Ernst Zernickow "Historia miasta Labes - Łobez na Pomorzu Zachodnim. Od założenia do połowy XIX wieku", Księgarnia WSPÓŁCZESNA, Łobez 2009, str. 100

Kategoria: port literacki Opublikowano: poniedziałek, 12, kwiecień 2010 Drukuj E-mail

Dzięki staraniom miłośników Łobza ukazała się niewielka, acz znacząca dla historii regionu, książka Ernsta Zernickowa przedstawiająca historię tego miasta od założenia do połowy XIX w. Rzecz, po raz pierwszy wydaną w 1922 r., przełożyła Monika Mizera. W tłumaczeniu współuczestniczyli także Jerzy Podralski i Roman Sternicki. Zaś trud opracowania redakcyjnego wzięli na siebie Magdalena Mucha i Ludwik Cwynar. Natomiast konsultacji geograficznej, historycznej i nazewniczej udzielili Henryk Musiał i Zbigniew Harbuz.
Tym samym spełniło się pośmiertnie jedno z marzeń Leona Zdanowicza, redaktora "Łabuzia", który od dłuższego czasu parł do wydania  po polsku dziełka Zernickowa.

Opracowujący historię miasta autor korzystał z wielu dostępnych źródeł - m. in. akt kościelnych, akt starostwa powiatu Regenwalde (Resko), ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego i kroniki rodziny Puchsteinów. Do wydania dołączono mapy miasta - historyczne i współczesne, a także przetworzone graficznie fotografie starego Łobza - ze zbiorów Bogdana Idzikowskiego. Okładkę zaprojektowała Katarzyna Mattyla.
W przedmowie Ernst Zernickow m. in. napisał:
Zainteresowanie moim wykładem o historii miasta Labes - Łobez, wygłoszonym w Związku Obywateli oraz liczne życzenia słuchaczy, aby to, co usłyszeli, mogli jeszcze raz przeczytać, podsunęło myśl, by wykład odpowiednio rozszerzony, oddać do dyspozycji społeczeństwa.
Wydarzenia tu opisane, to nie takie, które zmieniają losy świata, tylko życie i zajęcia mieszkańców małej pomorskiej miejscowości od jej założenia aż do czasów naszych ojców i dziadków.

Godzi się zaznaczyć, że historia Łobza, miasta leżącego nad Regą i mocno związanego z rodem Borków, sięga XII wieku. Wedle "Kroniki Pomorza" Kantzowa już około 1193 r. istniała osada zwana Labese.

Ernst Zernickow "Historia miasta Labes - Łobez na Pomorzu Zachodnim. Od założenia do połowy XIX wieku", Księgarnia WSPÓŁCZESNA, Łobez 2009, str. 100