Konkursy literackie PDF Drukuj Email


Szukaj niżej:

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” - edycja 3

Konkurs poetycki „Ukraińska Nadzieja”

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

I ogólnopolski konkurs im. Marka Nowakowskiego na małą formę literacką

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Literacki Debiut Roku

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Krótka forma literacka: aforyzm”

Nauka a duchowość

Tyska Zima Poetycka

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Ogólnopolski konkurs na tomik wierszy „Duży Format”

Konkurs Absolutnie Frywolnych Etiud Literackich

Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Książka historyczna nie musi być nudna!

45. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

NOWE MARZY - konkurs na opowiadanie

OTWARTYM TEKSTEM

Ogólnopolski konkurs na opowiadanie DEBIUTANCI 2014

Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografię

Metafory Rzeczywistości 2014

Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Konkurs Na Małą Formę Dramatyczną

Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich  im. Stefana Żeromskiego

Konkurs na opowiadanie kryminalne

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

O Laur Sarbiewskiego

Złoty Środek Poezji

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. S. Grochowiaka

SPROSTAĆ WIERSZEM

POEZJA TANGA

Konkurs na powieść z tłem historycznym

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Nagroda Literacka Gdynia

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy - edycja 2

Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Konkurs na powieść

ORFEUSZ Nagroda Poetycka im. Konstantego I. Gałczyńskiego za najlepszy tom roku 2013

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego

POŁÓW 9. edycja konkursu dla autorów przed debiutem książkowym

***

 

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” - edycja 3

1. Organizatorem Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy.

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja wybitnych tekstów debiutujących pisarzy, niemających w swoim dorobku wydanej książki poetyckiej, posiadającej nr ISBN.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć jedynie Twórcy spełniający warunek opisany w pkt. 2. Każdy Twórca może zgłosić tylko jeden Utwór.

4. Trzecia edycja Konkursu dotyczy prozy (powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów). Zgłoszone Utwory nie mogą przekraczać objętości 250 000 znaków (ze spacjami).

5. W kolejnych edycjach, przedmiotem Konkursu będą – naprzemiennie – poezja i proza.

6. Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na Konkurs Utworów, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego Konkursowi.

7. Utwory konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 maja 2015 r. do siedziby Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy (71-246 Szczecin, ul. E. Romera 10e), w postaci wydruku (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (plik *.rtf na płycie cd-r). Utwory powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Autora. Ponadto należy podać adres e-mail i nr telefonu umożliwiający skontaktowanie się z Autorem.

8. Jury ogłosi nazwiska nominowanych autorów i tytuły Utworów (maksymalnie siedmiu) do 30 sierpnia 2015 r. Na przełomie września i października, jury wyłoni trzech finalistów, którym podczas uroczystego finału – w listopadzie 2015 r. w Szczecinie – przyzna 1, 2 i 3 miejsce lub wyróżnienia.

9. Nagrodą dla zwycięzców będzie publikacja nagrodzonych Utworów w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

10. W jury trzeciej edycji Konkursu zasiądą: Artur Daniel LiskowackiKrystyna SakowiczEmilia Walczak (Plateaux – wyróżniona w 1. edycji Konkursu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs poetycki „Ukraińska Nadzieja”

Minęła pierwsza rocznica wybuchu protestu na kijowskim Majdanie. Ważne wydarzenia, szczególnie takie, które mają ścisły związek z walką ludzi o wolność, przykuwają uwagę literatury. W związku z tym, chcemy się dowiedzieć w jaki sposób poezja polska i ukraińska zareagowała na ostatnie wydarzenia na Ukrainie. Dlatego Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wraz z Oficyną Wydawniczą Tysiąclecia z Gdańska ogłaszają ogólnopolski i ogólno ukraiński konkurs na wiersz lub zestaw wierszy mieszczący się tematycznie w zakresie hasła „Ukraińska Nadzieja”.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby prywatne, które nadeślą wiersze własnego autorstwa, przestrzegając poniższego regulaminu.

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu bądź utworów /do trzech tekstów/poetyckich, które nie były dotąd ani publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Wiersze mogą być w języku polskim lub ukraińskim.

• Każdy uczestnik konkursu powinien nadesłać maksymalnie 3 utwory, z których nagrodzony może zostać jeden wiersz lub cały zestaw.

• Utwór lub utwory w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu, w miarę możliwości adres e-mail. Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

Prace należy nadsyłać do 31 grudnia 2014 r. na adres Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: ul Korzenna 33/35, 80 - 851Gdańsk. Liczy się data stempla pocztowego.

Nadesłane na konkurs utwory zostaną ocenione przez jury złożone z twórców, krytyków literackich oraz tłumaczy z języka ukraińskiego. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji w antologii polsko- ukraińskiej i jej promocji

Utwory laureatów i wybrane wiersze uczestników konkursu zostaną opublikowane w antologii polsko – ukraińskiej, a dochody ze sprzedaży książki przeznaczone zostaną na rzecz pomocy Ukrainie. Konkretnego adresata funduszu poznają Państwo w dniu ogłaszania werdyktu jury i rozdania nagród.

Pula nagród finansowych: 1000 zł

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje poza laureatami tylko tych uczestników konkursu, którzy podadzą adresy e-mail do 31 stycznia 2014 r.

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizator zwróci się z prośbą do laureatów o przesłanie prac drogą elektroniczną lub na płycie (dyskietce) w celu opublikowania ich w antologii polsko-ukraińskiej.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Andrzej Fac Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

Dwumiesięcznik literacki „Topos”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego. Należy nadesłać zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Profesjonalne jury przyzna Poetycką Nagrodę Rainera Marii Rilkego oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia.

Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna – 3.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – udział w gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie literackiej („Topos”), ew. na stronach internetowych Organizatora oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2015 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia minimum 2 tygodnie przed uroczystością.

Termin nadsyłania prac: sobota, 15.08.2015 r.

Dodatkowe informacje: www.topos.com.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Literackie im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Łodzi. Konkurs ma charakter otwarty.

Na konkurs należy przesłać zestaw poetycki o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane i niepublikowane.

Decyzję o rozdziale nagród i wyróżnień oraz o ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu zamykającym konkurs.

Po raz kolejny Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS – za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym i niekonwencjonalnością.

Termin nadsyłania prac: 31.12.2014r.

Strona konkursu i regulamin: slkkb.org.pl/xxiv-konkurs/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I ogólnopolski konkurs im. Marka Nowakowskiego na małą formę literacką

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Instytut Filozofii UWM we współpracy z Wydawnictwem Zysk i Spółka ogłaszają I ogólnopolski konkurs małej formy literackiej. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia pierwszej rocznicy śmierci wybitnego polskiego prozaika — Marka Nowakowskiego.

Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem „Marek Nowakowski i inni. Oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 roku w Olsztynie.

Konkurs organizowany jest z myślą o młodych autorach — mogą w nim wziąć udział osoby w wieku do dwudziestu czterech lat (liczy się wiek osiągnięty w 2014 roku), zarówno debiutanci, jak i osoby posiadające już dorobek literacki.

Konkurs obejmuje wyłącznie kategorię prozy — utwory mieszczące się w pojęciu „małej formy literackiej” (anegdoty, nowele, opowiadania, szkice).

Termin nadsyłania prac upływa 9 lutego 2015 roku.

Pula nagród w konkursie wynosi 2 500 złotych.

Regulamin i wszelkie informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/oblicza.realizmu.w.prozie

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Organizatorami konkursu są Regionalny Ośrodek Kultury i Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „po debiucie” – kategoria dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej); „debiut” – kategoria dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 5 wierszy o dowolnej tematyce.

Można zgłaszać utwory, które nie były publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich /opatrzonych numerem ISBN, ISSN/ ani na stronach internetowych, a także nie były nagradzane w innych konkursach.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.

Termin nadsyłania prac: 15.12.2014 r.

Strona konkursu i regulamin:

www.rok.czestochowa.pl/UserFiles/Image/projekty/2015/36OKP/regulamin.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Literacki Debiut Roku

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest przedsiębiorstwo Novae Res Spółka Cywilna W. GustowskiK. Szymański z siedzibą w Gdyni. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać powieści, które wcześniej nie były nigdzie opublikowane w całości w wersji drukowanej.

Konkurs pt. „Literacki Debiut Roku” - jak informują Organizatorzy - zainicjowany został, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest:

a) dyplom,

b) opublikowanie utworu drukiem przez Organizatora na jego koszt, dystrybucja i promocja książki,

c) nagroda rzeczowa w postaci zestawu 10 książek.

Umowa wydawnicza, która zostanie zawarta z autorem zwycięskiego utworu, będzie przewidywać tantiemowe wynagrodzenie autorskie w wysokości 10% ceny netto sprzedaży każdego egzemplarza dzieła.

 

Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest:

a) dyplom,

b) pobyt w SPA,

c) nagroda rzeczowa w postaci zestawu 10 książek.

Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest:

a) dyplom,

b) nagroda rzeczowa w postaci zestawu 10 książek.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 listopada 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r.

Strona konkursu i regulamin: literackidebiutroku.pl/ldr_2014_regulamin.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I Ogólnopolski Konkurs Literacki „Krótka forma literacka: aforyzm”

Konkurs „Krótka forma literacka” organizuje Wydawnictwo św. Macieja Apostoła z siedzibą w Lublińcu. Przedmiotem konkursu jest aforyzm (złota myśl, sentencja, maksyma, gnoma), napisany w języku polskim. Napisany czcionką 12 Times New Roman zestaw konkursowy powinien zawierać od 10 do 20 aforyzmów. Tematyka aforyzmów dowolna, jednak preferowane będą teksty promujące wartości chrześcijańskie.

Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni twórca, niezależnie od miejsca zamieszkania; autor z Polski, a także z zagranicy.
Uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw aforyzmów. Aforyzmy mogą być dotychczas publikowane w prasie bądź w internecie, nie mogą być jednak nagradzane w innych konkursach. Zgłoszone do konkursu utwory bezwzględnie muszą być własnego autorstwa.
Każdy zestaw utworów powinien być podpisany (imię i nazwisko autora, wiek, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy). Dane tylko do użytku Organizatora konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2014. Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie na adres e-mailowy Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w pliku Word jako załącznik do e-maila. Nadesłane teksty nie będą zwracane.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2014. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni e-mailowo o werdykcie jury.
Jury konkursu, po dokonaniu oceny nadesłanych zestawów aforyzmów, przyzna nagrodę główną: 300 zł.
Nagroda specjalna, w kwocie 100 zł, zostanie przyznana za najlepszy aforyzm o Wydawnictwie św. Macieja Apostoła. Aforyzm ten zostanie zamieszczony w publikacjach Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.

Uczestnikom konkursu zostanie zaproponowany udział w pokłosiu konkursowym – książce, która ukaże się w lutym 2015 roku. O szczegółach publikacji wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

Zgłoszenie swojego udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminowych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z regulaminem konkursu.

Organizator: Wydawnictwo św. Macieja Apostoła wydawnictwomacieja.blogspot.com

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nauka a duchowość

Organizatorami konkursu są Tygodnik Powszechny sp. z o.o., wydawca pisma „Tygodnik Powszechny”, oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Konkurs ma charakter otwarty. Celem konkursu jest promocja refleksji na temat relacji między nauką a duchowością.

Praca może przyjąć dowolną formę literacką (np. opowiadanie, esej, cykl wierszy, reportaż, scenariusz, sztuka teatralna, komiks). Objętość: 30-50 stron znormalizowanego maszynopisu.

Prace oceni jury w składzie: ks. Adam Boniecki oraz ks. Michał Heller.

Nagrody:

I miejsce – 5000 zł i publikacja w formie e-booka;

II miejsce – 2000 zł i publikacja w formie e-booka;

III miejsce – 1000 zł i publikacja w formie e-booka.

Termin nadsyłania prac: 30.11.2014 r.

Strona konkursu i regulamin:

tygodnik.onet.pl/wiara/regulamin-konkursu-nauka-a-duchowosc/h0ft9

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tyska Zima Poetycka

Organizatorem XV Ogólnopolskiego Konkursu na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka” jest Teatr Mały w Tychach. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych), którzy wydali wcześniej samodzielną książkę poetycką.

Na adres Organizatora należy przesłać maszynopis tomiku wierszy (do 50 stron, bez projektu okładki i stron redakcyjnych, skomponowany jako artystyczna całość, opatrzony tytułem). Tematyka utworów może być dowolna.

Nagrodą jest profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 3 000 złotych brutto.

Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma  200 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały w Tychach.

Termin nadsyłania utworów: 30.12.2014 r.

Strona konkursu: www.teatrmaly.tychy.pl/imprezy-cykliczne/tyska-zima-poetycka

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Konkurs ma charakter otwarty. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: poezja – zestaw 4 wierszy; proza – nowela, opowiadanie, reportaż lub esej o objętości do 10 stron maszynopisu.

