Konkursy literackie PDF Drukuj Email


Szukaj niżej:

Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

VIII edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Konkurs translatorski z literatur niemieckojęzycznych

Ogólnopolski Konkurs na Recenzję Poezji

Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka – po debiucie”

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”

Ogólnopolski Konkurs Translatorski „O Wawrzyn Klemensa Janickiego”

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego 2016

Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Konkurs na najlepszy przekład 2016

O Nagrodę im. K. i Cz. Bednarczyków

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla

Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

Ogólnopolski Konkurs Dramatopisarski „Komediopisanie”

Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Pióro Pegaza” 2016

Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Połów - Poetyckie Debiuty 2016

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”

„Literacki Debiut Roku” konkurs na powieść

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy Debiut Poetycki”

Nagroda Poetycka ORFEUSZ

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”

Konkurs Dramaturgiczny na Kameralną Sztukę Współczesną SŁOWO / AKTOR / SPOTKANIE 2016

Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza

Poznańska Nagroda Literacka 2016

Międzynarodowy konkurs na dramat współczesny „Rozmawiając ponad granicami”

Konkurs na esej filozoficzny o Nagrodę im. Barbary Skargi

***

 

Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Łodzi. Konkurs ma charakter otwarty.
Na konkurs należy przesłać zestaw poetycki o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję.
Utwory nie mogą być dotąd nagradzane, publikowane ani zgłaszane do publikacji.

Wpisowe wynosi 15 zł.

Prace należy przesyłać pocztą.

Decyzję o rozdziale nagród i wyróżnień oraz o ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu zamykającym konkurs.

Po raz kolejny Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym i niekonwencjonalnością.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.12.2016 r.

Strona konkursu: slkkb.org.pl/xxvi-konkurs/

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VIII edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m. st. Warszawa. Do tegorocznej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego można zgłaszać książki reporterskie wydane w 2016 roku (pierwsze wydania). Zgłoszenie może przesłać każdy, także autor książki. Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki należy przesłać na adres Biura Kultury Miasta st. W-wa.

Książki oceni Jury w składzie: Olga Stanisławska, Mariusz Kalinowski, Katarzyna Nowak, Elżbieta Sawicka i Tadeusz Sobolewski.


Autor zwycięskiej książki otrzyma 50.000 zł. Tłumacz najlepszego przekładu reportażu literackiego otrzyma nagrodę w wysokości 15.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.01.2017 r.

Strona konkursu: www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski.html?locale=pl_PL

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”

Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. W konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy nie wydali samodzielnej książki poetyckiej.
Na adres Organizatora należy przesłać zestaw wierszy o dowolnej tematyce. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w formie książkowej. Zestaw musi być opatrzony tytułem.


Prace należy przesyłać listownie (szczegóły w regulaminie).

Nagrodą jest profesjonalne wydanie zgłoszonych do konkursu wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 6. Nocy Poezji.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.03.2017 r.

Strona konkursu: www.bip.krakow.pl/?dok_id=80472

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Organizatorem nagrody jest Prezydent Miasta Radomia. Współorganizatorem jest Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury.

Nagroda w wysokości 40.000 złotych zostanie przyznana za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim i wydana w 2016 roku.

Książki do konkursu mogą zgłaszać autorzy, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, członkowie Kapituły.

Kapituła Nagrody liczy siedem osób: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska.

Książki zgłaszane do konkursu powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
– 8 egzemplarzy książki,
– imię i nazwisko autora,
– tytuł książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.01.2017 r.

Strona konkursu: nagrodagombrowicza.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Fundatorem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest Gmina Gdynia. Partnerem Gminy jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Konkurs ma charakter otwarty. Do konkursu można zgłaszać sztuki przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane w 2016 r.
Zgłoszenia dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona. Sztukę wydrukowaną w trzech egzemplarzach należy przesłać wraz z wersją elektroniczną na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż dwa utwory jednego autora.

Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przewiduje publiczną prezentację utworów zakwalifikowanych do finału w formie czytania / szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową. Teatrowi przysługuje prawo do premierowego wystawienia jednego z pięciu utworów zakwalifikowanych do finału.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.12.2016 r.

