Konkursy literackie PDF Drukuj Email


Szukaj niżej:

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”

Konkurs Dramaturgiczny na Kameralną Sztukę Współczesną SŁOWO / AKTOR / SPOTKANIE 2016

Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza

Poznańska Nagroda Literacka 2016

Międzynarodowy konkurs na dramat współczesny „Rozmawiając ponad granicami”

"Komediopisanie"

Konkurs na esej filozoficzny o Nagrodę im. Barbary Skargi

***

 

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza

Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury. Konkurs jest adresowany do autorów debiutanckich książek poetyckich wydanych w roku 2015. Zgłoszenia mogą przesyłać autorzy oraz wydawcy. Do konkursu można zgłaszać debiutanckie autorskie książki poetyckie wydane w roku 2015. Książką debiutancką jest pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN, bez względu na jego objętość.

Na adres organizatora konkursu należy przesłać 4 egz. książki.

Nagrody:

• I nagroda – 7.000 zł

• II nagroda – 4.000 zł

• III nagroda – 2.000 zł

• wyróżnienia o łącznej wartości 2.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.03.2016 r.

Strona konkursu: www.kdk.net.pl/data/notices/xii_ogolnopolski_konkurs_literacki_im._a.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy. Konkurs jest adresowany do debiutujących pisarzy, którzy nie mają w swoim dorobku wydanej książki poetyckiej, posiadającej nr ISBN. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden tom poetycki, zawierający nie więcej niż 50 wierszy. Zgłoszenia należy przesyłać listownie.

Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na konkurs wierszy, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego konkursowi.

Nagrodą będzie publikacja nagrodzonych tomów poetyckich w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.05.2016 r.

Strona konkursu: fundacja-berezy.org/konkurs-literacki-imienia-henryka-berezy-czytane-w-maszynopisie/

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs Dramaturgiczny na Kameralną Sztukę Współczesną SŁOWO / AKTOR / SPOTKANIE 2016

Organizatorem konkursu jest Teatr Młyn działający w ramach Fundacji Artystycznej Młyn. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać sztuki kameralne (na 2, 3 lub 4 aktorów), które do tej pory nie były publikowane ani wystawiane. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwie sztuki. Prace należy przesyłać listownie (szczegóły w regulaminie).

Jury wybierze od 3 do 6 najlepszych sztuk, które zostaną wydane na płycie w formie e-booka. Płyta zostanie rozesłana do wszystkich teatrów w Polsce, posiadających sceny kameralne. Dwie spośród wybranych sztuk zostaną przygotowane i zaprezentowane w formie czytań aktorskich na scenie Teatru Młyn.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.02.2016 r.

Strona konkursu: slowoaktorspotkanie.mlyn.org/#home

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza

Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć zarówno debiutanci, jak i autorzy z dorobkiem wydawniczym. Do konkursu można zgłaszać niepublikowane tomy poetyckie. Uczestnik dostarcza trzy egzemplarze maszynopisu (wydruku komputerowego) swojej propozycji książki poetyckiej. Zgłoszenia należy przesyłać listownie oraz dodatkowo pocztą elektroniczną.

Główną nagrodą jest wydanie wyróżnionego tomu w nakładzie 550 egz., cykl spotkań laureata podczas festiwalu literacko-artystycznego preTEXTY w 2016 r., a także 30 egz. autorskich opublikowanej książki.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.02.2016 r.

Strona konkursu: www.facebook.com/events/717990828337576/

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Poznańska Nagroda Literacka 2016

Organizatorami i fundatorami nagrody są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

• Nagroda im. Adama Mickiewicza za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury;

• Nagroda-Stypendium im Stanisława Barańczaka dla twórcy, który nie ukończył 35 roku życia, za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są członkowie kapituły, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele instytucji kulturalnych, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów patronujących Nagrodzie.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane personalne kandydata, opis jego dokonań twórczych, a także książki jego autorstwa wydane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania Nagrody (2013, 2014, 2015).

Nagroda im. Adama Mickiewicza: 60.000 zł

Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka: 40.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.03.2016 r.

Strona konkursu: www.zamek.poznan.pl/news,pl,2,7907.html

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Międzynarodowy konkurs na dramat współczesny „Rozmawiając ponad granicami”

Konkurs organizuje Państwowy Teatr w Norymberdze we współpracy z Domem Norymberskim w Krakowie, Festiwalem Boska Komedia, Krakowskim Biurem Festiwalowym, Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Krakowa, Instytutem Adama Mickiewicza, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Stowarzyszeniem Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich.

W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające w Polsce, tu urodzone, posiadające polskie obywatelstwo lub przebywające w Polsce od co najmniej 15 lat.

Do konkursu można zgłaszać dramaty współczesne, napisane w języku polskim. Tematyka utworów powinna nawiązywać do tytułu konkursu „Rozmawiając ponad granicami – doświadczenia życiowe w czasach przemian społecznych”.

Sztuka powinna wypełniać program pełnego spektaklu teatralnego (minimum 70 minut). Liczba wykonawców nie może być większa niż 5.