Tematyka utworów może być dowolna. Mile widziane będą prace uwzględniające tematykę regionalną. Do konkursu można zgłaszać teksty, które nie były publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Organizatorami konkursu są: Burmistrz Lęborka i Rada Miejska w Lęborku, Zarząd i Rada Powiatu Lęborskiego, Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lęborku, Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku, Lęborskie Centrum Kultury Fregata.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

- Grand Prix – nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego,

- trzy nagrody w kategorii „poezja”,

- trzy nagrody w kategorii „proza”

- nagrody specjalne:

• nagroda Burmistrza Lęborka,

• nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia,

• nagroda Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w kategorii „poezja”, za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej,

• nagroda Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w kategorii „proza”, za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej.

Termin nadsyłania prac: 30.09.2014 r.

Strona konkursu: www.biblioteka.lebork.pl/new,1024,XXIX_Ogolnopolski_Konkurs_Literacki

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski konkurs na tomik wierszy „Duży Format”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Duży Format. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres podany w regulaminie zestaw 20 wierszy. Tematyka utworów może być dowolna. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: autorzy przed debiutem książkowym; autorzy po debiucie książkowym.

W każdej z dwóch kategorii nagrodą jest profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu, wybranego przez jury tomiku wierszy.

W regulaminie czytamy między innymi: oba zwycięskie tomiki

a. zostaną wydane w nakładzie 200 egz.,

b. w formacie A-5,

c. z czego autor otrzyma 10 egz. autorskich,

d. pozostałe będą dystrybuowane przez Fundację Duży Format,

e. każdy autor, po podpisaniu umowy licencyjnej z wydawcą – Fundacją Duży Format – otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20 proc. sumy od sprzedanych tomików jego autorstwa.

Strony Organizatorów:

www.poecipolscy.pl ; www.fundacjadf.pl

Termin nadsyłania prac: 8.09.2014 r.

Strona konkursu: www.poecipolscy.pl/wp-content/uploads/2014/06/II-Ogolnopolski-Konkurs-na-Tomik-Wierszy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Absolutnie Frywolnych Etiud Literackich

Organizatorem Konkursu Absolutnie Frywolnych Etiud Literackich KAFEL 2014 jest Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Uczestnicy mają do wyboru dwie kategorie:  poezja – maksymalnie 3 utwory,  proza – do 4000 znaków. Każdy uczestnik może zgłosić prace tylko w jednej kategorii.

Komisja przyzna dwie główne nagrody w postaci statuetek ZŁOTY KAFEL autorstwa Adama Myjaka oraz wytypuje wyróżnionych do publikacji w antologii KAFEL 2014.

Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród nastąpi podczas VI Festiwalu im. Jana Himilsbacha, który odbędzie się w dniach 3-7 września 2014 r. w Mińsku Mazowieckim.

Termin nadsyłania prac: 10.08.2014 r.

Strona konkursu: mdkmm.pl/konkursy.html

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy. Konkurs ma charakter otwarty.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs przygotowaną do druku autorską książkę literacką. Tematyka i gatunek literacki zgłaszanych utworów mogą być dowolne. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane w zwartej formie drukarskiej.

Książka zwycięzcy zostanie wydana w nakładzie 500 egz. Zwycięzca otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.

Termin nadsyłania prac: 31.07.2014 r.

Strona konkursu: drive.google.com/file/d/0ByrWZ480urnFaHFidkw2cnA4dFk/edit?usp=sharing

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdańska. Konkurs ma charakter otwarty. Jest adresowany do członków literackich stowarzyszeń twórczych i autorów niezrzeszonych. Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej. Tematyka utworów może być dowolna.

Miasto Gdańsk sfinansuje wydanie zwycięskiej pracy w nakładzie 1000 egz. Zwycięzca otrzyma 750 egz., do dyspozycji Miasta pozostanie 250 egz.

W konkursie uczestniczyć mogą członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni. Pracę konkursową należy składać w maszynopisie w trzech egzemplarzach: zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów.

Praca konkursowa musi być oznakowana w sposób trwały dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy, umieszczoną w prawym górnym rogu pracy. Do pracy konkursowej uczestnik konkursu dołącza zamkniętą kopertę, uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac, opatrzoną taką samą liczbą rozpoznawczą. W zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę ze swoimi danymi osobowymi, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.

Prace konkursowe należy składać w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku, lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem "Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca”.

Termin zakończenia konkursu: 30.11.2014 r.

Strona konkursu: www.gdansk.pl/kultura,1861,25259.html

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Książka historyczna nie musi być nudna!

Organizatorem konkursu jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Zakończenie konkursu: 31.08.2014 r. 
Główną nagrodą jest kontrakt wydawniczy o wartości 20 tysięcy zł.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
• etap I – autorzy przesyłają do Organizatroa konkursu swoje pomysły na książkę historyczną (monografia, esej). Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2014 r.
• etap II – Jury oceni nadesłane prace i wybierze 10 najlepszych. Zwycięzcę konkursu wybiorą Internauci. Głosy będzie można oddawać od 15 września do 31 października 2014 r.

Strona konkursu/regulamin: www.zostanautorem.pl/index.php

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

45. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Głównym organizatorem konkursu jest Świdwiński Ośrodek Kultury. Konkurs ma charakter otwarty. Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy lub poemat o dowolnej tematyce. Można zgłaszać utwory, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Termin nadsyłania prac upływa 26 września 2014 r.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

♦ „Złoty Klucz”, tytuł honorowy: „Obywatel Zamku Świdwińskiego” oraz nagroda pieniężna – 5 000 zł

♦ trzy wyróżnienia I stopnia po 1 000 zł

♦ trzy wyróżnienia II stopnia po 500 zł

♦ nagroda publiczności – 500 zł

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Biuro Organizacyjne przy Świdwińskim Ośrodku Kultury w Świdwinie.

78-300 Świdwin-Zamek

tel. (94) 36-522-77 ;

Sekretarz Zespołu Organizacyjnego :   Marian Wiszniewski (606-422-369)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.zamek.swidwin.pl

Strona konkursu: http://www.zamek.swidwin.pl/aktualnosci/437-45-okp-im-jana-piewaka.html

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Konkurs ma charakter otwarty. Na konkurs należy przesłać 5-8 wierszy (łącznie około 150 wersów). Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach.
Główną nagrodą jest wydanie autorskiego tomiku. Oprócz tego przewidziane są nagrody pieniężne i książkowe.

Organizatorami konkursu są: Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.


Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2014 r.
Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.