Strona konkursu: teatrgombrowicza.art.pl/?action=news&nid=651

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs translatorski z literatur niemieckojęzycznych

Dom Literatury w Łodzi organizuje konkurs we współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Austriackim Forum Kultury w Warszawie i Goethe-Institut w Warszawie.
Konkurs skierowany jest do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przetłumaczyć na język polski:

• fragment powieści Anny Weidenholzer Der Winter tut den Fischen gut
• fragment powieści Judith Schalansky Der Hals der Giraffe

Każdy uczestnik powinien opisać problemy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), jakich nastręczały tłumaczone teksty.
Prace należy przesyłać listownie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe, a także zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach X edycji łódzkiego festiwalu Puls Literatury poprowadzi w dniach 10–11 grudnia 2016 roku przewodnicząca jury konkursu Sława Lisiecka.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.10.2016 r.

Strona konkursu: drive.google.com/file/d/0ByrWZ480urnFQlZSUUpKVWpEb0k/view?usp=sharing

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs na Recenzję Poezji

Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Konkurs jest adresowany do młodych autorów, którzy nie posiadają w dorobku książki krytycznoliterackiej lub literaturoznawczej.
Na konkurs można przesyłać teksty, które wcześniej nie były publikowane na stronach internetowych ani ogłoszone drukiem, a także nagradzane w innych konkursach.

Przedmiot prac konkursowych stanowi szeroko rozumiana twórczość poetycka autorów piszących w języku polskim, którzy wydali co najmniej jedną książkę poetycką, nie tylko – jak w poprzednich edycjach konkursu krytycznoliterackiego – laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. Organizatorzy nie określają formy gatunkowej ani zakresu pracy konkursowej, może to więc być zarówno eseistyczna próba ujęcia całokształtu twórczości wybranego poety, jak i recenzja danej książki czy książek (również z wierszami wybranymi). Organizatorzy oczekują krótkich wypowiedzi krytycznych, mieszczących się w granicach 3–5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (5400–9000 znaków ze spacjami).
Prace należy przesyłać listownie.

Przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe.

Najlepsze prace mogą być opublikowane na łamach „Arterii” lub „Tygla Kultury”.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 7.10.2016 r.

Strona konkursu: drive.google.com/file/d/0ByrWZ480urnFdmRUb1NwNGlsRjQ/view?usp=sharing

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka – po debiucie”

Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych), którzy wydali wcześniej samodzielną książkę poetycką.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora maszynopisu tomiku wierszy: maksymalnie do 50 stron, bez projektu okładki i stron redakcyjnych, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

Tematyka utworów może być dowolna.

Nagrodą jest profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 3.000 zł brutto.

Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 200 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.12.2016 r.

Strona konkursu: wwww.teatrmaly.tychy.pl/imprezy-cykliczne/tyska-zima-poetycka

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Organizatorami konkursu są Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA. Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden zestaw wierszy, zawierający od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów).

Główną nagrodą jest wydanie autorskiego tomiku.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach. Prace należy przesyłać listownie.

Wiersze oceni Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Sylwia Miłkowska (Fundacja Wisławy Szymborskiej) i Krzysztof Śliwka (poeta).

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Przewidziane są również nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest około 5 tys. zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.09.2016 r.

Strona konkursu: bwaolkusz.com/2016/03/30/zapraszamy-do-uczestnictwa-w-xii-ogolnopolskim-konkursie-poetyckim-im-kazimierza-ratonia/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie. Konkurs ma charakter otwarty.

Na adres Organizatora konkursu należy przesłać zestaw 5 wierszy. Jury będzie oceniać poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy.

Nagrody:

• I nagroda 1.200 zł

• II nagroda 900 zł

• III nagroda 700 zł

• trzy wyróżnienia po 500 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.11.2016 r.

Strona konkursu: www.klubskolwin.pl/konkursy/viii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-refleksy/

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Translatorski „O Wawrzyn Klemensa Janickiego”

Organizatorem konkursu jest Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: „uczniowie szkół średnich” i „pozostali uczestnicy”.

Przedmiotem konkursu jest przekład wiersza łacińskiego na język polski. Uczestnicy mogą wybrać jeden lub więcej spośród 20 utworów starożytnych i renesansowych zaproponowanych przez organizatorów.

Każdy autor może przesłać maksymalnie 5 utworów.

Prace należy przesyłać listownie (szczegóły w regulaminie).

Uroczyste ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji naukowej pt. Poeta Laureatus. Życie i dzieło Klemensa Janickiego w 500 rocznicę urodzin, która odbędzie się w dniach 25–26 listopada 2016 roku w Poznaniu.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.09.2016 r.

