Konkursy literackie PDF Drukuj Email


Szukaj niżej:

Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Pióro Pegaza” 2016

Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Połów - Poetyckie Debiuty 2016

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”

„Literacki Debiut Roku” konkurs na powieść

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy Debiut Poetycki”

Nagroda Poetycka ORFEUSZ

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”

Konkurs Dramaturgiczny na Kameralną Sztukę Współczesną SŁOWO / AKTOR / SPOTKANIE 2016

Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza

Poznańska Nagroda Literacka 2016

Międzynarodowy konkurs na dramat współczesny „Rozmawiając ponad granicami”

"Komediopisanie"

Konkurs na esej filozoficzny o Nagrodę im. Barbary Skargi

***

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Pióro Pegaza” 2016

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Konkurs ma charakter otwarty.

Sejm ustanowił rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Z tej okazji Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ogłosiła konkurs pod hasłem „Źródło i implikacje – Chrześcijaństwo w kulturze polskiej”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza inspirowanego cytatem z „Pieśni VI” Konstantego Ildefonsa GałczyńskiegoNie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą.

Można zgłaszać utwory, które nie były nagradzane w innych konkursach ani publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, e-bookach i na stronach internetowych.

Nagrody

• I miejsce: 500 zł

• II miejsce: 300 zł

• III miejsce: 200 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.08.216 r.

Strona konkursu: www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci/art,2260,zrodlo-i-implikacje-chrzescijanstwo-w-kulturze-polskiej-ogolnopolski-konkurs-literacki-o-pioro-pegaza-2016-zaproszenie.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Każdy autor może zgłosić do konkursujedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań), w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

Gatunek literacki i tematyka utworu mogą być dowolne. W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek.

Projekt należy przygotować w formacie PDF, nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 4 egzemplarzach (szczegóły w regulaminie).

Jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna tylko jedną nagrodę. Nagrodą jest profesjonalne wydanie książki w nakładzie 500 egz. (150 egz. otrzyma autor) oraz 3.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.07.2016 r.

Strona konkursu: www.mbp.swidnica.pl/631-ix-ogolnopolski-konkurs-na-autorska-ksiazke-literacka-swidnica-2016

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Organizatorem konkursu jest Świdwiński Ośrodek Kultury. Współorganizatorami są Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie.

Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs zestaw pięciu wierszy lub jeden poemat. Tematyka utworów może być dowolna. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Prace oceni Jury w składzie:

Kazimierz Nowosielski – prof. Uniwersytety Gdańskiego, poeta, eseista, krytyk literacki,

Anna Janko – poetka, pisarka, felietonistka, krytyk literacki,

Aleksander Jurewicz – poeta i prozaik, laureat nagrody Czesława Miłosza,

Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, autor tekstów piosenek.

Zgłoszenia należy przesyłać listownie na adres Świdwińskiego Ośrodka Kultury.

Nagrody:

• nagroda główna: 2.000 zł, druk tomiku wierszy, „Złoty Klucz” oraz tytuł „Honorowy Obywatel Zamku Świdwińskiego”

• 3 wyróżnienia I stopnia, każde w wysokości 1.000 zł

• 3 wyróżnienia II stopnia, każde w wysokości 500 zł

• nagroda publiczności: 500 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.09.2016 r.

Strona konkursu: www.facebook.com/142744889089414/photos/a.1163018827062010.1073741982.142744889089414/1179569198740306/?type=3&theater

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Organizatorami konkursu są są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Łodzi. W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym.

Na adres Domu Literatury w Łodzi należy przesłać projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

Nagrodą główną jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy. Przewidziane są również nagrody finansowe dla laureata i nominowanych.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.09.2016 r.

Strona konkursu: www.facebook.com/events/1588600658123773/

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku. Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem. Główną nagrodą będzie wydanie tomiku poetyckiego.

Prace będą oceniane przez Jury w składzie: Bohdan Zadura (poeta, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”), Ireneusz Kaczmarczyk (poeta, krytyk, publicysta, wykładowca akademicki) i Dorota Koman (poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach).

Konkurs jest dwuetapowy.

• Etap I

Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna.

• Etap II

Jury wybierze 5-7 najlepszych zestawów. Każdy z autorów nominowanych do drugiego etapu będzie zobowiązany przesłać do 15 września 2016 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 1.08.2016 r.

Strona konkursu: www.rozewiczopen.pl/aktualnoci/564-viii-okp-im-j-roewicza-ogoszenie-konkursu

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Połów - Poetyckie Debiuty 2016

Organizatorem konkursu jest niezależne wydawnictwo Biuro Literackie z siedzibą we Wrocławiu. Konkurs skierowany jest do poetów przed debiutem książkowym. Każdy z poetów może zgłosić do konkursu zestaw 12-13 wierszy. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej konkursu.