Do oryginalnego utworu należy dołączyć robocze tłumaczenie sztuki na język niemiecki lub angielski.

Dramat nie może być wcześniej grany ani publikowany.

Nagrody:

• I miejsce: 3.500 €

• II miejsce: 2.000 €

• III miejsce: 1.000 €

Zwycięski dramat zostanie przetłumaczony na język niemiecki i wystawiony w Państwowym Teatrze w Norymberdze w sezonie 2016/2017.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.05.2016 r.

Strona konkursu: www.biurofestiwalowe.pl/aktualnosci/konkurs-na-polski-dramat-wspolczesny.html

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Komediopisanie"

2 października 2015 r., w Światowym Dzień Uśmiechu, ruszył nabór prac do piątej edycji Ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii „Komediopisanie”. Konkurs to jedna z głównych inicjatyw Polskiego Centrum Komedii Teatru Powszechnego w Łodzi, autorskiego projektu dyrektor Ewy Pilawskiej. „Komediopisanie”, jak i pozostałe projekty Centrum mają na celu zachęcenie polskich twórców do prac nad uszlachetnieniem polskiej komedii poprzez stworzenie jej współczesnego, oryginalnego języka a także nowoczesnego stylu jej inscenizowania.

- „Komediopisanie” to bardzo ważna inicjatywa nie tylko dla Teatru Powszechnego w Łodzi. Poczucie humoru tożsame z miejscem naszego dorastania, kształcenia i zamieszkania, jest wartością niezbędną, którą powinniśmy pielęgnować. Dlatego tak ważne jest, aby polski teatr, obok świetnych sztuk obcojęzycznych tego gatunku prezentował współczesne polskie komedie. Upominamy się o komedię, bo cały czas jest ona dla polskiego teatru wstydliwa i twórcy młodego pokolenia traktują ją po macoszemu. Zdaję sobie sprawę, że z dnia na dzień ten stan rzeczy się nie zmieni i że projekt „Komediopisanie” wymaga czasu, czułości i cierpliwości osób, które włączą się w jego realizację. Ale wierzę, że warto. Że konsekwentną pracą stworzymy kanon współczesnej polskiej komedii – mówi pomysłodawczyni projektu dyrektor Ewa Pilawska.

Do tej pory laureatami konkursu byli m.in. Juliusz MachulskiPaweł MossakowskiDominik W. RettingerJarosław JakubowskiFred Apke, Przemysław JurekMichał KmiecikRadosław Paczocha. Sztuki nagrodzone w konkursie miały swoje prapremiery na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi, były tłumaczone na języki obce i przesłane do krajowych i zagranicznych agencji dramaturgicznych, a także opublikowane w wydanej przez Polskie Centrum Komedii Antologii współczesnej polskiej komedii.

Pula nagród w konkursie wynosi 70 000 zł. Jury rozdysponuje je wśród laureatów, których poznamy w styczniu 2017 roku. Teksty na piątą edycję można wysyłać od 1 października 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. na adres Teatru Powszechnego w Łodzi z dopiskiem „Komediopisanie”.

Regulamin "Komediopisania" znajduje się na naszej stronie internetowej Teatru Powszechnego w Łodzi www.powszechny.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs na esej filozoficzny o Nagrodę im. Barbary Skargi

Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Konkurs ma charakter otwarty: „Do udziału zapraszamy profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć”. Przedmiotem konkursu jest esej filozoficzny. Temat IV edycji: „Pomyśleć wspólnotę”. Zwycięski esej zostanie opublikowany w formie książkowej.

Jak informuje organizator: Tegoroczny temat skłoni, mamy nadzieję, do namysłu nad możliwie szeroko rozumianymi więziami między ludźmi (z uwzględnieniem wszelkich bytów nie-ludzkich), nad podstawami, pochodzeniem i losami relacji w obrębie społeczeństwa, państwa, także w obrębie mniejszych zbiorowości, nad charakterem tych stosunków – zarówno dawniej, jak i dziś. Nie definiując wstępnie tytułowego zjawiska, nie określając natury ani liczby elementów konstytuujących wspólnotę, zachęcamy do rozważań najbardziej fundamentalnych, odsłaniających jej istotę, ale także szczegółowych, skupionych na wybranym zagadnieniu (instytucjach, afektach, przekonaniach) bądź konkretnej – rzeczywistej czy fikcyjnej – wspólnocie.

Czekamy na teksty z filozofii polityki i religii, filozofii społecznej, teorii ideologii i etyki, niestroniące od najogólniejszych kwestii antropologicznych, a jeśli trzeba – poruszające też zagadnienia ekonomiczne czy ustrojowe.

Na czym polega problem ze wspólnotą?

Objętość pracy nie może być mniejsza niż 50 stron.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną i rzeczową. Zwycięski esej zostanie opublikowany w formie książkowej.

Termin zakończenia konkursu: 31.05.2016 r.

Strona konkursu: www.barbaraskarga.org/content/ogloszenie_konkursu/fundacja-na-rzecz-myslenia-im-barbary-skargi-oglasza-konkurs-na-esej

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zmieniony: niedziela, 07 lutego 2016 11:56