Strona konkursu: ifk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0012/296967/Konkurs-O-Wawrzyn-Janickiego.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Organizatorami konkursu są: Burmistrz Lęborka i Rada Miejska w Lęborku, Zarząd i Rada Powiatu Lęborskiego, Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lęborku, Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku i Lęborskie Centrum Kultury Fregata.

Konkurs ma charakter otwarty. Na konkurs można przesyłać utwory poetyckie (zestaw 4 wierszy) i prozatorskie (nowela, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu). Mile widziane będą utwory o tematyce regionalnej.

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

W konkursie zostanie przyznana nagroda główna (Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego) oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy.

Przewidziane są również nagrody specjalne:

- Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności,

- nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia,

- Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja,

- Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.09.2016 r.

Strona konkursu: www.biblioteka.lebork.pl/ogolnopolski-konkurs-literacki-im-mieczyslawa-stryjewskiego/xxxi-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-m-stryjewskiego-2/

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego 2016

Organizatorami konkursu są „Zeszyty Poetyckie”, Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie oraz Miasto Gniezno. Konkurs przeznaczony jest dla autorów przed debiutem książkowym, którzy do 31 sierpnia 2016 r. nie ukończyli 35 roku życia.

Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu wierszy w postaci książki. Wydawcą są „Zeszyty Poetyckie”.

Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego stanowi jedną z najmłodszych nagród literackich w powojennej historii Gniezna. Od 2010 roku nagroda przyznawana jest w ramach Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Krzyckiego na debiutancką książkę poetycką. Pomysłodawcą nagrody jestDawid Jung – redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”.

Za jej patrona pomysłodawca nagrody wybrał poetę – arcybiskupa gnieźnieńskiego Andrzeja Krzyckiego (1482-1537), który był również sekretarzem królowej Bony. Obecnie Krzyckiego uważa się za jednego z wybitniejszych humanistów renesansu. W katedrze gnieźnieńskiej, gdzie poetę pochowano, znajduje się jego marmurowy nagrobek z 1538 roku dłuta włoskiego rzeźbiarza Jana Marii Padovana.

Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego ma dawać młodym poetom przed debiutem książkowym szansę zaistnienia w środowisku literackim oraz szansę publikacji najlepszego w danym roku tomu poezji. Nagrodzony zbiór wierszy wyłania w ramach konkursu profesjonalne jury. Dotychczas w ramach nagrody debiutowali własnymi książkami poetyckimi: Agnieszka Gałązka, Joanna Dziwak i Jakub Sajkowski.

Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace zawierające nie więcej niż 60 wierszy.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną (szczegóły w regulaminie: http://zeszytypoetyckie.pl/wydarzenia/1416-nagroda-im-andrzeja-krzyckiego-2016 ).

Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań), w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

Gatunek literacki i tematyka utworu mogą być dowolne.

W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek.

Projekt należy przygotować w formacie PDF, nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 4 egzemplarzach (szczegóły w regulaminie).

Jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna tylko jedną nagrodę. Nagrodą jest profesjonalne wydanie książki w nakładzie 500 egz. (150 egz. otrzyma autor) oraz 3.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.07.2016 r.

Strona konkursu: www.mbp.swidnica.pl/631-ix-ogolnopolski-konkurs-na-autorska-ksiazke-literacka-swidnica-2016

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdańska. Konkurs ma charakter otwarty. Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej. Tematyka utworów może być dowolna. Pracę konkursową (zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów) należy dostarczyć w maszynopisie, w trzech egzemplarzach.

Nagrodą jest wydanie zwycięskiej pracy w nakładzie 1000 egzemplarzy (zwycięzca otrzyma 750 egz.).

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.11.2016 r.

Strona konkursu: www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Ogloszenie-Konkursu-Literackiego-Miasta-im-Boleslawa-Faca-za-2016-rok,a,39925

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo DWIE SIOSTRY. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do projektantów książek, grafików, ilustratorów, plastyków oraz studentów uczelni artystycznych. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Do konkursu można zgłaszać projekty ilustrowanych książek dla dzieci, w języku polskim lub angielskim. Zgłoszenie powinno zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz 3 gotowe rozkładówki i okładkę.

Prace będą przyjmowane od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku.

Przewidziane są następujące nagrody:

• nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz 2 wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe;

• nagroda w postaci wydania książki – przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry;

• udział najlepszych projektów, wybranych przez jury wydawnicze, w wystawie pokonkursowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.12.2016 r.

