Konkursy literackie PDF Drukuj Email


Szukaj niżej:

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy 2016

Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

VIII edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

***

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy 2016

Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury. Konkurs jest adresowany do autorów debiutanckich książek poetyckich wydanych w roku 2016. Zgłoszenia mogą przesyłać autorzy oraz wydawcy.

Do konkursu można zgłaszać debiutanckie autorskie książki poetyckie wydane w roku 2016. Książką debiutancką jest pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN, bez względu na jego objętość.

Na adres organizatora konkursu należy przesłać 4 egz. książki.

Nagrody:

• I nagroda – 5.000 zł

• II nagroda – 3.000 zł

• III nagroda – 2.000 zł

• wyróżnienia o łącznej wartości 2.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.01.2017 r.

Strona konkursu: www.zlotysrodekpoezji.pl/jest

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Katowice i Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”. Konkurs ma charakter otwarty.
Na konkurs można przesłać 3 wcześniej niepublikowane wiersze.

Celem konkursu jest opisanie językiem współczesnej poezji tego, co stanowiło najgłębszy sens i istotę twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – MIŁOŚCI.

„Niech to będzie miłość totalna – przeżywana w najgłębszym natężeniu zmysłów, albo też bolesna, raniąca, niejednokrotnie odtrącona, lecz powracająca w wybaczającym wspomnieniu. Ostatecznie przecież to tylko się liczy – zapamiętać chwilę, która się nie zmienia. Miłość domagająca się szczęścia musi i powinna być stałym tematem, motywem i inspiracją poetyckiej refleksji”. /Katarzyna Młynarczyk/

Prace należy przesyłać pocztą.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.01.2017 r. 

Strona konkursu: mdk.katowice.pl/konkurs-pawlikowskiej-jasnorzewskiej

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

VIII edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m. st. Warszawa. Do tegorocznej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego można zgłaszać książki reporterskie wydane w 2016 roku (pierwsze wydania). Zgłoszenie może przesłać każdy, także autor książki. Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki należy przesłać na adres Biura Kultury Miasta st. W-wa.

Książki oceni Jury w składzie: Olga Stanisławska, Mariusz Kalinowski, Katarzyna Nowak, Elżbieta Sawicka i Tadeusz Sobolewski.

Autor zwycięskiej książki otrzyma 50.000 zł. Tłumacz najlepszego przekładu reportażu literackiego otrzyma nagrodę w wysokości 15.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.01.2017 r.

Strona konkursu: www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski.html?locale=pl_PL

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”

Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. W konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy nie wydali samodzielnej książki poetyckiej.
Na adres Organizatora należy przesłać zestaw wierszy o dowolnej tematyce. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w formie książkowej. Zestaw musi być opatrzony tytułem.

Prace należy przesyłać listownie (szczegóły w regulaminie).

Nagrodą jest profesjonalne wydanie zgłoszonych do konkursu wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 6. Nocy Poezji.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.03.2017 r.

Strona konkursu: www.bip.krakow.pl/?dok_id=80472

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Organizatorem nagrody jest Prezydent Miasta Radomia. Współorganizatorem jest Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury.

Nagroda w wysokości 40.000 złotych zostanie przyznana za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim i wydana w 2016 roku.

Książki do konkursu mogą zgłaszać autorzy, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, członkowie Kapituły.

Kapituła Nagrody liczy siedem osób: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska.

Książki zgłaszane do konkursu powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
– 8 egzemplarzy książki,
– imię i nazwisko autora,
– tytuł książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.01.2017 r.

Strona konkursu: nagrodagombrowicza.pl/

 

Zmieniony: czwartek, 12 stycznia 2017 15:19