Dariusz Sośnicki i Marta Podgórnik ocenią nadesłane wiersze i wybiorą 25 poetów, którzy wezmą udział w warsztatach literackich.

Na stronie organizatora przeczytać można: Połów promuje najciekawszych w danym roku autorów przed debiutem książkowym w Polsce. Oferuje możliwość pracy z uznanymi poetami, wyjątkową publikację oraz występ na tej samej scenie, co znani i wyróżniani krajowi i zagraniczni pisarze. Najlepsi z autorów będą mogli także liczyć na wydanie swojej debiutanckiej książki.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.06.2016 r.

Strona konkursu: biuroliterackie.pl/biuletyn/newsy/startuje-11-edycja-polowu/

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”

Organizatorem konkursu jest Darłowski Ośrodek Kultury. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce. Do zestawu można dołączyć jeden wiersz o Darłowie lub wiersz o tematyce morskiej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać listownie (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:

• I nagroda: 400 zł

• II nagroda: 300 zł

• III nagroda: 200 zł

• nagroda specjalna Burmistrza Miasta Darłowo za utwór o Darłowie lub wiersz o tematyce morskiej

Termin przyjmowania zgłoszeń: 9.05.2016 r.

Strona konkursu: www.dokdarlowo.pl/v-okp-o-trzos-krola-eryka/

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Literacki Debiut Roku” konkurs na powieść

Organizatorem konkursu jest Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdyni. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać powieści pisane prozą, które wcześniej nie zostały opublikowane w całości w wersji drukowanej. Prace należy przesyłać listownie na adres Wydawnictwa Novae Res (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:

• I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, dyplom, opublikowanie zwycięskiego utworu drukiem, jego dystrybucja oraz promocja, zestaw książek

• II miejsce – dyplom, tygodniowy pobyt w SPA, zestaw książek

• III miejsce – dyplom, dwudniowy pobyt w SPA, zestaw książek

Termin przyjmowania zgłoszeń: 22.04.2016 r.

Strona konkursu: literackidebiutroku.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------------


Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy Debiut Poetycki”

Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz godłem/hasłem. Tematyka utworów może być dowolna.

Zestaw (w postaci wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych), należy przesłać w trzech jednakowych egzemplarzach.

Do zestawu należy dołączyć wersję elektroniczną (CD, jeden egzemplarz). W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem/hasłem co zestaw wierszy, należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, krótką notę biograficzną.

Nagrodą będzie wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 6. Nocy Poezji w Krakowie.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.03. 2016 r.

Strona konkursu: www.bip.krakow.pl/?dok_id=73648

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Nagroda Poetycka ORFEUSZ

Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza osoby reprezentujące wydawnictwa, instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką do zgłaszania książek do V edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2015  - pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiego Oddziału Pen Club.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

I – ORFEUSZ

II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Mazury, Podlasie)

- za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) żyjącego autora, napisaną w języku polskim i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2015 r.

Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć charakter pisemny. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 5 marca 2016 r. na adres sekretarza jury:

Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12–220 Ruciane-Nida z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Książki oceniać będzie jury w składzie: Tomasz BurekJanusz DrzewuckiAntoni Libera, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Bronisław Maj. Spośród nadesłanych tomików jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo biorą udział w konkursie o Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO.

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali w Praniu, a stanowi ją:

− w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20 tys. złotych;

− w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: 5 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej nagrody: www.orfeusz-nagroda.pl

Patroni medialni nagrody: Polskie Radio Program I i II, TVP Olsztyn, Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, „Gazeta Olsztyńska”, Polskie Radio Olsztyn.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

• „po debiucie” – kategoria dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej),

• „debiut” – kategoria dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

Na konkurs należy przesłać zestaw zawierający nie więcej niż 5 wierszy. Tematyka dowolna.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane na stronach internetowych oraz w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać listownie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.08.2016 r.

Strona konkursu: www.rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=311

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza

Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury. Konkurs jest adresowany do autorów debiutanckich książek poetyckich wydanych w roku 2015. Zgłoszenia mogą przesyłać autorzy oraz wydawcy. Do konkursu można zgłaszać debiutanckie autorskie książki poetyckie wydane w roku 2015. Książką debiutancką jest pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN, bez względu na jego objętość.

Na adres organizatora konkursu należy przesłać 4 egz. książki.

