkurs_przed.doc).

W temacie maila należy wpisać: „Konkurs - debiut” lub „Konkurs - po debiucie”.

W pliku i w treści maila powinno być wpisane: a. imię i nazwisko, b. adres, telefon kontaktowy, c. krótka nota biograficzna oraz tytuły wydanych dotąd książek (jeżeli takie były) z rokiem wydania i nazwą wydawcy.

Warunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.

Jury powołane przez organizatora przyzna tylko jedną nagrodę w każdej z dwóch kategorii: a. Kategoria dla autorów przed debiutem książkowym, b. Kategoria dla autorów po debiucie książkowym.

Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu, wybranego przez jury tomiku wierszy (w każdej z dwóch kategorii).

Oba zwycięskie tomiki: a. zostaną wydane w nakładzie 200 egz. b. w formacie A-5, c. z czego autor otrzyma 10 egz. autorskich, d. pozostałe będą dystrybuowane przez Fundację Duży Formate. każdy autor, po podpisaniu umowy licencyjnej z wydawcą – Fundacją Duży Format – otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20 proc. sumy od sprzedanych tomików jego autorstwa.

Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie tomiku traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpinie później niż 31maja 2015 roku. Laureacizostaną powiadomieni drogą mailową o jego wyniku. Werdykt zostanie udostępniony na stronach internetowych www.poecipolscy.pl oraz www.fundacjadf.pl

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Fundacja Duży Format i PoeciPolscy.pl serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.

Strona Konkursu: http://www.poecipolscy.pl/wp-content/uploads/2015/02/III-Ogolnopolski-Konkurs-na-Tomik-Wierszy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs na miniaturę literacką

Konkurs powstał z inspiracji książkami I remember Joe Brainarda i Pamiętam że Georgesa Pereca. Ma na celu promocję idei pisania kreatywnego oraz Studium Literacko-Artystycznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – najstarszej w Polsce, działającej od 1994 roku, szkoły pisarzy i poetów.

Konkurs ma charakter otwarty.

Przedmiotem konkursu są miniatury literackie, które spełniają następujące warunki:

a) składają się z pięciu do dziesięciu zdań, rozpoczynających się słowami „Pamiętam, że…” ,

b) ich treść ma charakter wspomnień indywidualnych lub dotyczących "pamięci wspólnotowej",

c) są napisane w języku polskim,

d) nie przekraczają jednej strony znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami),

e) zostaną przesłane w formie załącznika, w plikach komputerowych zapisanych w formatach: doc, docx, rtf, odt, txt, do 3 maja 2015 godz. 23:59 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Z nadesłanych na konkurs prac, które spełniać będą wymagania formalne, jury wybierze trzy najlepsze, a ich autorom zostaną przyznane następujące nagrody i certyfikaty:

I miejsce: I rememberJoe Brainarda i certyfikat zdobycia I nagrody w konkursie,

II miejsce: Pamiętam że Georgesa Pereca i certyfikat zdobycia II nagrody w konkursie,

III miejsce: certyfikat zdobycia III miejsca w konkursie.

 

Pięć najlepszych tekstów będzie opublikowanych na www.facebook.com/uj.sla.krakow.

Termin nadsyłania prac: 3.05.2015 r.

Strona konkursu: www.facebook.com/events/1415309758776727/

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

Organizatorem Konkursu Poetyckiego im. Anny Świrszczyńskiej jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej. Nagrodą jest profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 5. Nocy Poezji.

Na konkurs należy przesłać zestaw wierszy opatrzonych tytułem, stanowiących artystyczną całość.

Można zgłaszać utwory, które nie były publikowane w postaci książkowej.

Tematyka wierszy może być dowolna.

Prace należy dostarczyć w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Termin nadsyłania prac: 30.05.2015 r.