Strona konkursu: http://www.bwa.olkusz.pl/raton.html

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NOWE MARZY - konkurs na opowiadanie

1. Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, ogłasza konkurs na najlepsze polskie opowiadanie roku. Hasło przewodnie edycji 2014 brzmi: NOWE MARZY. Wytyczne interpretacyjne dla autorek i autorów zawierają się w zdaniu: Wypisz-wymaluj, jak by to miało być, gdyby mogło być tak, jak się nam nawet nie śniło.
2. Nieprzekraczające piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to tysiąc osiemset znaków ze spacjami) prace w plikach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt można przesyłać do 10 czerwca 2014 pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski; musi być również napisany po polsku, nie przyjmujemy tłumaczeń.

4. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do przesyłki prosimy dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu).

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz organizatora (Towarzystwa Aktywnej Komunikacji) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach festiwalowych (katalog, czasopismo, antologia) i na stronach internetowych festiwalu bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

6. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie.

7. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.

8. Oceniając nadesłane prace jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwróci uwagę na autorskie ujęcie hasła przewodniego.

9. Główną nagrodę w konkursie stanowi: 3000,- zł brutto (trzy tysiące złotych). Nagrodą dodatkową jest zaproszenie do udziału w 10. finale Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, który odbędzie się w dniach 1-5 października 2014 we Wrocławiu. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody głównej organizator konkursu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Jury przyzna także wyróżnienia uprawniające do bezpłatnego udziału w zajęciach creative writing odbywających się podczas festiwalu. Najciekawsze prace będą mogły zostać opublikowane w serwisie www.opowiadanie.org, w festiwalowej antologii lub w czasopiśmie “Opowiadanie”. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania podczas warsztatów.

11. Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody głównej i wręczenie pozostałych nagród nastąpi w październiku 2014 podczas finału MFO we Wrocławiu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie www.opowiadanie.org

12. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, a także do nieprzyznania lub innego podziału nagród.

Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje: http://opowiadanie.org/2014/04/nowe-marzy.


W ostatnich kilku latach w gronie laureatów konkursu MFO i uczestników festiwalowych warsztatów znaleźli się m.in. Małgorzata Rejmer (nagrodzona następnie Nagrodą im. Teresy Torańskiej, nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia, Paszportów Polityki i Nagrody NIKE), Patrycja Pustkowiak (nominowana do Nagrody Gdynia i do Nagrody NIKE), Andrzej Muszyński (nagrodzony KOLOSEM 2012, Nagrodą im.Andrzeja Zawady, Nagrodą Fundacji HERODOT – stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego, nominowany do Nagrody Gdynia) i wielu innych autorów, których kariery literackie zaczynały się właśnie we Wrocławiu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OTWARTYM TEKSTEM

Organizatorem konkursu na opowiadanie OTWARTYM TEKSTEM jest Conversations Sp. z o.o. – wydawca magazynu literackiego „Chimera”. Mecenat nad konkursem objął PKN ORLEN.

Konkurs jest adresowany do osób, których teksty nie były dotąd publikowane w formie książkowej. Objętość tekstu nie może przekraczać dziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami).

W regulaminie m. in. przeczytamy: przedmiotem konkursu są zamknięte formy literackie mieszczące się w gatunkowej formule opowiadania, noweli lub mikronarracji o strukturze fabuły jednowątkowej, zarówno te bazujące na relacji dokumentującej, jak i operujące kreacją o charakterze czysto fikcyjnym.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 października 2014 r.

Prace konkursowe oceniać będzie jury w składzie: Jan Gondowicz, Grażyna Plebanek, Tomasz Różycki, Janusz Rudnicki, Agnieszka Wolny-Hamkało, Jacek Krawiec – prezes PKN ORLEN oraz Rafał Bryndal – redaktor naczelny miesięcznika „Chimera”.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł. Najlepsze opowiadanie zostanie opublikowane na łamach magazynu „Chimera”.

Regulamin konkursu: http://otwartymtekstem.pl/regulamin/

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski konkurs na opowiadanie DEBIUTANCI 2014

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo i Fundacja Kultury Papierowy Motyl. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Każdy uczestnik może przesłać na adres Organizatora jedno opowiadanie. Temat konkursu „ONI” można interpretować dowolnie. 
Nagrodą w konkursie jest wydanie, dystrybucja i promocja debiutanckiego tomiku opowiadań zwycięzcy.

Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia 2014 r.
Zwycięzcę poznamy 30 października 2014 roku. 

Najlepszy autor zostanie wyłoniony przez jury w składzie: Marika Krajniewska – pisarka i wydawca, Jolanta Kwiatkowska – pisarka, redaktorka oraz Sławomir Krempa – redaktor naczelny wortalu literackiego Granice.pl. 

Strona konkursu: http://papierowymotyl.pl/?chwili_custom=debiutanci-2014-ogolnopolski-konkurs-na-opowiadanie

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografię

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Młodych Twórców „KONTRAST” z siedzibą we Wrocławiu. Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 18 do 40 lat.

Pracą konkursową może być wiersz lub fotografia. Organizatorzy informują: Pięciu doświadczonych fotografów i pięciu znanych poetów udostępniło nam swoje prace. Celem konkursu jest stworzenie fotografii do udostępnionego wiersza lub napisanie wiersza do udostępnionego zdjęcia.

Sfotografuj wiersz Przeczytaj wszystkie wiersze, wybierz jeden i stwórz do niego fotografię lub tryptyk fotograficzny.
Zwierszuj fotografię Obejrzyj  fotografie, wybierz jedną i napisz inspirowany nią wiersz.


Nagrodą jest udział laureatów konkursu w wystawie, która zostanie zorganizowana we wrocławskim klubie „Firlej” 27 maja 2014 r. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy. Na wernisażu zostaną wybrani zwycięzcy: autor bądź autorka najlepszego zdjęcia i najciekawszego wiersza. Nagrodą będzie udział w 44. Międzynarodowym Campusie Artystycznym FAMA, który odbędzie się w Świnoujściu w dniach 15-30 sierpnia 2014 r.
W zależności od poziomu i atrakcyjności prac, Jury może przyznać nagrody rzeczowe. 

Regulamin konkursu: http://konkurs.kontrast-wroclaw.pl/regulamin/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Metafory Rzeczywistości 2014

Organizatorem konkursu na polski dramat współczesny „Metafory Rzeczywistości 2014” jest Teatr Polski w Poznaniu. Konkurs ma charakter otwarty. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dołączenie – własnoręcznie podpisanego przez autora – oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Jury zakwalifikuje trzy prace do finału konkursu w terminie do 31 lipca 2014 roku.