Strona konkursu: www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2016/

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs na najlepszy przekład 2016

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Aktywnej Komunikacji. Patronem jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Konkurs obejmuje tłumaczenia opowiadań z języków oryginalnych (angielskiego, niemieckiego, czeskiego) na język polski.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie tłumacze przed debiutem książkowym, a więc nieposiadający w swojej bibliografii indywidualnych przekładów literackich opatrzonych ISBN w wersji papierowej lub elektronicznej (zapis nie dotyczy publikacji technicznych, naukowych i konferencyjnych, pojedynczych tekstów drukowanych w antologiach, czasopismach, publikacji na stronach internetowych).

Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania 2016 (International Short Story Festival).

Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań można otrzymać zwrotnym listem elektronicznym po wysłaniu zgłoszenia na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:

• I nagroda – 1500 zł

• II nagroda – 1000 zł

• III nagroda – 500 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 5.08.2016 r.

Strona konkursu: opowiadanie.org/2016/06/konkurs-na-najlepszy-przeklad-2016/

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

O Nagrodę im. K. i Cz. Bednarczyków

Krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają drugą edycję konkursu poetyckiego o Nagrodę im. KrystynyCzesława Bednarczyków. Wypełniają w ten sposób zapis testamentowy śp. Krystyny Bednarczyk.

Wyróżnienie przyznawane będzie za zbiór wierszy wydany w latach 2014-2015, bliski ideom i myślom przewodnim działalności kulturalnej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy.

Powołane przez organizatorów jury pragnie docenić przede wszystkim wysoki poziom artystyczny dzieł, wartości egzystencjalne i etyczne, szeroko pojmowane korespondencje sztuki słowa i sztuki obrazu oraz konfrontacje kultur jako temat poetyckiej refleksji.

Prawo zgłaszania kandydatur mają: instytucje kulturalne, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz krytycy literaccy.

Termin upływa 30 września 2016 roku. Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi 15 000 złotych.

Bliższe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ: www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl/edycja-2016. Pytania można kierować na adres sekretarza jury Justyny Wysockiej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Strona konkursu: www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl/edycja-2016

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla

Organizatorem Ogółnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla TRAKL-TAT 2016 jest Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM razem z Konsulatem Republiki Austrii w Krakowie – przy współpracy ze Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury w Krakowie. Honorowy patronat obejmuje ambasador dr Emil Brix.

Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w nich także miejsce na nadzieję.

Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem samobójczej śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.

Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków.

TRAKL-TAT 2015. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego twórcy.

 

REGULAMIN

I

Na konkurs należy nadesłać zestaw pięciu utworów w języku polskim (każdy zestaw w trzech egzemplarzach maszynopisu).

II

Każdy zestaw należy opatrzyć godłem umieszczonym w prawym górnym rogu kartki. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartę z informacjami o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e–mail, notka  biograficzna). Do karty należy złożyć podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”.

III

Utwory należy przesyłać na adres: Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM, os. Złota Podkowa 18/3, 31- 352 Kraków, z dopiskiem TRAKL-TAT 2016. Ogólnopolski Konkurs  Poetycki im. Georga  Trakla, do 20 sierpnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

IV

Wiersze oceniać będzie jury w składzie: prof. Marek Karwala (literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), poeci Ryszard KrynickiMarcin Baran. Sekretarzem konkursu zostanie  przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski. Na  etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w koperty z godłami.

V

Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi do 21 października 2016 r. na stronach internetowych i na portalu społecznościowym Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomi przez organizatora.

VI

Wręczenie nagród (I, II, III miejsce) nastąpi podczas uroczystej gali finałowej, 5 listopada  2016 r., w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie.

VII

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 3 000 zł, II miejsce – 2 000 zł, III miejsce – 1 000 zł.  Przewidziano także nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów TRAKL-TATu. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

VIII

Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.

IX

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

X

Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora: http://www.fundacjaurwanyfilm.pl oraz https://www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm. Kontakt z organizatorem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Przy okazji zajrzyj do „portu literackiego” naszego portalu – do recenzji Poezji wszystkich Georga Trakla w przekładzie prof. Andrzeja Lama (Instytut Mikołowski, Mikołów 2012)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Każdy autor może przesłać na konkurs zestaw 3-5 wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Tematyka utworów może być dowolna. W kategorii dodatkowej będą oceniane wiersze inspirowane muzyką.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać listownie (szczegóły w regulaminie).

Pula nagród wynosi 5.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 1.10.2016 r.