Strona Konkursu i regulamin: www.bip.krakow.pl/?dok_id=67222

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

Organizatorem konkursu jest Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Przedmiotem konkursu jest utwór literacki przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Może to być bajka, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań. Objętość pracy od 1 do 8 arkuszy wydawniczych. Tematyka współczesna. Do tekstu nie należy dołączać ilustracji.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

• książka dla dzieci w wieku do 6 lat,

• książka dla dzieci w wieku 6-10 lat,

• książka dla dzieci w wieku 10-14 lat.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

• I nagroda – 15 000 zł,

• II nagroda – 10 000 zł,

• III nagroda – 5 000 zł.

Termin nadsyłania utworów: 30.09.2015 r.

Strona konkursu: www.calapolskaczytadzieciom.pl/xiv-spotkania-targowe-ksiazka-dla-dzieci-i-mlodziezy

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku ogłasza VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie: trzech utworów poetyckich  o dowolnej tematyce, nienagradzanych i niepublikowanych oraz jednego utworu z okazji 70-lecia powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku.

Wiersze należ nadsyłać w czterech egzemplarzach maszynopisu. Powinny być podpisane godłem słownym (pseudonimem), którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.

Organizatorzy proszą też o dopisanie oświadczenia o treści: Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane  i nagradzane w innych konkursach.

Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

Nie będą brane pod uwagę prace przesłane drogą mailową. Wiersze należy przesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku

ul. Warszawska 11/13; 87-800 Włocławek

z dopiskiem: „Arentowicz”.

Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 8 kwietnia 2015r. (data stempla pocztowego). Podsumowanie Konkursu nastąpi 8 maja 2015 r.

O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne. Laureaci zostaną poinformowani przez organizatora o nagrodach i wyróżnieniach.

Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację wierszy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I Mazowiecki Konkurs Poetycki im. Zygmunta Jana Rumla

Konkurs przeznaczony jest dla utalentowanych adeptów pióra, którzy ukończyli 16 lat, a nie przekroczyli 28. roku życia. Uczestnicy winni wysłać na adres organizatora zestaw złożony z 3 wierszy w 4 egzemplarzach opatrzonych dowolnie wybranym godłem słownym (nie graficznym). Do nadesłanych prac należy dołączyć w osobnej kopercie opatrzonej godłem dokładną datę urodzenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i email oraz krótką notkę biograficzną. Należy nadesłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw. Tematyka wierszy jest dowolna.

Termin nadesłania prac upływa 5 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Utwory oceni jury powołane przez organizatorów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca maja 2015 roku. Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania literackiego. O dokładnym terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni.

Jury przyzna I, II i III nagrodą ufundowane przez organizatorów, sponsorów i instytucje kulturalne. Podział nagród może ulec zmianie. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Nadesłanie prac na konkurs jest jednocześnie zgodą na ich opublikowanie.

Adres organizatorów: Klub Literacki „Pegaz” im. Władysława Sebyły przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków, Plac Grzybowski 2 lok. 22, 00-109 Warszawa. Więcej informacji: Biuro Organizacyjne Konkursu Agnieszka Żądło-Jadczak Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoba i twórczość Zygmunta Jana Rumla jest mało znana w środowisku polskim i warszawskim z powodu tragicznej śmierci poety w młodym wieku na dawnych kresach Rzeczypospolitej, w czasie tzw. rzezi wołyńskiej. Urodził się w 1915 r. w Sankt Petersburgu, ale jego dzieciństwo upłynęło na wsi wołyńskiej. Liceum kończył w Krzemieńcu, gdzie mieszkał w dworku należącym niegdyś do rodziny Juliusza Słowackiego. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, ale ciągle angażował się w życie społeczne macierzystych stron. Walczył w czasie kampanii wrześniowej i okupacji, jako emisariusz na Wołyniu w Związku Walki Czynnej i w Warszawie w Batalionach Chłopskich (pseudonim „Krzysztof Poręba”).

Na początku lipca 1943 r. wydano mu rozkaz przeprowadzenia pokojowych rozmów z miejscowym dowództwem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na Wołyniu, w czasie których zginął. Według przekazów rodzinnych, rozpowszechnionych przez jego żonę Annę Kamieńską, mord odbył się przez rozerwanie końmi.