Nagrody:

• I nagroda – 7.000 zł

• II nagroda – 4.000 zł

• III nagroda – 2.000 zł

• wyróżnienia o łącznej wartości 2.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.03.2016 r.

Strona konkursu: www.kdk.net.pl/data/notices/xii_ogolnopolski_konkurs_literacki_im._a.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy. Konkurs jest adresowany do debiutujących pisarzy, którzy nie mają w swoim dorobku wydanej książki poetyckiej, posiadającej nr ISBN. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden tom poetycki, zawierający nie więcej niż 50 wierszy. Zgłoszenia należy przesyłać listownie.

Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na konkurs wierszy, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego konkursowi.

Nagrodą będzie publikacja nagrodzonych tomów poetyckich w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.05.2016 r.

Strona konkursu: fundacja-berezy.org/konkurs-literacki-imienia-henryka-berezy-czytane-w-maszynopisie/

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs Dramaturgiczny na Kameralną Sztukę Współczesną SŁOWO / AKTOR / SPOTKANIE 2016

Organizatorem konkursu jest Teatr Młyn działający w ramach Fundacji Artystycznej Młyn. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać sztuki kameralne (na 2, 3 lub 4 aktorów), które do tej pory nie były publikowane ani wystawiane. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwie sztuki. Prace należy przesyłać listownie (szczegóły w regulaminie).

Jury wybierze od 3 do 6 najlepszych sztuk, które zostaną wydane na płycie w formie e-booka. Płyta zostanie rozesłana do wszystkich teatrów w Polsce, posiadających sceny kameralne. Dwie spośród wybranych sztuk zostaną przygotowane i zaprezentowane w formie czytań aktorskich na scenie Teatru Młyn.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.02.2016 r.

Strona konkursu: slowoaktorspotkanie.mlyn.org/#home

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza

Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć zarówno debiutanci, jak i autorzy z dorobkiem wydawniczym. Do konkursu można zgłaszać niepublikowane tomy poetyckie. Uczestnik dostarcza trzy egzemplarze maszynopisu (wydruku komputerowego) swojej propozycji książki poetyckiej. Zgłoszenia należy przesyłać listownie oraz dodatkowo pocztą elektroniczną.

Główną nagrodą jest wydanie wyróżnionego tomu w nakładzie 550 egz., cykl spotkań laureata podczas festiwalu literacko-artystycznego preTEXTY w 2016 r., a także 30 egz. autorskich opublikowanej książki.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.02.2016 r.

Strona konkursu: www.facebook.com/events/717990828337576/

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Poznańska Nagroda Literacka 2016

Organizatorami i fundatorami nagrody są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

• Nagroda im. Adama Mickiewicza za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury;

• Nagroda-Stypendium im Stanisława Barańczaka dla twórcy, który nie ukończył 35 roku życia, za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są członkowie kapituły, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele instytucji kulturalnych, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów patronujących Nagrodzie.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane personalne kandydata, opis jego dokonań twórczych, a także książki jego autorstwa wydane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania Nagrody (2013, 2014, 2015).

Nagroda im. Adama Mickiewicza: 60.000 zł

Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka: 40.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.03.2016 r.

Strona konkursu: www.zamek.poznan.pl/news,pl,2,7907.html

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Międzynarodowy konkurs na dramat współczesny „Rozmawiając ponad granicami”

Konkurs organizuje Państwowy Teatr w Norymberdze we współpracy z Domem Norymberskim w Krakowie, Festiwalem Boska Komedia, Krakowskim Biurem Festiwalowym, Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Krakowa, Instytutem Adama Mickiewicza, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Stowarzyszeniem Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich.

W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające w Polsce, tu urodzone, posiadające polskie obywatelstwo lub przebywające w Polsce od co najmniej 15 lat.

Do konkursu można zgłaszać dramaty współczesne, napisane w języku polskim. Tematyka utworów powinna nawiązywać do tytułu konkursu „Rozmawiając ponad granicami – doświadczenia życiowe w czasach przemian społecznych”.

Sztuka powinna wypełniać program pełnego spektaklu teatralnego (minimum 70 minut). Liczba wykonawców nie może być większa niż 5.

Do oryginalnego utworu należy dołączyć robocze tłumaczenie sztuki na język niemiecki lub angielski.

Dramat nie może być wcześniej grany ani publikowany.

Nagrody:

• I miejsce: 3.500 €

• II miejsce: 2.000 €

• III miejsce: 1.000 €

Zwycięski dramat zostanie przetłumaczony na język niemiecki i wystawiony w Państwowym Teatrze w Norymberdze w sezonie 2016/2017.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.05.2016 r.