Strona konkursu: lyzkamleka.poezja-art.eu/imprezy-2016/ii-konurs-poetycki-im-rodziny-wilkomirskich

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Dramatopisarski „Komediopisanie”

Organizatorem konkursu jest Teatr Powszechny w Łodzi. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Na konkurs można przesyłać utwory dramatyczne o charakterze komediowym. Utwór nie może być adaptacją, jak również nie może być wcześniej publikowany ani wystawiany. Prace należy przesyłać listownie (szczegóły w regulaminie).

Jeszcze do 30 czerwca trwa nabór prac do piątej edycji Ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii „Komediopisanie”. Konkurs to jedna z głównych inicjatyw Polskiego Centrum Komedii Teatru Powszechnego w Łodzi, autorskiego projektu dyrektor Ewy Pilawskiej. „Komediopisanie”, jak i pozostałe projekty Centrum mają na celu zachęcenie polskich twórców do prac nad uszlachetnieniem polskiej komedii poprzez stworzenie jej współczesnego, oryginalnego języka a także nowoczesnego stylu jej inscenizowania.

- „Komediopisanie” to bardzo ważna inicjatywa nie tylko dla Teatru Powszechnego w Łodzi. Poczucie humoru tożsame z miejscem naszego dorastania, kształcenia i zamieszkania, jest wartością niezbędną, którą powinniśmy pielęgnować. Dlatego tak ważne jest, aby polski teatr, obok świetnych sztuk obcojęzycznych tego gatunku prezentował współczesne polskie komedie. Upominamy się o komedię, bo cały czas jest ona dla polskiego teatru wstydliwa i twórcy młodego pokolenia traktują ją po macoszemu. Zdaję sobie sprawę, że z dnia na dzień ten stan rzeczy się nie zmieni i że projekt „Komediopisanie” wymaga czasu, czułości i cierpliwości osób, które włączą się w jego realizację. Ale wierzę, że warto. Że konsekwentną pracą stworzymy kanon współczesnej polskiej komedii – mówi pomysłodawczyni projektu dyrektor Ewa Pilawska.

Do tej pory laureatami konkursu byli m.in. Juliusz Machulski, Paweł Mossakowski, Dominik W. Rettinger, Jarosław Jakubowski, Fred Apke, Przemysław Jurek, Michał KmiecikRadosław Paczocha. Sztuki nagrodzone w konkursie miały swoje prapremiery na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi, były tłumaczone na języki obce i przesłane do krajowych i zagranicznych agencji dramaturgicznych, a także opublikowane w wydanej przez Polskie Centrum Komedii „Antologii współczesnej polskiej komedii”.

Pula nagród wynosi 70 tysięcy złotych.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.06.2016 r.

Strona konkursu: powszechny.pl/pl/polskie-centrum-komedii/

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Pióro Pegaza” 2016

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Konkurs ma charakter otwarty.

Sejm ustanowił rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Z tej okazji Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ogłosiła konkurs pod hasłem „Źródło i implikacje – Chrześcijaństwo w kulturze polskiej”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza inspirowanego cytatem z „Pieśni VI” Konstantego Ildefonsa GałczyńskiegoNie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą.

Można zgłaszać utwory, które nie były nagradzane w innych konkursach ani publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, e-bookach i na stronach internetowych.

Nagrody

• I miejsce: 500 zł

• II miejsce: 300 zł

• III miejsce: 200 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.08.216 r.

Strona konkursu: www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci/art,2260,zrodlo-i-implikacje-chrzescijanstwo-w-kulturze-polskiej-ogolnopolski-konkurs-literacki-o-pioro-pegaza-2016-zaproszenie.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Każdy autor może zgłosić do konkursujedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań), w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

Gatunek literacki i tematyka utworu mogą być dowolne. W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek.

Projekt należy przygotować w formacie PDF, nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 4 egzemplarzach (szczegóły w regulaminie).

Jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna tylko jedną nagrodę. Nagrodą jest profesjonalne wydanie książki w nakładzie 500 egz. (150 egz. otrzyma autor) oraz 3.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.07.2016 r.

Strona konkursu: www.mbp.swidnica.pl/631-ix-ogolnopolski-konkurs-na-autorska-ksiazke-literacka-swidnica-2016

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Organizatorem konkursu jest Świdwiński Ośrodek Kultury. Współorganizatorami są Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie.

Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs zestaw pięciu wierszy lub jeden poemat. Tematyka utworów może być dowolna. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Prace oceni Jury w składzie:

Kazimierz Nowosielski – prof. Uniwersytety Gdańskiego, poeta, eseista, krytyk literacki,

Anna Janko – poetka, pisarka, felietonistka, krytyk literacki,

Aleksander Jurewicz – poeta i prozaik, laureat nagrody Czesława Miłosza,

Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, autor tekstów piosenek.

Zgłoszenia należy przesyłać listownie na adres Świdwińskiego Ośrodka Kultury.

Nagrody:

• nagroda główna: 2.000 zł, druk tomiku wierszy, „Złoty Klucz” oraz tytuł „Honorowy Obywatel Zamku Świdwińskiego”

• 3 wyróżnienia I stopnia, każde w wysokości 1.000 zł

• 3 wyróżnienia II stopnia, każde w wysokości 500 zł

• nagroda publiczności: 500 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.09.2016 r.

Strona konkursu: www.facebook.com/142744889089414/photos/a.1163018827062010.1073741982.142744889089414/1179569198740306/?type=3&theater

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Organizatorami konkursu są są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Łodzi. W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym.

Na adres Domu Literatury w Łodzi należy przesłać projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

Nagrodą główną jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy. Przewidziane są również nagrody finansowe dla laureata i nominowanych.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.09.2016 r.

Strona konkursu: www.facebook.com/events/1588600658123773/

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku. Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem. Główną nagrodą będzie wydanie tomiku poetyckiego.

Prace będą oceniane przez Jury w składzie: Bohdan Zadura (poeta, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”), Ireneusz Kaczmarczyk (poeta, krytyk, publicysta, wykładowca akademicki) i Dorota Koman (poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach).

Konkurs jest dwuetapowy.

• Etap I

Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna.

• Etap II

Jury wybierze 5-7 najlepszych zestawów. Każdy z autorów nominowanych do drugiego etapu będzie zobowiązany przesłać do 15 września 2016 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 1.08.2016 r.

Strona konkursu: www.rozewiczopen.pl/aktualnoci/564-viii-okp-im-j-roewicza-ogoszenie-konkursu

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Połów - Poetyckie Debiuty 2016

Organizatorem konkursu jest niezależne wydawnictwo Biuro Literackie z siedzibą we Wrocławiu. Konkurs skierowany jest do poetów przed debiutem książkowym. Każdy z poetów może zgłosić do konkursu zestaw 12-13 wierszy. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej konkursu.

Dariusz Sośnicki i Marta Podgórnik ocenią nadesłane wiersze i wybiorą 25 poetów, którzy wezmą udział w warsztatach literackich.

Na stronie organizatora przeczytać można: Połów promuje najciekawszych w danym roku autorów przed debiutem książkowym w Polsce. Oferuje możliwość pracy z uznanymi poetami, wyjątkową publikację oraz występ na tej samej scenie, co znani i wyróżniani krajowi i zagraniczni pisarze. Najlepsi z autorów będą mogli także liczyć na wydanie swojej debiutanckiej książki.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.06.2016 r.

Strona konkursu: biuroliterackie.pl/biuletyn/newsy/startuje-11-edycja-polowu/

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”

Organizatorem konkursu jest Darłowski Ośrodek Kultury. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce. Do zestawu można dołączyć jeden wiersz o Darłowie lub wiersz o tematyce morskiej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać listownie (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:

• I nagroda: 400 zł

• II nagroda: 300 zł

• III nagroda: 200 zł

• nagroda specjalna Burmistrza Miasta Darłowo za utwór o Darłowie lub wiersz o tematyce morskiej

Termin przyjmowania zgłoszeń: 9.05.2016 r.

Strona konkursu: www.dokdarlowo.pl/v-okp-o-trzos-krola-eryka/

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Literacki Debiut Roku” konkurs na powieść

Organizatorem konkursu jest Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdyni. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać powieści pisane prozą, które wcześniej nie zostały opublikowane w całości w wersji drukowanej. Prace należy przesyłać listownie na adres Wydawnictwa Novae Res (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:

• I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, dyplom, opublikowanie zwycięskiego utworu drukiem, jego dystrybucja oraz promocja, zestaw książek

• II miejsce – dyplom, tygodniowy pobyt w SPA, zestaw książek

• III miejsce – dyplom, dwudniowy pobyt w SPA, zestaw książek

Termin przyjmowania zgłoszeń: 22.04.2016 r.

Strona konkursu: literackidebiutroku.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------------


Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy Debiut Poetycki”

Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz godłem/hasłem. Tematyka utworów może być dowolna.