Konkurs jest podzielony na trzy etapy:

♦ etap I – autorzy zgłaszają własne, wcześniej niepublikowane i niewystawiane dramaty;

♦ etap II – przystosowanie wybranych tekstów do wymogów sceny;

♦ etap III – wyróżnione dramaty zostaną pokazane w formie czytań scenicznych 6 i 7 września 2014 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Zaprezentowane dramaty zostaną poddane ocenie jurorów, publiczności oraz dziennikarzy.

 

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

♦ nagroda główna – 25 000 zł,

♦ nagroda dziennikarzy – 5 000 zł,

♦ nagroda publiczności – 5 000 zł.

 

Wszelkie pytania organizatorzy proszą kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Regulamin konkursu na stronie: http://teatr-polski.pl/files/pages/51356_regulamin-%2021%2003%202014.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją autora.

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

2. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora.

3. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

4. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.

5. Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbawieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines - teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu AS. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mleć rozdzielczość 300 dpi. Format pracy konkursowej -A5, objętość do 120 stron razem ze stronami redakcyjnymi oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w  4 egzemplarzach.

6. W osobnej kopercie należy podać imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-rosi, krótką notę biograficzną autora oraz oświadczenie, iż nadesłane prace są pracami autorskimi, dotychczas nie publikowanymi w zwartej formie drukarskiej oraz że autor uregulował z osobami współpracującymi przy opracowaniu projektu książki wszelkie sprawy związane z ich prawami autorskimi zgodnie z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIMI PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994r.

7. Jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna tylko jedną nagrodę.

8. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literacki w nakładzie 500 egz. (w tym 150 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych

9. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki.

10. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi.

11. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i nieprzyznania nagrody.

12. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

14. Prace należy przesyłać listem poleconym lub dostarczać osobiście do dnia 31 lipca 2014 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy;  ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA - z dopiskiem KONKURS. ŚWIDNICA 2014.

15. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w IV kwartale 2014 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o dokładnej dacie listownie oraz zostaną zaproszeni na uroczystość podsumowującą konkurs.

16. Zwrot 3 egzemplarzy prac nadesłanych na konkurs (oprócz zapisu pracy nadesłanego w formie elektronicznej) oraz wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 31 stycznia 2015 r.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.

18. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Na Małą Formę Dramatyczną

1. Organizatorem Konkursu Na Małą Formę Dramatyczną jest Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

2. W konkursie mogą wziąć udział polskojęzyczni twórcy, którzy nadeślą organizatorom niepublikowany nigdzie, ani nie wystawianego przez teatr profesjonalny, dramat (w tym monodram).

3. Prace w czterech egzemplarzach, opatrzone godłem, należy nadesłać albo złożyć osobiście do Domu Literatury w Łodzi, 90-056 Łódź,  Roosevelta 17 z dopiskiem na kopercie „Konkurs Na Małą Formę Dramatyczną” do 15 września 2014 roku.

4. W załączonej do pracy kopercie, opatrzonej tym samym  godłem, należy zamieścić swoje dane osobiste (imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, e-mail)

5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w grudniu 2014 r. podczas VIII Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.

6. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

7. Najciekawszym pracom jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Pula nagród wyniesie 10 tys. zł.

8. Organizatorzy przewidują realizację nagrodzonego dramatu na scenie Domu Literatury w Łodzi w formie czytania performatywnego.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji tekstów utworów nadesłanych w celu promocji konkursu bez honorarium dla autora, oraz prawo do prapremiery i dalszej eksploatacji spektaklu teatralnego opartego na nagrodzonych tekstach, bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

13. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich  im. Stefana Żeromskiego

Organizatorem konkursu jest Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Konkurs ma charakter otwarty. Na konkurs można przesyłać eseje, opowiadania, dzienniki, niepublikowane wcześniej w całości ani we fragmentach, o objętości do 10 stron maszynopisu. Tematyka prac jest dowolna i może dotyczyć zarówno biografii lub twórczości Stefana Żeromskiego, jak i współczesności lub historii, w nawiązaniu do problemów społecznych poruszanych przez patrona konkursu.

Prace należy przesyłać na adres Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (szczegóły w regulaminie).

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2014 r.

Regulamin konkursu: http://www.muzeumlubelskie.pl/Aktualnosci_Muzeum_Stefana_Zeromskiego_w_Naleczowie/IX_Ogolnopolski_Konkurs_Malych_Form_Literackich-2-329-27.html

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs na opowiadanie kryminalne

Organizatorami konkursu są Miasto Wrocław oraz Wydawnictwo EMG. Na konkurs należy przesłać opowiadanie albo szkic opowiadania kryminalnego lub sensacyjnego, w którym istotną rolę będzie odgrywać Wrocław. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

Laureaci konkursu wezmą udział w warsztatach literackich, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 28-31 maja 2014 roku, podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Do udziału w warsztatach zostanie zakwalifikowanych 24 uczestników.

Termin nadsyłania prac upływa 6 kwietnia 2014 r.

Jak informują Organizatorzy: Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych opowiadań lub szkiców opowiadań w taki sposób, by nadawały się do druku. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu zwycięzców. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach Portalu Kryminalnego do 30 kwietnia 2014.

Podczas pięciu poprzednich edycji nagrodziliśmy już 113 uczestników, a Wydawnictwo Dolnośląskie w roku 2011 opublikowało tom "Zaułki zbrodni" z najlepszymi opowiadaniami z lat 2009 i 2010. Ukazały się także debiuty powieściowe kilku uczestników naszych warsztatów - wśród nich „Ofiara Polikseny” Marty Guzowskiej (W.A.B. 2012), "Morderstwo niedoskonałe" Agnieszki Krawczyk (SOL, 2011), "Jak makiem zasiał" Anny Trojan(Prószyński 2012), "Jasnowidz" Bartłomieja Biesiekirskiego (Prószyński 2013), a lada moment ukażą się kolejne: "Monogram" Joanny Marat(Prószyński 2014),  "Zasługa nocy" Mateusza Lemberga (Prószyński 2014) i "Ludzie przechodni" Piotra Bolca (Oficynka 2014). Warto zatem próbować!

Warsztaty, podobnie jak w poprzednich latach, będą składać się z części ćwiczeniowej oraz wykładów. W tym roku zwycięzcy zostaną podzieleni na trzy grupy, każda z nich będzie pracować pod opieką jednego z trzech trenerów: Mariusza CzubajaMarty Mizuro Marcina Świetlickiego.