Cudownie odnaleziony jego dorobek to zaledwie 40 wierszy ocalonych z pożogi wojennej przez matkę, żonę i teściową. Po raz pierwszy jego wiersze wydała LSW prawie 40 lat temu. I ostatnio, kilka lat temu w nakładzie 300 egzemplarzy, tomik jego wierszy zatytułowany Dwie Matki wydało Stowarzyszenie Rodzin i Osadników Polskich.

Organizatorzy konkursu chcą przywrócić pamięć o jego życiu i twórczości wśród młodych pokoleń, aby wskazać kierunek rozwoju humanistycznego dla młodych adeptów pióra oraz pokazać przykład niezłomności i siły ducha. Z okazji setnej rocznicy urodzin poety pragną ocalić od zapomnienia pamięć o nim i oddać tym samym należną mu cześć.

Wiele lat później, z okazji wydania zbiorku jego poezji pisał o nim Jarosław Iwaszkiewicz: był to jeden z diamentów, którym strzelano do wroga. Diament ten mógł zabłysnąć pierwszorzędnym blaskiem. To, co pozostało po Rumlu, świadczy o tym dobitnie [...] Nazwisko warte zapamiętania, bo oznacza ono niezwykłego młodzieńca, prawdziwego poetę – a przy tym umysł oryginalny.

Dlatego wspólnie z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków i Urzędem Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ogłoszony został I Mazowiecki Konkurs Poetycki im. Zygmunta Jana Rumla. Górna cezura czasowa (28 lat) ma uświadomić miłośnikom poezji, w jak młodym wieku zginął wybitny poeta z Kresów Wschodnich.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHRZEST 966-2016: konkurs na scenariusz słuchowiska radiowego

1. edycja: „Chrzest 966-2016” - informacje ogólne.

1.1. Organizatorem konkursu jest Radio Emaus.

1.2. Celem konkursu jest uczczenie ważnej dla społeczności rocznicy, budzenie wrażliwości historycznej, religijnej i kulturalnej, poszerzenie wiedzy o początkach chrześcijaństwa i państwa polskiego, a także podjęcie dyskusji nad wpływem chrztu Polski na życie współczesnych Polaków. Konkurs ma też na celu popularyzację trudnej i coraz rzadziej spotykanej formy literackiej – scenariusza słuchowiska radiowego.

2. Organizacja konkursu

2.1. Praca konkursowa obejmuje do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków, w układzie: 60 znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie, podwójny odstęp między wierszami) w języku polskim.

2.2. Każdy z uczestników wysyła tekst opatrzony godłem. W zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem uczestnik przesyła swoje imię, nazwisko i dane umożliwiające kontakt, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów konkursowych. W przypadku osób niepełnoletnich, także zgodę prawnych opiekunów.

2.3. Prace dostarczamy do siedziby Organizatora osobiście lub pocztą, na adres: Radio Emaus, ul. Zielona 2/26, Poznań z dopiskiem „Konkurs na słuchowisko”

2.4. Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2015 roku. W przypadku tekstów nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

3. Zasady przyznawania nagród

3.1. Organizator konkursu powołuje jury, które oceni prace nadesłane przez uczestników konkursu i wyłoni zwycięzców. W skład jury wchodzą: ks. bp dr Damian Bryl (przewodniczący), prof. dr hab. Marta Karasińska, dr Katarzyna Zagórska oraz prof. UAM dr Zbigniew Grochal.

3.2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2016 roku.

3.3. Główną nagrodą za udział w konkursie jest realizacja i emisja słuchowiska w Radiu Emaus oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych.

3.4. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia, nagrodzone kwotą po 500 złotych.

3.5. Organizator zastrzega możliwość innego podziału nagród.

3.6. Za emisję słuchowiska autor scenariusza nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.

3.7. Z chwilą nadesłania tekstu konkursowego Uczestnik udziela Radiu Emaus nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, na następującą eksploatację:

a) nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej,

b) zapisanie w pamięci komputera,

c) prezentacja na stronach internetowych Radia Emaus,

d) prezentacja w siedzibie Radia Emaus lub innej lokalizacji,

e) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym zapisu magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz wprowadzenie do obrotu, w dowolnej liczbie egzemplarzy, także w charakterze materiałów reklamowych lub informacyjnych Konkursu lub Organizatora.