Zestaw (w postaci wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych), należy przesłać w trzech jednakowych egzemplarzach.

Do zestawu należy dołączyć wersję elektroniczną (CD, jeden egzemplarz). W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem/hasłem co zestaw wierszy, należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, krótką notę biograficzną.

Nagrodą będzie wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 6. Nocy Poezji w Krakowie.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.03. 2016 r.

Strona konkursu: www.bip.krakow.pl/?dok_id=73648

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Nagroda Poetycka ORFEUSZ

Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza osoby reprezentujące wydawnictwa, instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką do zgłaszania książek do V edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2015  - pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiego Oddziału Pen Club.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

I – ORFEUSZ

II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Mazury, Podlasie)

- za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) żyjącego autora, napisaną w języku polskim i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2015 r.

Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć charakter pisemny. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 5 marca 2016 r. na adres sekretarza jury:

Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12–220 Ruciane-Nida z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Książki oceniać będzie jury w składzie: Tomasz BurekJanusz DrzewuckiAntoni Libera, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Bronisław Maj. Spośród nadesłanych tomików jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo biorą udział w konkursie o Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO.

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali w Praniu, a stanowi ją:

− w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20 tys. złotych;

− w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: 5 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej nagrody: www.orfeusz-nagroda.pl

Patroni medialni nagrody: Polskie Radio Program I i II, TVP Olsztyn, Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, „Gazeta Olsztyńska”, Polskie Radio Olsztyn.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

• „po debiucie” – kategoria dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej),

• „debiut” – kategoria dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

Na konkurs należy przesłać zestaw zawierający nie więcej niż 5 wierszy. Tematyka dowolna.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane na stronach internetowych oraz w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać listownie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.08.2016 r.

Strona konkursu: www.rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=311

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza

Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury. Konkurs jest adresowany do autorów debiutanckich książek poetyckich wydanych w roku 2015. Zgłoszenia mogą przesyłać autorzy oraz wydawcy. Do konkursu można zgłaszać debiutanckie autorskie książki poetyckie wydane w roku 2015. Książką debiutancką jest pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN, bez względu na jego objętość.

Na adres organizatora konkursu należy przesłać 4 egz. książki.

Nagrody:

• I nagroda – 7.000 zł

• II nagroda – 4.000 zł

• III nagroda – 2.000 zł

• wyróżnienia o łącznej wartości 2.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.03.2016 r.

Strona konkursu: www.kdk.net.pl/data/notices/xii_ogolnopolski_konkurs_literacki_im._a.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy. Konkurs jest adresowany do debiutujących pisarzy, którzy nie mają w swoim dorobku wydanej książki poetyckiej, posiadającej nr ISBN. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden tom poetycki, zawierający nie więcej niż 50 wierszy. Zgłoszenia należy przesyłać listownie.

Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na konkurs wierszy, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego konkursowi.

Nagrodą będzie publikacja nagrodzonych tomów poetyckich w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.05.2016 r.

Strona konkursu: fundacja-berezy.org/konkurs-literacki-imienia-henryka-berezy-czytane-w-maszynopisie/

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs Dramaturgiczny na Kameralną Sztukę Współczesną SŁOWO / AKTOR / SPOTKANIE 2016

Organizatorem konkursu jest Teatr Młyn działający w ramach Fundacji Artystycznej Młyn. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać sztuki kameralne (na 2, 3 lub 4 aktorów), które do tej pory nie były publikowane ani wystawiane. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwie sztuki. Prace należy przesyłać listownie (szczegóły w regulaminie).

Jury wybierze od 3 do 6 najlepszych sztuk, które zostaną wydane na płycie w formie e-booka. Płyta zostanie rozesłana do wszystkich teatrów w Polsce, posiadających sceny kameralne. Dwie spośród wybranych sztuk zostaną przygotowane i zaprezentowane w formie czytań aktorskich na scenie Teatru Młyn.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.02.2016 r.

Strona konkursu: slowoaktorspotkanie.mlyn.org/#home

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza

Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć zarówno debiutanci, jak i autorzy z dorobkiem wydawniczym. Do konkursu można zgłaszać niepublikowane tomy poetyckie. Uczestnik dostarcza trzy egzemplarze maszynopisu (wydruku komputerowego) swojej propozycji książki poetyckiej. Zgłoszenia należy przesyłać listownie oraz dodatkowo pocztą elektroniczną.