Jak co roku przygotowujemy też dla Was specjalne wykłady, prowadzone przez krytyków literackich, pisarzy, redaktorów i akademików. Byli wśród nich między innymi: Marcin Baran, dr hab. Anna Gemra, prof. Zbigniew MikołejkoZygmunt Miłoszewski, Marcin Sendecki, dr hab.Wojciech Słomczyński, Marcin ŚwietlickiMarcin Wroński.

Regulamin konkursu: http://festiwal.portalkryminalny.pl/home/86-kryminalne-warsztaty-literackie.html?start=1

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

Organizatorem 22. edycji konkursu jest Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka. Konkurs ma charakter otwarty. Termin nadsyłania prac upływa 2 maja 2014 r.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy).

Należy dołączyć odcinek wpłaty 20 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw – stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie – do dnia 2 maja 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: 
Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43 – 190 Mikołów.

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału), nastąpi 9 maja, 2014 r. o godz. 17, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Kacper BartczakMiłosz Biedrzycki (przewodniczący) i Maciej Robert. Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193 lub adresem e-mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona Organizatora: http://www.instytutmikolowski.pl/index.php

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

O Laur Sarbiewskiego

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku,  Związek Literatów na Mazowszu i Academia Europaea Sarbieviana ogłosiły X Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Laur Sarbiewskiego".  Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.

Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepsze zostaną nagrodzone wyróżnieniem specjalnym.

Konkurs adresowany jest do poetów powyżej lat 18.

Prace należy nadsyłać do 9 kwietnia 2014 roku /decyduje data stempla pocztowego / z dopiskiem „O Laur Sarbiewskiego”.

Każdy wiersz należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym go dłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 9 maja br. podczas Inauguracji X Międzynarodowych Dni Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.

O wręczeniu nagród zostaną powiadomione tylko osoby nagrodzone.

Powołane przez organizatorów Jury decyduje o podziale nagród.

Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.

Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia, ale nie zwracają kosztów przejazdu.

Wiersze należy nadesłać na adres:

Miejskie Centrum Kultury;  ul. Płocka 50; 09-100 Płońsk

tel. / fax: 23 662 27 02;  23 662 22 32

Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych utworów w zbiorku pokonkursowym bez osobistego honorarium. Udział w Konkursie jest równoznacznyz wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworu. Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel. 23 662 22 32 w 16. e–mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konkurs jest organizowany z okazji 419 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Złoty Środek Poezji

Kutnowski Dom Kultury ogłosił X Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2013 - pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS i Miesięcznika ODRA.

Do konkursu można zgłaszać debiutanckie autorskie książki poetyckie wydane w 2013 roku. Książką debiutancką jest pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN, bez względu na jego objętość.

Zgłoszenia mogą przesyłać autorzy oraz wydawcy. Książki można zgłaszać do 31 marca 2014 r.

Książki oceni jury w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof KuczkowskiWojciech Kudyba.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne:

♦ I nagroda – 7 000 zł,

♦ II nagroda – 3 000 zł,

♦ III nagroda – 2 000 zł.

♦ wyróżnienia o łącznej wartości 2 000 zł.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 28 czerwca 2014 r.

Regulamin Konkursu można znaleźć na stronie: http://www.zlotysrodekpoezji.pl/jest

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. S. Grochowiaka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Oddział w Lesznie w Lesznie ogłaszają XI Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława Grochowiaka w dziedzinie poezji, prozy, dramatu i słuchowiska radiowego.
Uczestnicy nadsyłają:
w dziedzinie poezji: jeden zestaw poetycki (od jednego do pięciu wierszy) lub cykl poetycki (do pięciu części),
w dziedzinie prozy: powieść (fragment) lub nowelę, opowiadanie, esej (od jednego do pięciu utworów),
w dziedzinie dramatu: jeden utwór dramatyczny lub jedno słuchowisko radiowe, lub jeden scenariusz.

Objętość nadsyłanych prac nie może przekroczyć 30 stron znormalizowanego wydruku komputerowego. Uczestnik może przesłać utwory we wszystkich dziedzinach, ale każdy pod innym godłem – prace mogą być umieszczone w jednej kopercie pocztowej.
Nadesłane utwory w chwili zgłoszenia nie mogą być publikowane (również w Internecie) ani nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik gwarantuje, że nadesłane utwory są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich oraz bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw.

Prace należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego (format A4), w czterech egzemplarzach opatrzonych czytelnym godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu, e-mail, krótką notkę biograficzną) oraz oświadczeniem następującej treści:
„Akceptuję Regulamin XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Stanisława Grochowiaka organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3 i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, e-mail, krótka notka biograficzna) na potrzeby przeprowadzenia tego konkursu” (załącznik 1) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercie „Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie pisemnego oświadczenia (imię, nazwisko, adres) oraz pisemna zgoda uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2014 r.

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2014 roku. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.

Laureaci otrzymają nagrodę finansową, którą należy odebrać w dniu finału. Organizatorzy nie wysyłają nagród pieniężnych, nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do upublicznienia wyników Konkursu oraz zdjęć finalistów, a także do prezentacji oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez zgody autorów i bez honorarium w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych i materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), prezentacjach multimedialnych dotyczących biblioteki, a także na stronie internetowej biblioteki www.mbpleszno.pl. Pozostali uczestnicy konkursu oraz wszyscy zainteresowani informację o wynikach znajdą na stronie MBP www.mbpleszno.pl.

Informacje:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3,
64-100 Leszno;  tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65;

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SPROSTAĆ WIERSZEM

Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie wspólnie z Radiem Katowice ogłosił Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Sprostać wierszem”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców. Tematyka prac dowolna. Termin nadsyłania prac: 14.02.2014 r. 
Pierwsze miejsca Organizatorzy nagradzają premiami pieniężnymi i publikacją na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Hajduczanin”.

Trzy, nigdzie dotychczas niepublikowane wiersze, opatrzone godłem, należy nadsyłać w maszynopisie /może być czytelny rękopis/ w trzech egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, wewnątrz której wraz z tekstami należy umieścić zaklejoną kopertę /opatrzoną tym samym godłem/, a w niej rozwiązanie godła: imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, telefon. 

Prace należy nadsyłać na adres: 
Miejski Dom Kultury "Batory", 
41-506 Chorzów, ul. S. Batorego 6 
z dopiskiem: konkurs "Sprostać wierszem". 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 26.02.2014 r.