3.8. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych dodatkowych roszczeń względem Organizatora z tytuły wykorzystania tekstu konkursowego.

3.9. Uczestnik oświadcza, iż jest autorem napisanego przez siebie tekstu oraz że jego tekst konkursowy nie narusza praw osób trzecich.

4. Postanowienia dodatkowe

4.1. Organizator nie zwracają nadesłanych tekstów konkursowych.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych, uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem.

4.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

4.4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4.5 Dodatkowych informacji udziela sekretarz redakcji Radia Emaus, Olga Paszowska, tel. 61 850 48 00, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin dostępny jest na stronie www.radioemaus.pl

5.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Jednego Wiersza „O Laur Błękitnej Narwi”

Na X Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza „O Laur Błękitnej Narwi” autorzy mogą wysyłać po jednym wierszu w wybranej kategorii: o Pułtusku lub o tematyce ogólnej – do 24 kwietnia br. na adres Pułtuskiej Biblioteki Publicznej. Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych i nagradzanych w innych konkursach. Organizator, kontakt i bliższe szczegóły: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 06-100 Pułtusk, ul. J. Słowackiego 6; tel. (23) 692-21-51;  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; strona internetowa: www.biblioteka.pultusk.pl Koordynatorzy: Barbara ZbrzeznaEwelina Tomczak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni”

Z kolei na XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni” przysyłać należy zestawy od trzech do pięciu utworów. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Prace konkursowe należy przesłać do 15 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu; 05-600 Grójec, al. Niepodległości 20, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2015”. Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , osoba do kontaktu: Mirosława Krawczak, tel. 48 6643371 wew. 16, w godz. 10.00 – 16.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski konkurs poetycki im. Georga Trakla

W tym roku, przy okazji drugiej edycji TRAKL-TAT-u, Fundacja Promocji Kultury „Urwany Film” reaktywuje ideę konkursu poetyckiego im. Georga Trakla, którą przed laty zainicjował i przez 5 lat realizował ówczesny Konsul Generalny Austrii w Krakowie dr Emil Brix.

Konkurs skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego ekspresjonisty.

I

Na konkurs należy nadesłać zestaw pięciu utworów w języku polskim (każdy zestaw w trzech egzemplarzach maszynopisu).

II

Każdy zestaw należy opatrzyć godłem umieszczonym w prawym górnym rogu kartki. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartę z informacjami o autorze (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e–mail, notka  biograficzna). Do karty należy złożyć podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”.

III

Utwory należy przesyłać na adres: Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM, ul. Rajska 1/138, 31-124 Kraków z dopiskiem TRAKL-TAT 2015. Ogólnopolski konkurs  poetycki im. Georga Trakla do 15 marca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

IV

Wiersze oceniać będzie jury w składzie: dr hab. Marek Karwala (literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny), poeci Ryszard Krynicki i Marcin Baran. Sekretarzem konkursu zostanie  przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski. Na  etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w koperty z godłami.

V

Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi 1 kwietnia 2015 r. na stronach internetowych Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomi przez organizatora.

VI

Wręczenie nagród (I, II, III miejsce i dwa wyróżnienia) nastąpi podczas festiwalu TRAKL-TAT. Inspiracje 2015, 15 kwietnia  2015 r., w krakowskiej Artetece WBP.

VII

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

VIII

Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.

IX

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

X

Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora: http://www.fundacjaurwanyfilm.pl oraz https://www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm. Kontakt z organizatorem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Organizatorem jest Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM.

Honorowy Patronat: Konsulat Republiki Austrii w Krakowie, ambasador dr Emil Brix.

 

Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem śmierci austriackiego poety, którego twórczość wpisana jest w ekspresjonistyczno-symbolistyczny nurt literatury europejskiej. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: w całej Europie trwają obchody 100. rocznicy I wojny światowej. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.

Twórczość Georga Trakla wspisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, filmowców, artystów-plastyków.