Główną nagrodą jest wydanie wyróżnionego tomu w nakładzie 550 egz., cykl spotkań laureata podczas festiwalu literacko-artystycznego preTEXTY w 2016 r., a także 30 egz. autorskich opublikowanej książki.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.02.2016 r.

Strona konkursu: www.facebook.com/events/717990828337576/

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Poznańska Nagroda Literacka 2016

Organizatorami i fundatorami nagrody są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

• Nagroda im. Adama Mickiewicza za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury;

• Nagroda-Stypendium im Stanisława Barańczaka dla twórcy, który nie ukończył 35 roku życia, za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są członkowie kapituły, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele instytucji kulturalnych, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów patronujących Nagrodzie.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane personalne kandydata, opis jego dokonań twórczych, a także książki jego autorstwa wydane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania Nagrody (2013, 2014, 2015).

Nagroda im. Adama Mickiewicza: 60.000 zł

Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka: 40.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.03.2016 r.

Strona konkursu: www.zamek.poznan.pl/news,pl,2,7907.html

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Międzynarodowy konkurs na dramat współczesny „Rozmawiając ponad granicami”

Konkurs organizuje Państwowy Teatr w Norymberdze we współpracy z Domem Norymberskim w Krakowie, Festiwalem Boska Komedia, Krakowskim Biurem Festiwalowym, Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Krakowa, Instytutem Adama Mickiewicza, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Stowarzyszeniem Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich.

W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające w Polsce, tu urodzone, posiadające polskie obywatelstwo lub przebywające w Polsce od co najmniej 15 lat.

Do konkursu można zgłaszać dramaty współczesne, napisane w języku polskim. Tematyka utworów powinna nawiązywać do tytułu konkursu „Rozmawiając ponad granicami – doświadczenia życiowe w czasach przemian społecznych”.

Sztuka powinna wypełniać program pełnego spektaklu teatralnego (minimum 70 minut). Liczba wykonawców nie może być większa niż 5.

Do oryginalnego utworu należy dołączyć robocze tłumaczenie sztuki na język niemiecki lub angielski.

Dramat nie może być wcześniej grany ani publikowany.

Nagrody:

• I miejsce: 3.500 €

• II miejsce: 2.000 €

• III miejsce: 1.000 €

Zwycięski dramat zostanie przetłumaczony na język niemiecki i wystawiony w Państwowym Teatrze w Norymberdze w sezonie 2016/2017.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.05.2016 r.

Strona konkursu: www.biurofestiwalowe.pl/aktualnosci/konkurs-na-polski-dramat-wspolczesny.html

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs na esej filozoficzny o Nagrodę im. Barbary Skargi

Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Konkurs ma charakter otwarty: „Do udziału zapraszamy profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć”. Przedmiotem konkursu jest esej filozoficzny. Temat IV edycji: „Pomyśleć wspólnotę”. Zwycięski esej zostanie opublikowany w formie książkowej.

Jak informuje organizator: Tegoroczny temat skłoni, mamy nadzieję, do namysłu nad możliwie szeroko rozumianymi więziami między ludźmi (z uwzględnieniem wszelkich bytów nie-ludzkich), nad podstawami, pochodzeniem i losami relacji w obrębie społeczeństwa, państwa, także w obrębie mniejszych zbiorowości, nad charakterem tych stosunków – zarówno dawniej, jak i dziś. Nie definiując wstępnie tytułowego zjawiska, nie określając natury ani liczby elementów konstytuujących wspólnotę, zachęcamy do rozważań najbardziej fundamentalnych, odsłaniających jej istotę, ale także szczegółowych, skupionych na wybranym zagadnieniu (instytucjach, afektach, przekonaniach) bądź konkretnej – rzeczywistej czy fikcyjnej – wspólnocie.

Czekamy na teksty z filozofii polityki i religii, filozofii społecznej, teorii ideologii i etyki, niestroniące od najogólniejszych kwestii antropologicznych, a jeśli trzeba – poruszające też zagadnienia ekonomiczne czy ustrojowe.

Na czym polega problem ze wspólnotą?

Objętość pracy nie może być mniejsza niż 50 stron.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną i rzeczową. Zwycięski esej zostanie opublikowany w formie książkowej.

Termin zakończenia konkursu: 31.05.2016 r.

Strona konkursu: www.barbaraskarga.org/content/ogloszenie_konkursu/fundacja-na-rzecz-myslenia-im-barbary-skargi-oglasza-konkurs-na-esej

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zmieniony: sobota, 26 listopada 2016 00:37