Strona konkursu: www.biurofestiwalowe.pl/aktualnosci/konkurs-na-polski-dramat-wspolczesny.html

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Komediopisanie"

2 października 2015 r., w Światowym Dzień Uśmiechu, ruszył nabór prac do piątej edycji Ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii „Komediopisanie”. Konkurs to jedna z głównych inicjatyw Polskiego Centrum Komedii Teatru Powszechnego w Łodzi, autorskiego projektu dyrektor Ewy Pilawskiej. „Komediopisanie”, jak i pozostałe projekty Centrum mają na celu zachęcenie polskich twórców do prac nad uszlachetnieniem polskiej komedii poprzez stworzenie jej współczesnego, oryginalnego języka a także nowoczesnego stylu jej inscenizowania.

- „Komediopisanie” to bardzo ważna inicjatywa nie tylko dla Teatru Powszechnego w Łodzi. Poczucie humoru tożsame z miejscem naszego dorastania, kształcenia i zamieszkania, jest wartością niezbędną, którą powinniśmy pielęgnować. Dlatego tak ważne jest, aby polski teatr, obok świetnych sztuk obcojęzycznych tego gatunku prezentował współczesne polskie komedie. Upominamy się o komedię, bo cały czas jest ona dla polskiego teatru wstydliwa i twórcy młodego pokolenia traktują ją po macoszemu. Zdaję sobie sprawę, że z dnia na dzień ten stan rzeczy się nie zmieni i że projekt „Komediopisanie” wymaga czasu, czułości i cierpliwości osób, które włączą się w jego realizację. Ale wierzę, że warto. Że konsekwentną pracą stworzymy kanon współczesnej polskiej komedii – mówi pomysłodawczyni projektu dyrektor Ewa Pilawska.

Do tej pory laureatami konkursu byli m.in. Juliusz MachulskiPaweł MossakowskiDominik W. RettingerJarosław JakubowskiFred Apke, Przemysław JurekMichał KmiecikRadosław Paczocha. Sztuki nagrodzone w konkursie miały swoje prapremiery na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi, były tłumaczone na języki obce i przesłane do krajowych i zagranicznych agencji dramaturgicznych, a także opublikowane w wydanej przez Polskie Centrum Komedii Antologii współczesnej polskiej komedii.

Pula nagród w konkursie wynosi 70 000 zł. Jury rozdysponuje je wśród laureatów, których poznamy w styczniu 2017 roku. Teksty na piątą edycję można wysyłać od 1 października 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. na adres Teatru Powszechnego w Łodzi z dopiskiem „Komediopisanie”.

Regulamin "Komediopisania" znajduje się na naszej stronie internetowej Teatru Powszechnego w Łodzi www.powszechny.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs na esej filozoficzny o Nagrodę im. Barbary Skargi

Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Konkurs ma charakter otwarty: „Do udziału zapraszamy profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć”. Przedmiotem konkursu jest esej filozoficzny. Temat IV edycji: „Pomyśleć wspólnotę”. Zwycięski esej zostanie opublikowany w formie książkowej.

Jak informuje organizator: Tegoroczny temat skłoni, mamy nadzieję, do namysłu nad możliwie szeroko rozumianymi więziami między ludźmi (z uwzględnieniem wszelkich bytów nie-ludzkich), nad podstawami, pochodzeniem i losami relacji w obrębie społeczeństwa, państwa, także w obrębie mniejszych zbiorowości, nad charakterem tych stosunków – zarówno dawniej, jak i dziś. Nie definiując wstępnie tytułowego zjawiska, nie określając natury ani liczby elementów konstytuujących wspólnotę, zachęcamy do rozważań najbardziej fundamentalnych, odsłaniających jej istotę, ale także szczegółowych, skupionych na wybranym zagadnieniu (instytucjach, afektach, przekonaniach) bądź konkretnej – rzeczywistej czy fikcyjnej – wspólnocie.

Czekamy na teksty z filozofii polityki i religii, filozofii społecznej, teorii ideologii i etyki, niestroniące od najogólniejszych kwestii antropologicznych, a jeśli trzeba – poruszające też zagadnienia ekonomiczne czy ustrojowe.

Na czym polega problem ze wspólnotą?

Objętość pracy nie może być mniejsza niż 50 stron.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną i rzeczową. Zwycięski esej zostanie opublikowany w formie książkowej.

Termin zakończenia konkursu: 31.05.2016 r.

Strona konkursu: www.barbaraskarga.org/content/ogloszenie_konkursu/fundacja-na-rzecz-myslenia-im-barbary-skargi-oglasza-konkurs-na-esej

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zmieniony: niedziela, 22 maja 2016 08:31