------------------------------------------------------------------------------------------------„Złoty Środek Poezji” Kutno 2015

Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2014, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

Jury konkursu w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof KuczkowskiWojciech Kudyba, przyzna nagrody o łącznej wartości 15.000 złotych.

Zakładany podział nagród: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 4000 zł, III nagroda – 2000 zł, wyróżnienia o łącznej wartości 2000 zł.

Strona konkursu i regulamin: www.zlotysrodekpoezji.pl/portfolio

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny

Grupa Literacka „Sądecczyzna”, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Wawrzyn Sądecczyzny pod hasłem „Człowiek i żywioły”. Konkursowi patronuje Starosta Nowosądecki. Efektem konkursu, obok indywidualnych nagród, będzie publikacja pokonkursowego almanachu.

1.  Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy piszący po polsku autorzy.

2. Na konkurs należy nadesłać nawiązujące do hasła wiersze, w ilości od jednego do dwóch w czterech egzemplarzach. Powinny to być teksty nigdzie niepublikowane, nienagradzane i niewysyłane na inne konkursy.

3. Utwory prosimy opatrzyć godłem słownym. Winno być ono powtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail autora i krótką informację o nim.

4. Autorów, którzy nie ukończyli 20 lat, prosimy o podanie obok tych danych, również daty urodzenia, nazwy szkoły, uczelni, lub zakładu pracy oraz oznaczenie swoich wierszy literą „M” (pod godłem).

5. Autorów mieszkających na Ziemi Sądeckiej prosimy o napisanie na pracach konkursowych litery „S” (pod godłem).

6. Wszyscy uczestnicy konkursu rywalizują o nagrody pieniężne i wyróżnienia drukiem.

7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 maja 2015 roku na adres: Sądecka Biblioteka Publiczna, 33-300 Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 11 - z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki.

8. Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu pokonkursowym. Oprócz utworów nagrodzonych autorów, opublikowanych w nim zostanie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy nadesłanych na konkurs. Ich autorzy nie otrzymują honorarium.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26 września 2015 roku w Nowym Sączu. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na wspieranie twórczości literackiej w regionie.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda   -  700 zł

II nagroda  -  500 zł

III nagroda -  400 zł

Nagroda specjalna za najbardziej oryginalną interpretację hasła konkursowego – 500 zł

2 statuetki Starosty Nowosądeckiego „Srebrne Pióro Sądeckie” dla:

- najlepszego w tej edycji konkursu autora mieszkającego na Ziemi Sądeckiej

- najlepszego autora w grupie młodzieży do lat 20

Wyróżnienia drukiem w almanachu pokonkursowym

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.

Dodatkowych informacji udziela sekretarz jury (Grupa Literacka „Sądecczyzna”) - tel. 606 957 138, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Organizatorem VII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza jest Miasto Radomsko. Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem. Główną nagrodą będzie wydanie tomiku poetyckiego. Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2015 r. Konkurs składa się z dwóch etapów:

• Etap I:

Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna.

• Etap II:

Jury wybierze 5-7 najlepszych zestawów. Każdy z autorów nominowanych do drugiego etapu będzie zobowiązany przesłać do 15 maja 2015 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Strona konkursu i regulamin: www.rozewiczopen.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zaprasza do udziału w nowej edycji Konkursu Poetyckiego im. Klemensa Janickiego. Termin nadsyłania utworów upływa 15 marca 2015. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas festiwalu POZNAŃ POETÓW (18-23 maja 2015). Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki.

Uczestnik konkursu nadsyła zestaw oryginalnych wierszy o objętości ok. 2-3 arkuszy wydawniczych /40-60 str./, które nie były dotąd publikowane w prasie i almanachach.

Zestawy muszą być zaopatrzone w godło oraz zamkniętą kopertę z danymi personalnymi autora. Prosimy o nadsyłanie czterech kopii każdego zestawu. Uczestnik nie musi być debiutantem. Limit wieku autora – 35 lat.

Prace oceni jury w składzie: Mariusz GrzebalskiKrzysztof HoffmannJanusz Rudnicki (przewodniczący), Dariusz Sośnicki.

Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki. Organizator zastrzega sobie prawo zgłaszania sugestii redakcyjnych, zmniejszania lub rozszerzania zawartości tomu w stosunku do propozycji wstępnej, a także – w ostateczności – nieprzyznania nagrody głównej i zastąpienia jej publikacją o charakterze zbiorowym lub wyróżnieniami o charakterze finansowym, równowartymi – łącznie – kosztom publikacji książkowej lub nieprzyznania nagród. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na specjalnym wieczorze poetyckim podczas festiwalu „Poznań Poetów” (18-23 maja 2015).

Zestawy wierszy w 4 egzemplarzach należy nadsyłać najpóźniej do dnia 15 marca 2015 roku na adres:

Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82; 61-809 POZNAŃ, z dopiskiem "Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego".

www.ckzamek.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nagroda Literacka Gdynia

Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Miasto Gdynia. Nagroda Literacka Gdynia jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach: „proza”, „poezja”, „eseistyka”, „przekład na język polski”.

Każdy ze zwycięzców otrzymuje statuetkę Nagrody Literackiej Gdynia oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Książki mogą być zgłaszane przez wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także przez wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

Termin nadsyłania książek: 31.01.2015 r.

Strona konkursu i regulamin: nagrodaliterackagdynia.pl/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” - edycja 3

1. Organizatorem Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy.

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja wybitnych tekstów debiutujących pisarzy, niemających w swoim dorobku wydanej książki poetyckiej, posiadającej nr ISBN.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć jedynie Twórcy spełniający warunek opisany w pkt. 2. Każdy Twórca może zgłosić tylko jeden Utwór.

4. Trzecia edycja Konkursu dotyczy prozy (powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów). Zgłoszone Utwory nie mogą przekraczać objętości 250 000 znaków (ze spacjami).

5. W kolejnych edycjach, przedmiotem Konkursu będą – naprzemiennie – poezja i proza.

6. Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na Konkurs Utworów, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego Konkursowi.

7. Utwory konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 maja 2015 r. do siedziby Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy (71-246 Szczecin, ul. E. Romera 10e), w postaci wydruku (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (plik *.rtf na płycie cd-r). Utwory powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Autora. Ponadto należy podać adres e-mail i nr telefonu umożliwiający skontaktowanie się z Autorem.

8. Jury ogłosi nazwiska nominowanych autorów i tytuły Utworów (maksymalnie siedmiu) do 30 sierpnia 2015 r. Na przełomie września i października, jury wyłoni trzech finalistów, którym podczas uroczystego finału – w listopadzie 2015 r. w Szczecinie – przyzna 1, 2 i 3 miejsce lub wyróżnienia.

9. Nagrodą dla zwycięzców będzie publikacja nagrodzonych Utworów w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

10. W jury trzeciej edycji Konkursu zasiądą: Artur Daniel LiskowackiKrystyna SakowiczEmilia Walczak (Plateaux – wyróżniona w 1. edycji Konkursu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs poetycki „Ukraińska Nadzieja”

Minęła pierwsza rocznica wybuchu protestu na kijowskim Majdanie. Ważne wydarzenia, szczególnie takie, które mają ścisły związek z walką ludzi o wolność, przykuwają uwagę literatury. W związku z tym, chcemy się dowiedzieć w jaki sposób poezja polska i ukraińska zareagowała na ostatnie wydarzenia na Ukrainie. Dlatego Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wraz z Oficyną Wydawniczą Tysiąclecia z Gdańska ogłaszają ogólnopolski i ogólno ukraiński konkurs na wiersz lub zestaw wierszy mieszczący się tematycznie w zakresie hasła „Ukraińska Nadzieja”.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby prywatne, które nadeślą wiersze własnego autorstwa, przestrzegając poniższego regulaminu.

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu bądź utworów /do trzech tekstów/poetyckich, które nie były dotąd ani publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Wiersze mogą być w języku polskim lub ukraińskim.

• Każdy uczestnik konkursu powinien nadesłać maksymalnie 3 utwory, z których nagrodzony może zostać jeden wiersz lub cały zestaw.