Strona Organizatora: http://mdkbatory.pl/aktualnosci/item/wpis-testowy-copy.html

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

POEZJA TANGA

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Poezja Tanga" jest Fundacja „Tango Argentino” z siedzibą w Krakowie. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:
♦ kategoria pierwsza – wiersz w j. polskim, inspirowany tangiem lub twórczością Julio Cortázara
♦ kategoria druga – tekst tanga w j. polskim do muzyki jednego z pięciu tang instrumentalnych:

• Astor Piazzola – „Decarisimo”,

Eduardo Arolas – „El Marne”, 
• Anibal Troilo – „La trampera”, 
• Francisco de CaroJulio de Caro – “Mala pinta”, 
• Francisco Canaro – „Arrabalera”.

Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2014 r.
Pula nagród wynosi 600 zł.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Najlepsze prace zostaną opublikowane w prasie poetyckiej oraz na stronie Organizatora, a także zaprezentowane podczas koncertu inaugurującego Festiwal „Wawel Tango 2014” w maju 2014 r. w Krakowie.

Jak informują Organizatorzy na swojej internetowej stronie:
"Poezja Tanga” to organizowany corocznie ogólnopolski konkurs, w którym mogą wziąć udział poeci i twórcy tekstów tanga. Celem Konkursu jest popularyzowanie kultury tanga i idei korespondencji sztuk, a także inspirowanie do twórczości poetyckiej przez podkreślenie jej roli i rangi w życiu, promocja utalentowanych twórców oraz stwarzanie im możliwości publicznej prezentacji swoich tekstów.
Prace ocenia Kapituła powoływana przez Fundację Tango Argentino spośród poetów, krytyków literackich, kompozytorów i wykonawców tanga. W pierwszej edycji Konkursu ogłoszonej w 2012 r. przyjęto 152 prace. Najmłodszy Uczestnik Konkursu liczył 19, a najstarszy 76 lat.

Strona Organizatora: http://www.tangofundacja.pl/

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs na powieść z tłem historycznym

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać powieść obyczajową z tłem historycznym. Akcja powieści powinna rozgrywać się w czasach do dwudziestolecia międzywojennego włącznie. Tekst powinien liczyć nie mniej niż 500 000 znaków ze spacjami.

Termin nadsyłania prac upływa upływa 15 marca 2014 r. Wyniki ogłoszone zostaną we wrześniu 2014 . Zwycięzca podpisze z Wydawnictwem Nasza Księgarnia kontrakt na wydanie książki w formie papierowej w 2015 r.

Prace należy przesyłać e-mailem na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Organizator prosi o dołączenie krótkiego streszczenia książki oraz o podawanie danych kontaktowych w pliku tekstowym. Dane kontaktowe powinny zawierać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz numer telefonu.

Regulamin konkursu na stronie Organizatora:

http://www.nk.com.pl/jesli-pisanie-jest-twoja-pasja/665/wydarzenie.html

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Konkurs ma charakter otwarty. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku. Hasło przewodnie konkursu brzmi: Kropla wieczności waży więcej niż całe morze czasu.

Na adres Organizatora należy przesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem konkursu. Można zgłaszać utwory, które nie były publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Termin nadsyłania prac upływa 21 marca 2014 r.

W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe.

Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).

Biblioteka przewiduje wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie Konkursu.

Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 9:00 do 18:30. Osoby odpowiedzialne: Ewelina DeruckaAgnieszka Tomczyk.

Regulamin konkursu: http://www.mipbp.turek.net.pl/Regulamin_Pietrzaka.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nagroda Literacka Gdynia

Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Miasto Gdynia. Partnerem Organizatora jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

Nagrodę otrzymają autorzy najlepszych książek napisanych po polsku oraz autor najlepszego przekładu na język polski. Do Nagrody można zgłaszać książki wydane w 2013 roku.

Książki mogą być zgłaszane przez:

- osoby pełnoletnie,

- wydawnictwa,

- osoby reprezentujące instytucje kultury i media o charakterze literackim,

- członków Kapituły.

Do zgłoszenia należy dołączyć osiem egzemplarzy książki.

Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach:

♦ proza,

♦ poezja,

♦ eseistyka,

♦ przekład na język polski.

Każdy z laureatów otrzyma statuetkę Nagrody Literackiej Gdynia oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 stycznia 2014 r.

Strona Nagrody Literackiej Gdynia: http://nagrodaliterackagdynia.pl/

Regulamin: http://nagrodaliterackagdynia.pl/index.php/regulamin-nagrody-literackiej-gdynia-2

--------------------------------------------------------------------------------------------

 


Konkurs Literacki im. Henryka Berezy - edycja 2

1. Organizatorem Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy.

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja wybitnych tekstów debiutujących pisarzy, niemających w swoim dorobku wydanej książki poetyckiej, posiadającej nr ISBN.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć jedynie Twórcy spełniający warunek opisany w pkt. 2. Każdy Twórca może zgłosić tylko jeden Utwór (tom poetycki).

4. Druga edycja Konkursu dotyczy poezji (zbioru wierszy). Zgłoszony tom poetycki nie może przekraczać objętości 50 wierszy.

5. W kolejnych edycjach, przedmiotem Konkursu będą – naprzemiennie – proza i poezja.

6. Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na Konkurs wierszy, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego Konkursowi.

7. Utwory konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 maja 2014 r. do siedziby Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy (71-246 Szczecin, ul. E. Romera 10e), w postaci wydruku (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (plik *.rtf na płycie cd-r). Wiersze powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Autora. Ponadto należy podać adres e-mail i nr telefonu umożliwiający skontaktowanie się z Autorem.

8. Jury ogłosi nazwiska nominowanych autorów i tytuły tomów poetyckich (maksymalnie siedmiu) do 30 sierpnia 2014 r. Na przełomie września i października, jury wyłoni trzech finalistów, którym podczas uroczystego finału – w listopadzie 2014 roku w Szczecinie – przyzna 1, 2 i 3 miejsce lub wyróżnienia.

9. Nagrodą dla zwycięzców będzie publikacja nagrodzonych tomów poetyckich w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

10. W jury drugiej edycji Konkursu zasiądą: Janusz DrzewuckiAnna JankoKonrad Wojtyła.

Regulamin konkursu na stronie: http://fundacja-berezy.org/konkurs-literacki-imienia-henryka-berezy-czytane-w-maszynopisie/konkurs-literacki-edycja-2-2014-regulamin/

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Katowice oraz Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”. Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs nie więcej niż trzy utwory poetyckie. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

Termin nadsyłania prac upływa 27 stycznia 2014 r.