• Utwór lub utwory w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu, w miarę możliwości adres e-mail. Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

Prace należy nadsyłać do 31 grudnia 2014 r. na adres Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: ul Korzenna 33/35, 80 - 851Gdańsk. Liczy się data stempla pocztowego.

Nadesłane na konkurs utwory zostaną ocenione przez jury złożone z twórców, krytyków literackich oraz tłumaczy z języka ukraińskiego. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji w antologii polsko- ukraińskiej i jej promocji

Utwory laureatów i wybrane wiersze uczestników konkursu zostaną opublikowane w antologii polsko – ukraińskiej, a dochody ze sprzedaży książki przeznaczone zostaną na rzecz pomocy Ukrainie. Konkretnego adresata funduszu poznają Państwo w dniu ogłaszania werdyktu jury i rozdania nagród.

Pula nagród finansowych: 1000 zł

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje poza laureatami tylko tych uczestników konkursu, którzy podadzą adresy e-mail do 31 stycznia 2014 r.

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizator zwróci się z prośbą do laureatów o przesłanie prac drogą elektroniczną lub na płycie (dyskietce) w celu opublikowania ich w antologii polsko-ukraińskiej.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Andrzej Fac Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

Dwumiesięcznik literacki „Topos”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego. Należy nadesłać zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Profesjonalne jury przyzna Poetycką Nagrodę Rainera Marii Rilkego oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia.

Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna – 3.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – udział w gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie literackiej („Topos”), ew. na stronach internetowych Organizatora oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2015 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia minimum 2 tygodnie przed uroczystością.

Termin nadsyłania prac: sobota, 15.08.2015 r.

Dodatkowe informacje: www.topos.com.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I ogólnopolski konkurs im. Marka Nowakowskiego na małą formę literacką

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Instytut Filozofii UWM we współpracy z Wydawnictwem Zysk i Spółka ogłaszają I ogólnopolski konkurs małej formy literackiej. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia pierwszej rocznicy śmierci wybitnego polskiego prozaika — Marka Nowakowskiego.

Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem „Marek Nowakowski i inni. Oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 roku w Olsztynie.

Konkurs organizowany jest z myślą o młodych autorach — mogą w nim wziąć udział osoby w wieku do dwudziestu czterech lat (liczy się wiek osiągnięty w 2014 roku), zarówno debiutanci, jak i osoby posiadające już dorobek literacki.

Konkurs obejmuje wyłącznie kategorię prozy — utwory mieszczące się w pojęciu „małej formy literackiej” (anegdoty, nowele, opowiadania, szkice).

Termin nadsyłania prac upływa 9 lutego 2015 roku.

Pula nagród w konkursie wynosi 2 500 złotych.

Regulamin i wszelkie informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/oblicza.realizmu.w.prozie

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Literacki Debiut Roku

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest przedsiębiorstwo Novae Res Spółka Cywilna W. GustowskiK. Szymański z siedzibą w Gdyni. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać powieści, które wcześniej nie były nigdzie opublikowane w całości w wersji drukowanej.

Konkurs pt. „Literacki Debiut Roku” - jak informują Organizatorzy - zainicjowany został, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest:

a) dyplom,

b) opublikowanie utworu drukiem przez Organizatora na jego koszt, dystrybucja i promocja książki,

c) nagroda rzeczowa w postaci zestawu 10 książek.

Umowa wydawnicza, która zostanie zawarta z autorem zwycięskiego utworu, będzie przewidywać tantiemowe wynagrodzenie autorskie w wysokości 10% ceny netto sprzedaży każdego egzemplarza dzieła.

 

Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest:

a) dyplom,

b) pobyt w SPA,

c) nagroda rzeczowa w postaci zestawu 10 książek.

Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest:

a) dyplom,

b) nagroda rzeczowa w postaci zestawu 10 książek.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 listopada 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r.

Strona konkursu i regulamin: literackidebiutroku.pl/ldr_2014_regulamin.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zmieniony: wtorek, 17 listopada 2015 09:45