W regulaminie czytamy: celem konkursu jest opisanie językiem współczesnej poezji tego, co stanowiło najgłębszy sens i istotę twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – MIŁOŚCI. „Niech to będzie miłość totalna – przeżywana w najgłębszym natężeniu zmysłów, albo też bolesna, raniąca, niejednokrotnie odtrącona, lecz powracająca w wybaczającym wspomnieniu. Ostatecznie przecież to tylko się liczy – zapamiętać chwilę, która się nie zmienia. Miłość domagająca się szczęścia musi i powinna być stałym tematem, motywem i inspiracją poetyckiej refleksji”. (Katarzyna Młynarczyk)

W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i wyróżnienia.

A jak informują na swojej stronie Organizatorzy: Tradycją konkursu stała się prezentacja utworów nagrodzonych i wyróżnionych w antologii pokonkursowej.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Szczegóły na stronie Organizatora:

http://mdk.katowice.pl/konkurs-pawlikowskiej-jasnorzewskiej

----------------------------------------------------------------------------------------------

 


Konkurs na powieść

Organizatorem konkursu jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. Konkurs ma charakter otwarty. Można zgłaszać teksty nigdy wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Objętość powieści powinna być nie mniejsza niż 5 arkuszy wydawniczych (200 000 znaków ze spacjami).

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2014 r.

Organizatorzy informują: szukamy nowych, ciekawych autorów i dobrej, interesującej literatury. Nie stawiamy żadnych ograniczeń tematycznych – w konkursie mogą brać udział powieści obyczajowe, kryminalne, sensacyjne, historyczne etc. Poszukujemy po prostu dobrej literatury.

Teksty należące do gatunku science fiction lub literatury dziecięcej, a także felietony, opowiadania, eseje, prace naukowe, utwory poetyckie i dramatyczne nie będą rozpatrywane.

Regulamin konkursu: http://www.znak.com.pl/powiesc

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ORFEUSZ Nagroda Poetycka im. Konstantego I. Gałczyńskiego za najlepszy tom roku 2013

Organizatorem konkursu jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu. Nagroda jest przyznawana za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) napisaną w języku polskim przez żyjącego autora i wydaną w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2013 r. Konkurs patronatem honorowym objęli: minister kultury i dziedzictwa narodowego, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz polski oddział Pen Club.

Książki mogą być zgłaszane przez wydawnictwa oraz osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje i stowarzyszenia twórcze, a także media o charakterze literackim.

Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć charakter pisemny. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 15 lutego 2014 r. na adres sekretarza jury: Wojciech Kass, Muzeum K. I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12-220 Ruciane-Nida z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Książki oceniać będzie jury w składzie: Tomasz BurekWojciech KudybaWojciech Ligęza, Feliks Netz, Jan Stolarczyk (przewodniczący). Spośród nadesłanych tomików jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo biorą udział w konkursie na Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

♦ ORFEUSZ – statuetka i 20 000 złotych,

♦ ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Warmia, Mazury i Suwalszczyzna) – statuetka i 5 000 złotych.

Patroni medialni nagrody: Polskie Radio Program 1, TVP 1, TVP Olsztyn, Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn.

Strona konkursu: http://www.orfeusz-nagroda.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
Konkurs ma charakter otwarty.
Na konkurs można przesyłać utwory poetyckie i prozę (nowele, opowiadania):
♦ poezja – maksymalnie 3 utwory o dowolnej tematyce,
♦ proza – maksymalnie 2 utwory o dowolnej tematyce. Objętość tekstu do 20 tys. znaków.
Prace można zgłaszać w jednej lub obu kategoriach.

Przed rozstrzygnięciem konkursu utwory nie mogą być publikowane (również w Internecie) ani nagradzane w innych konkursach.

Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2014 r.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
♦ poezja:
I nagroda – 2000 zł,
II nagroda – 1500 zł,
III nagroda – 1000 zł,
dwa wyróżnienia po 500 zł,
♦ proza:
I nagroda – 2000 zł,
II nagroda – 1500 zł,
III nagroda – 1000 zł,
dwa wyróżnienia po 500 zł.

Prace należy przesyłać listownie na adres Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (szczególy w regulaminie konkursu).

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Regulamin konkursu na stronie:
http://www.wimbp.gorzow.pl/uploaded/Morawski/1/XVIII%20OG%C3%93LNOPOLSKI%20KONKURS%20LITERACKI%20im.%20Z.Morawskiego.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------POŁÓW 9. edycja konkursu dla autorów przed debiutem książkowym

Biuro Literackie (Wrocław) zaprasza poetów przed debiutantem książkowym do udziału w 9. edycji Połowu. Realizowany od 2005 roku projekt skierowany jest do autorów przed debiutem książkowym. Jego celem jest zauważenie i wyróżnienie najciekawszych młodych twórców oraz ułatwienie literackiego startu.
Aby spróbować swoich sił należy przygotować zestaw 13 wierszy i przesłać go korzystając z aplikacji na stronie portliteracki.pl. Dwudziestu autorów najciekawszych propozycji zaproszonych zostanie do udziału w przyszłorocznej edycji festiwalu Port Literacki w kwietniu 2014 roku.

Młodzi twórcy zaprezentują się w ostatni weekend kwietnia w ramach Wolnego Rynku Poetów. Otwartą dla wszystkich scenę poprowadzą Konrad Góra i Marta Podgórnik. Dobre czytanie będzie przepustką do znalezienie się w almanachu, którego premiera zaplanowana została jesienią 2014 roku.
Spotkanie z okazji wydania książki Połów. Poetyckie debiuty 2013 będzie jednym z wydarzeń specjalnego, dwudziestego sezonu Biura Literackiego w ramach przygotowań do jubileuszowego Portu Literackiego 2015. Będzie to już czwarty almanach prezentujący najciekawszych autorów przed debiutem w Polsce.

W ostatnich latach tomiki laureatów Połowu publikowali m.in.: Instytut Mikołowski, WBPiCAK, Zielona Sowa. W Biurze Literackim w ostatnim roku ukazały się debiuty Filipa Wyszyńskiego (laureat Połowu 2011) oraz Katarzyny Fetlińskiej (zaledwie kilka tygodni po publikacji almanachu i występie podczas Portu 2012).
Wśród najbardziej znanych uczestników projektu znajdują się m.in.: Sławomir Elsner, Łukasz Jarosz, Szczepan Kopyt, Agnieszka Mirahina, Monika Mosiewicz, Julia Szychowiak. Ich debiutanckie książki nominowane były do licznych nagród literackich, również tych najważniejszych (Gdynia, Nike, Silesius), i wyróżniane wieloma z nich.

Więcej szczegółów na stronie http://www.biuroliterackie.pl/

Zmieniony: niedziela, 14 grudnia 2014 06:59